158. Kolegij: Krk iznova domaćin nacionalnog prvenstva u orjentacijskom trčanju

U uredu gradonačeknika, 06. svibnja 2013. godine, održan je 158. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno neprihvaćanjem zamolbe nacionalne Udruge Zviždač za sufinanciranje redovne djelatnosti budući da za navedenu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirana tražena sredstva. Udruzi umirovljenika Poljica - Šotovento odobrena je financijska pomoć u iznosu od 1.700,00 kn za nabavu aparata za spravljanje kave.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odbijen je prijedlog Udruge Nova Akropola iz Rijeke za privremenu dodjelu javne površine (bez naknade) s ciljem postavljanja prezentacijsko-prodajne izložbe arheoloških reprodukcija svjetske i nacionalne kulturne baštine. Naime, kako su sve javne površine dane u zakup putem javnog natječaja, u planu rasporeda Grad više nema raspoloživih lokacija. Nadalje, Udruzi Knjigica iz Zagreba odobreno je korištenje javne površine radi organiziranja sajma knjiga na Trgu Bana Josipa Jelačića (plato ispred Erste & Steiermarkische banke), i to između 05. i 18. svibnja, ove godine. Ugostiteljskom obrtu Pirok u vlasništvu Burima Idriza iz Krka dana je suglasnost za postav sklopive bordo tende (koja će van radnog vremena biti zatvorena) te brzosklapajućeg sivog pulta pričvršćenog na fasadu poslovnog prostora. Međutim, vertikalnu reklamu iznad ulaza u poslovni prostor potrebno je u propisanom roku uskladiti s propozicijama definiranim novom Odlukom o komunalnom redu, dok će Odsjek za veliku reklamnu tablu koja na neprimjeren način prikazuje djelatnost pokrenuti postupak kako bi se ista uklonila. Prihvaćena je zamolba stanara stambene zgrade smještene na adresi J. J. Strossmayera 17 u gradu Krku za zamjenu dotrajalih ulaznih vrata te će se sa zadaćom rješavanja ovog problema krenuti u prikupljanje ponuda. Renatu Giorgolu iz Krka, radi dostave, omogućen je ulazak u starogradsku jezgru i nakon vremena tijekom kojeg je rampa spuštena, iako ova dozvola ne podrazumjeva i mogućnost parkiranja unutar same starogradske jezgre.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Orjentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost za organizaciju natjecanja u orjentacijskom trčanju na području grada Krka, 24. srpnja, ove godine, u vremenu od 09.00 do 21.00 sat. Naime, ovogodišnje otvoreno prvenstvo Hrvatske u orjentacijskom trčanju - Croatia open, koje se planira održati između 22. i 28. srpnja, na području Delnica, Krka, Lokvi i Mrkoplja, dosad je privuklo više tisuća natjecatelja iz čak četrdesetak zemalja, što ovu sportsko-turističku manifestaciju čini itekako atraktivnom. Gradskoj knjižnici Krk dana je suglasnost na sljedeće akte: Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti knjižne građe, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižne građe te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Ugostiteljskom obrtu Vignole u vlasništvu Ermana Lužina iz Krka dana je suglasnost za produljenje radnog vremena do 05.00 sati ujutro, u noći s 11. na 12. svibanj, ove godine, radi proslave godišnjice rada.