156. Kolegij: Definirana satnica korištenja sportske dvorane osnovne škole

U uredu gradonačeknika, 22. travnja 2013. godine, održan je 156. sastanak Kolegija kojem je uz gradonačelnika Darija Vasilića prisustvovao Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Od ostalih nazočili su Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćenjem prijedloga za zaključenje ugovora o izvođenju radova, vrijednih 66.570,00 kn (bez PDV-a), na izgradnji prometnice na predjelu Mali Kankul u gradu Krku, i to prema ponudi Josipa Linardića iz Malinske, vlasnika obrta Zemljani radovi. Obzirom na prijedlog Duška Lazića iz Krka, Grad Krk zasad nema interesa za kupnju parcela u njegovom vlasništvu. Nakon razmatranja prijedloga tvrtke Hoteli Krk d.o.o. iz Krka koja traži suglasnost da poslove dimnjačarskih usluga ne ustupi koncesionaru, zaključeno je kako se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, takvi poslovi mogu povjeravati jedino koncesionaru izabranom na javnom natječaju. Međutim, obzirom na značajn broj pritužbi od strane korisnika dimnjačarskih usluga, Grad će krenuti u postupak raskida ugovora s trenutnim koncesionarom. Prihvaćena je inicijativa Antona Jurine iz Krka za zaključenje ugovora o kupoprodaji k.č. 3790/3, k.o. grad Krk, koja ulazi u sastav Rapske ulice. Grad će predmetnu parcelu ponuditi po cijeni od 75,00 EUR po m2. Nadalje, prihvaćen je prijedlog HEP-a Elektroprimorja Rijeka za zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti na parcelama u naseljima Poljica i Linardići za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Pinezići 1 - 20/0,4 kV Žgaljići - TS 20/0,4 kV Linardići 1. Međutim uz vlasničku suglasnost od Odsjeka za komunalno gospodarstvo potrebno je zatražiti i suglasnost posebnih uvijeta za prekop javne površine. Prihvaćen je prijedlog Streličarskog kluba Maura Kal za davanje suglasnosti za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin (na povišenom dijelu s vanjske strane Kaštela) tijekom ljetne sezone. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Vali d.o.o. iz Krka da privremena terasa Caffeterije XVIII. stoljeće formirana na Veloj placi, prema ulazu u turističku zajednicu, ostane u funkciji i za vrijeme trajanja Krčkog sajma. Na godinu dana, Vladimiru Šebelji, produžen je ugovor o održavanju autobusnih stanica na području Grada Krka. 
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Antona Žužića iz Krka za otkup knjige, zbirke kratkih priča i eseja pod nazivom Krčki kvanti, koju planira objaviti tijekom lipnja, ove godine. U tu je svrhu izdvojeno 4.000,00 kn. Ova publikacija na četrdesetak stranica donijeti će opise nekih manje poznatih detalja iz krčke povijesti. Razmatrajući zahtjev Karate kluba Krk Croatia da mu se u Društvenom centru Krk dodijeli dvorana br. 1, umjesto dvorane br. 2 u kojoj sada organiziraju svoje treninge, odlučeno je kako krčki karatisti ostaju u dosad korišrenom prostoru sve dok se ne osmisli nov način korištenja tamošnjih prostornih kapaciteta. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, dana je suglasnost na Odluku o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2013./2014. Nakon objavljenog javnog poziva, prihvaćen je prijedlog korištenja sportske dvorane krčke osnovne škole za period od 01. svibnja do 31. kolovoza, ove godine. Sate korištenja dvorane, do početka nove školske godine, tako dijele: stolnotenisači(ce), košarkaši(ce), rukometaši(ce) i atletičari(ke). Društvu multiple skleroze Primorsko-goranske županije odobreno je 2.000,00 kn za redovan rad udruženja. Udruzi maslinara Drobnica za realizaciju ovogodišnjeg Drobnica festa odobreno je 10.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljena informacija o dostavljenom Ugovoru o sufinanciranju opremanja sportske dvorane krčke osnovne škole kojim Primorsko-goranska županija nabavu opreme sufinancira iznosom od 100.000,00 kn. Također, na znanje su primljeni rezultati testiranja mogućih ušteda na javnoj rasvjeti Grada Krka korištenjem Ecolight uređaja. Naime, tvrtka Contextus d.o.o. iz Rijeke s djelatnicima HEP-a pratila je sedmodnevnu potrošnju na trafostanici blizu krčkog Doma zdravlja bez i sa Ecolight uređajem, a rezultati su pokazali kako ušteda električne energije tijekom njegovog korištenja iznosi čak 47%. Od Odsjeka za gospodarstvo tako je zatraženo da pribavi ponudu za Ecolight uređaj. Na znanje je primljen i izvještaj o dobivanju lokacijske dozvole za izgradnju gradske optičke mreže.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, pored dvije prikupljene ponude za farbanje stupova javne rasvjete Grada Krka, kao povoljnija izabrana je ona Uslužnog obrta V. R. Dodić, u vlasništvu Roberta Dodića iz Matulja, i to na iznos od 51.375,00 kn (s PDV-om). Nakon rasprave o prijedlogu tvrtke Crtored d.o.o. iz Varaždina da se u dijelu Ulice Slavka Nikolića uvede naplata parkirališta, odlučeno je kako će se krenuti u regulaciju spomenutog parkirališnog prostora, kao i nekolicine ostalih nereguliranih parkirališnih površina. Praihvaćen je prijedlog Andrije Pejnovića i Milana Vrbana iz Pinezića da se izradi podzemna javna rasvjeta u dijelu Ulice Krč u naselju Pinezići, prije asfaltiranja iste, a nakon izgradnje vodovodne mreže, budući da je postojeća neadekvatna i dotrajala. Monterski radovi prema izrađenom proračunu tako iznose 17.671,50 kn (s PDV-om), a građevinski 21.050,00 kn (bez PDV-a).