17. Kolegij: Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk uskoro u GIS-u

U uredu gradonačeknika, 21. listopada 2013. godine, održan je 17. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno kratkom analizom količine prijava pristiglih na ovogodišnji natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Kako doznajemo, do 18. listopada, zaprimljeno je 89 prijava. Budući da u ovogodišnjem Proračunu nema za to planiranih sredstva, odbijena je zamolba Tomislava Muhvića iz Malog luga za sufinanciranje njegovog sudjelovanja na natjecanju u automobilizmu. Županijska Mreža zdravih gradova i kandidata za zdrave gradove priključila se izradi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a kako bi se došlo do što točnijih podataka o županijskim zdravstvenim i socijalnim prioritetima, biti će formirane takozvane focus grupe. Sastanak fokus grupe za područje otoka Krka održati će se 30. listopada, ove godine, s početkom u 10.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka, a istoj će nazočiti po četiri predstavnika struke, političkog života i nevladinih organizacija (udruga). Međutim, tonačan saziv definirati će se naknadno. Načelno je prihvaćena zamolba Povjerenstva za pastoral mladih Krčke biskupije da se susret mladih s područja Kvarnera, 23. i 24. studenog, ove godine, održi u interijeru osnovnoškolske sportske dvorane, no konačna odluka biti će donešena nakon izravnog dogovora s predstavnicima Biskupije obzirom na pravila koja je potrebno poštivati tijekom boravka (održavanja programa) u traženom prostoru.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog novog ugovora Grada Krka i tvrtke Frist d.o.o. iz Krka o mjesečnom najmu WebGIS servera što uključuje: cjelodnevnu povezanost servera s Internetom, 1 GB diskovnog prostora za GIS podatke, 2 GB mjesečnog prometa, radne sate za sitne izmjene podataka te mjesečno održavanje sustava. Naime, u prethodnom je jednogodišnjem razdoblju WebGIS portal (Prostorni plan uređenja Grada Krka) ostvario 3.753 posjete. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije za izradu prikaza Urbanističkog plana uređenja UPU1 Krk, također u GIS pregledniku. Riječ je o poslu vrijednom 22.500,00 kn (plus PDV). 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon rasprave o uređenju odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku, odlučeno je kako će se od tvrtke Dario d.o.o. iz Krka zatražiti ponuda za izvođenje asfalterskih radova dok će se ponuda za izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda zatražiti od specjalizirane tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Dario d.o.o. iz Krka za uređenje i asfaltiranje prometnice unutar areala Skomeršić u gradu Krku. Riječ je o investiciji vrijednoj 150.984,00 kn (plus PDV) koja će ući u program gradnje za narednu godinu. U isti program, na inicijatuvu građana, biti će uvršteno i asfaltiranje odvojka u Ulici Lina Bolmarčića u gradu Krku. Razmotrivši zamolbu Davorina Hržine iz Zagreba, vlasnika stambenog objekta smještenog u Lošinjskoj 11, u gradu Krku, za izgradnju javne rasvjete i asfaltiranje dijela navedene ulice, zaključeno je kako će se investicija izgradnje javne rasvjete nastojati uvrstiti u program gradnje za 2014., dok će se radovi uređenja i asfaltiranja prolongirati za 2015. godinu. Obzirom na obilježavanje Dušnog dana, blizinu Gradskog groblja Krka na kojem će se služiti obredna misa te potrebnu raspoloživost parkirališnih kapaciteta, odbijena je zamolba Moto kluba Griffons - otok Krk za postavljanje šatora na na dijelu parkirališta Robne kuće Krk, 02. listopada, ove godine, radi organiziranja Winter partyja. Načelno je, uz dnevni zakup, prihvaćena zamolba Ankice Antolić iz Punta za prodaju božićnih drvca na prostoru negdašnje stare tržnice u gradu Krku, u vremenu od 18. do 25. prosinca, ove godine.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove razmotren je prihvaćen Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti - Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk te Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih djelatnosti - Ponikve usluga d.o.o. Krk.