20. Kolegij: Prihvaćene inicijative nedavno osnovanog Energetskog tima

U uredu gradonačeknika, 11. studenog 2013. godine, održan je 20. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga tvrtke Tisak d.d. iz Zagreba da se radi negativnog poslovanja, s 31. prosincem ove godine, sporazumo raskine Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 4, u gradu Krku. Nakon što je raspravljen prijedlog Luke Dekanića iz Krka za određivanje lokacije na javnoj površini za postavljanje privremenog objekta (drvenog voza) radi prodaje suvenira i rukotvorina izrađenih od prirodnih materijala, zaključeno je kako će se ova i slične inicijative iznova razmatrati tijekom veljače sljedeće godine, pred raspisivanje natječaja za davanje u zakup javnih površina. Kako se u gradu Krku, svakog prvog petka u mjesecu već odvija sajam robe široke potrošnje, odbijen je prijedlog Nogometnog kluba Krk za organizacijom još jednog sličnog sajmenog događanja. Zbog zastare, nije moguće udovoljiti prijedlogu Viktorije Štefun iz Krka da joj se isplati naknada za dio z.č. 1053/4, površine 27 m2, zauzete izgradnjom Ulice Vidikovac, u gradu Krku. Za jedan od narednih saziva Kolegija najavljeno je donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, odgođeno je donošenje konačnog zaključka vezanog uz zamolbu Auto kluba Krk kojom, s ciljem provođenja akcije Sigurnost u promtu namijenjene krčkim osnovnoškolcima, traže financijsku pomoć za nabavu LCD projektora. Zbog dotrajalosti postojeće i čestih kvarova, Nogometnom klubu Krk odobreno je 15.000,00 kn za kupnju nove traktor-kosilice kojom se u prosjeku dvaput tjedno uređuje čitava travnata površina Sportskog centra Josip Uravić Pepi. Sukladno ponudi tvrtke Krk-moto riječ je o stroju vrijednom 48.840,39 kn. Kako u ovogodišnjem gradskom proračunu nema za to predviđenih sredstava, odbijena je zamolba riječke Udruge specjalne policije Ajkule za sufinanciranje troška prijevoza njezinih članova u Vukovar, kao i zamolba riječkog Ogranka Udruge veterana Hrvatski domobran kojom se traži financijska pomoć za njegov redovan rad. Mirku Hrvatiću iz Krasa odobreno je 1.000,00 kn (bruto) za odlazak u Zagreb na Europsku izložbu inovatora obzirom da će ondje predstaviti vlastiti izum - vozilo na tri kotača koje se pokreće rukama.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uz dopunu, prihvaćen je Prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2014. godinu. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos iz Rovinja za pronalaženje najpodesnije lokacije i bušenje upojnog bunara u dijelu odvojka Crikveničke ulice, u gradu Krku, i to s iznosom od 4.000,00 kn za prikupljanje podataka georadarskom opremom te iznosom od 13.000,00 kn za troškove bušenja i izrade sustava upojnog bunara. Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Noliot iz Nenadića za izradu novih ulaznih varata od kvalitetnog drva na stambenoj zgradi u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 17, u gradu Krku, na iznos od 10.300,00 kn. Donošenje zaključka vezanog uz zahtjev Obrta za ribarstvo Rarog iz Pinezića kojim se traži financiranje vodovodnog priključka na plaži Jert u naselju Pinezići odgođeno je do utvrđivanja njegove financijske vrijednosti. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica odobreno je 24.800,00 kn za prvu faza uređenja parka u naselju Žgaljići, što je kao investicija uvršteno u ovogodišnji Plan rada spomenutog mjesnog odbora. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda tvrtke DSL d.o.o. iz Rijeke za izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu. Angažman potreban za izradu ovog dokumenta procijenjen je na 7.400,00 kn. Na inicijativu riječke Poliklinike Ivaniš, zaključeno je kako će se i naredne godine, pod istim uvjetima kao i ove, nastaviti suradnja s Gradom, u smislu ugovaranja i realizacije ultrazvučnih pregleda namijenjenih stanovnicima Grada Krka. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh, nakon čega slijedi ishodovanje suglasnosti Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i primorsko-goranskog župana. Pored dvije prikupljene ponude za saniranje elektroinstalacije na Društvenom domu Bajčići, s ciljem njegove legalizacije, odabrana je povoljnija, i to ona Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca, u iznosu od 24.995,00 kn.
Rješavajući predmete što ih je Kolegiju prezentirao zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, prihvaćen je Prijedlog revidiranog Programa ukupnog razvitka Grada Krka (PUR) o kojem će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji te inicijative Energetskog tima zaključeno je sljedeće: odgovornom osobom za gospodarenje energijom imenovan je stručni suradnik za održivi razvoj Igor Hrast; koordinaciji čelnika otočnih jedinica lokalne samouprave biti će predloženo da jedno od društava koje će nastati razdvajanjem Ponikve kontinuirano prati podatke o potrošnji energenata, periodički ih analizira, predlaže programe energetske učinkovitosti te vodi evidenciju sustava javne rasvjete; na jednoj od nadolazećih sjednica Gradskog vijeća, s ciljem usvajanja, biti će prezentirana i raspravljena Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka.