157. Kolegij: Grad Krk podržao dvije inicijative koje promiču energetsku efikasnost

U uredu gradonačeknika, 29. travnja 2013. godine, održan je 157. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem dvaju inicijativa što ih je članovima Kolegija predstavio zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler. Naime, nastavno na sudjelovanje u projektu PATRES, Grad Krk iskazao je interes da se priključi aktivnostima mreže PATRESNET HRVATSKA koja se osniva s namjerom održavanja i jačanja veza koje su uspostavljene zadaćama izvršenim u okvirima projekta PATRES. Ova nacionalna mreža težiti će eksploatiranju informacija, znanja i kompetencija po pitanjima održivog razvoja, posebice upotrebe obnovljivih izvora energije, implementacije mjera energetske učinkovitosti u građevinama za stanovanje te mjera urbanog planiranja i građevinske regulative, poštujući u svemu smjernice Europske unije. Kao partner u projektu PATRES, Sveučilište u Rijeci nacionalni je koordinator aktivnosti mreže PATRESNET HRVATSKA. Osim toga, Grad je, na prijedlog Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o., podržao projekt ACTUA (Activate Consumers Towards Energy Efficient Homes on European Islands / Usmjerite potrošače na europskim otocima prema energetski učinkovitim kućanstvima). Ovaj projekt kojeg provodi tvrtka INNOVA S.p.A., predstavlja strateški alat za podršku odgovornog ponašanja potrošača s ciljem postizanja uštede energije u kućanstvima, i to korištenjem energetski učinkovitih uređaja te primjenom tehnoloških i bioklimatskih rješenja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi umirovljenika Grada Krka za organizaciju redovne godišnje skupštine, koja se u Hotelu Dražica planira organizirati 04. svibnja, ove godine, odobreno je 5.000,00 kn. Košarkaškom savezu Primorsko-goranske županije za organizaciju kampa namijenjenog mladima koji će se u Delnicama održati u drugoj polovici mjeseca lipnja, izdvojeno je 1.000,00 kn. Iz grada Krka u radu ovoga kampa sudjeluje košarkašica Blanka Frajman. Zajednici udruga HVIDR-a PGŽ dodijeljeno je 1.000,00 kn za redovan rad. Razmatrajući zamolbu krčkog slikara Mihovila Depopea za pomoć vezanu uz tisak njegove monografije, zaključeno je kako će model sufinanciranja biti definiran nakon dogovora s predstavnicima Centra za kulturu Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka. Sukladno inicijativi Vijeća roditelja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Grad je prihvatio sudjelovanje u sufinanciranju tiska Godišnjaka u kojem bi se nalazili svi osmaši generacije 2013./2014. (u dijelu razmjernom broju učenika), ali pod uvjetom da se u sufinanciranje uključe i ostale otočne općine. Foto klubu Krk odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju manifestacije Foto doručak koja će se u gradu Krku održati tijekom mjeseca svibnja. Ovo događanje koje započinje zajedničkim doručkum pedesetak fotografa s područja čitave županije pretvara se u fotografsku akciju tijekom koje se protagonisti razilaze i posvećuju fotografiranju gradskih znamenitosti. Nogometnom klubu Krk za realizaciju memorijalnog nogometnog turnira Tonči Skomeršić Fortunato, odobreno je 2.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, vezano uz prijedlog tvrtke K.A.S. d.o.o. iz Krka za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente u periodu od 10. prosinca 2012. do 30. travnja 2013. kada je ugostiteljski objekt kojim tvrtka upravlja bio zatvoren, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predlagatelj se oslobađa obveze plaćanja spomeničke rente, ali ne i komunalne naknade obzirom na odredbe Odluke o komunalnoj naknadi. Najpovoljnijom ponudom (pored dvije zaprimljene) za sanaciju odrona ispod Hotela Valamar Koralj, na kupalištu Dražica te izradu kamenog zida ispod vidikovca smještenog u park-šumi Dražica, izabrana je ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika, i to na iznos od 61.643,75 kn. Najpovoljnijom ponudom (pored dvije zaprimljene) za sanaciju oborinske kanalizacije iza zgrade FINA-e te ispred zgrade Grada Krka (parkirališni prostor), izabrana je ona Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, i to na iznos od 56.381,25 kn. Josipu Repcu iz Kornića dana je suglasnost za obavljanje usluga fotografiranja turista s magarcem, uz obvezu da uslugu koju naplaćuje vidno istakne na cjeniku. Na iznos od 9.212,50 kn, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za ugradnju mjerno-priključnog ormarića za pogon pilomata (rampe) na ulazu Školskog trga u gradu Krku. Prihvaćen je prijedlog krčkog franjevačkog samostana da im se dozvoli obilježavanje i uređenje parkirališnih mjesta sa sjeverne strane samostanskog kompleksa. Prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izgradnju javne rasvjete u dijelu Vršanske ulice u gradu Krku, i to na iznos od 20.239,00 kn. Za izgradnju nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice, na iznos od 72.500,00 kn, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, za sanaciju dijela plaže Dunat, devastiranog uslijed vremenskih neprilika, izdvojeno je 11.800,00 kn.