22. Kolegij: Osigurana sredstva za kupnju poklon-paketa krčkim umirovljenicima

U uredu gradonačeknika, 02. prosinca 2013. godine, održan je 22. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno razmatranjem ponude Uslužnog obrta Žižula iz Krka za uređenje šume ispod parkirališta Hotela Koralj o čemu će konačna odluka, nakon provjere vlasništva parcela koje ista obuhvaća, biti donesena na jednoj od narednih sjednica. Budući da Grad još uvijek nema reguliran sustav prometnog redarstva, odbijena je ponuda tvrtke RI-ING NET d.o.o. iz Rijeke za implementaciju platforme Gradsko oko koja pomaže u rješavanju problema prometnog, ali i ostalog komunalnog redastva. Uz nekolicinu izmjena prihvaćen je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu, kojim su za gradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete predviđena sredstva u iznosu od 6.810.000,00 kn. O ovome će prijedlogu na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici imati prilike svoje mišljenje iznijeti i gradski vijećnici. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, radi odlaska u mirovinu, prihvaćen je sporazumni raskid ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti - pogrebnih poslova s Marijom Turčić iz Omišlja, vlasnicom Građevinsko-komunalnog obrta Komunalac, i to s 01. siječnjem 2014. godine. Kako ugovor o koncesiji istječe tek 27. srpnja, naredne godine, njezine će poslove dotad preuzeti Obrt Usluge Cvelić u vlasništvu Josipa Cvelića iz Malinske s kojim je, kao i s Marijom Turčić, potpisan ugovor za obavljanje navedene djelatnosti.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotreno je Izvješće o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i drugim općim aktima Grada, a obzirom da su izdvajanjem iz Trgovačkog društva Ponikve d.o.o. osnovane dvije nove tvrtke -  Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Trgovačko društvo za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti Ponikve usluga d.o.o. - prihvaćen je prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela na nove članove društva. O potonjem uskoro će raspravljati gradski vijećnici.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćene su zamolbe Udruge umirovljenika Grada Krka i Udruge umirovljenika Poljica - Šotovento za financiranje poklon-paketa koje će njihovi predstavnici, povodom nadolazećih blagdana, dijeliti najstarijim i bolesnim članovima. Iz gradskog proračuna tako je izdvojeno 120,00 kn po paketu za 89 članova obiju udruženja. Izdavačkoj kući Lukom d.o.o. iz Zagreba za tisak knjige Antologija pjesništva otoka Krka, dr. sc. prof. Katice Ivanišević, dodijeljeno je, prošle godine odobrenih, 4.000,00 kn, obzirom da je tek ove krenula realizacija te vrijedne publikacije koja će pružiti točan uvid u književne domete velikana svojim životom i stvaralaštvom vezanih uz otok Krk. Mjesnom odboru Kornić odobreno je 1.566,00 kn radi nabave opreme za stolni tenis. Neformalnoj skupini mladih Punat dodijeljeno je 1.000,00 kn za zatvaranje financijske konstrukcije vezane uz realizaciju projekta Mladi za mlade, a za koji su sredstva ostvarena prijavom na program Europske unije - Mladi na djelu. Nadalje, dogovoreno je kako će gradonačelnik krčke prvašiće posjetiti 10. prosinca, dok se druženje s krčkim stipendistima planira 27. prosinca.