21. Kolegij: Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

U uredu gradonačeknika, 25. studenog 2013. godine, održan je 21. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog raspodjele sredstava za financiranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Na javni poziv raspisan tijekom rujna tako su pristigle 94 prijave, a pravo na financiranje ostvarilo ih je 89. Riječ je o 28 programa socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), 22 programa sportskih udruženja (1.040.000,00 kn), 18 programa udruga u kulturi (340.000,00 kn), 11 programa udruga u tehničkoj kulturi (150.000,00 kn), šest programa udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te četiri programa građanskih inicijativa (20.000,00 kn). Od ove godine u ukupan iznos izdvojen za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnosta ulaze i troškovi knjigovodstveno-računovodstvenih usluga, a dodijeljena sredstva svaka će udruga morati opravdati posebnom zamolbom (obrascem) te uz prethodno predočenje podmirenih računa kako bi se za potrošeni dio naposlijetku mogla ostvariti refundacija. Na ovaj javni poziv također pristigle prijave Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Gradskog društva Crvenog križa Krk, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk i zagrebačke tvrtke Trampi iznova će se, po drugim osnovama, razmatrati tijekom naredne godine. O ovoj će temi imati prilike, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, raspravljati i gradski vijećnici. Nadalje, načelno je prihvaćen prijedlog Ronilačkog kluba Nekton da se krene s uređenjem prostorija koje im je nedavno, zajedno s Udrugom invalida kvarnerskih otoka, na korištenje dao Grad Krk, o čemu će biti obaviješteno i vodstvo Kluba podvodnih aktivnosti Bios. Razmotrivši zamolbu Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Podružnice Krk, za sufinanciranje poklon paketa koji će se povodom božićno-novogodišnjih blagdana dijeliti najstarijim i bolesnim članovima udruženja, odlučeno je kako će se kupnja istih pomoći iznosom od 120,00 kn po osobi. Na prijedlog Karnevalske udruge Povero Keko za nabavu igračaka kako bi se, tijekom siječnja i veljače naredne godine, što uspješnije realizirale dječje karnevalske redute, izdvojeno je 3.000,00 kn. Gradskom društvu Crvenog križa Krk za pokriće dijela troška kupnje automatskog vanjskog defibrilatora odvojeno je 2.000,00 kn. Isti je iznos dodijeljen Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za realizaciju 13. Božićno-novogodišnjeg koncerta, koji će se ove godine održati 19. prosinca u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati. Osobitost ovog programa leži u njegovom humanitarnom karakteru i činjenici da na jednom mjestu uspjeva okupiti oko 400 mladih pjevača s područja čitavog otoka. Odobrena je potpora Domu za starije i nemoćne osobe Mali Kartec, u iznosu od 38.872,18 kn, za pokrivanje troškova prijevoza ortopetskih pomagala koja se na korištenje daju građanima u situacijama uzrokovanim bolešću te kupnju fotokopirnog aparata, tablet računala i aparata za vodu, na način da će se ove godine iz Proračuna izdvojiti 12.000,00 kn, a naredne preostali dio tog iznosa. Kako bi se u Društvenom centru Krk što prije riješio problem grijanja naručiti će se čiščenje dimnjaka i pražnjenje vode iz rezervoara za gorivo. 
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom natjecateljicom za davanje u zakup poslovne prostorije br. 5, površine 9,71 m2, smještene u prizemlju zgrade u Kvarnerskoj 15, u gradu Krku, a za koju je određena djelatnost poučavanja stranih jezika te početna zakupnina od 53,40 EUR mjesečno, utvrđena je Milica Žužić iz Krka. Uz to, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krka, u iznosu od 2.497,00 kn, za soboslikarske radove na uređenju predmetne prostorije. Prihvaćen je prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 4, u gradu Krku, površine 24 m2, s početnom zakupninom u iznosu od 555,00 EUR mjesečno. Razmatrajući prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanog uz davanje u zakup (manjeg) poslovnog prostora, površine od oko 40 - 50 m2, za primjereniji rad i prijem stranaka, rečeno je kako Grad trenutno ne raspolaže slobodnim prostorom takvih karakteristika, međutim toj će inicijativi pokušati udovoljiti naredne godine. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Degrad d.o.o. iz Krka za sklapanje ugovora o kupoprodaji ¾ dijela z.č. 971/3, k.o. Skrpčići, inače parcele predviđene za izgradnju puta u naselju Pinezići. Njezina ukupna površina iznosi 520 m2, dok suvlasnički dio u vlasništvu predlagatelja ima površinu od 390 m2.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zbog izmijenjenih okolnosti i novih odredbi Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a vezano uz izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul, u Zavodu za prostorno planiranje Primorsko-goranske županije dogovoren je sastanak s njegovim izrađivačima. Obzirom na inicijativu Stjepana Babića iz Novog Marofa da se krene s ulaganjem u područje Picik (razvoj cikloturizma i eko-sela te rješavanje struje, vode i kanalizacije), zaključeno je kako istu nije moguće podržati jer Prostornim planom uređenja Grada Krka spomenuto područje nije predviđeno za naselje. Iz istog razloga ondje nije moguće regulirati ni odvoz smeća.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog za isknjiženje više uplaćenih sredstava komunalne naknade iz prethodnih godina u iznosu od 8.089,28 kn. Načelno je prihvaćena zamolba Poljoprivredno-uslužne zadruge branitelja Frankopan iz Krka za donacijom oko 100 - 120 m3 jalovine, radi uređenja prilaza terenu (masliniku) kojeg je Zadruga zakupila, uz uvijet da ta dionica nije predviđena programom koji se financira iz IPARD-a.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine - Vele place - za potrebe realizacije programa Badnje jutro u Krku. Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara dana je suglasnost za postavljanje štanda i prikupljanje potpisa, od 26. studenog do 01. prosinca, ove godine, s ciljem raspisivanja referenduma o dvojezičnosti. Raspravljen je i prihvaćen Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom. Tom odlukom tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. imenovana je pravnom osobom zaduženom za gospodarenje energijom u zgradama čiji je vlasnik Grad Krk. Sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, njezine su obveze: redovito praćenje i uvođenje podataka o potrošnji energije i vode u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, periodički analizirati potrošnju energije, provoditi energetske preglede i pribavljati energetske certifikate te predlagati programe energetske učinkovitosti. O ovoj će odluci konačni zaključak donijeti gradski vijećnici.