155. Kolegij: Zadovoljavajuće ostvarenje Proračuna u prvom ovogodišnjem kvartalu

U uredu gradonačeknika, 15. travnja 2013. godine, održan je 155. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Mladenka Skomeršić, viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Početak ovotjednog zasjedanja obilježilo je rješavanje predmeta Odsjeka za gospodarstvo, odnosno prihvaćanje prijedloga da se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti prijavi projekt rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka. Sukladno podacima iz Studije ukupna vrijednost spomenute investicije procijenjena je na 4.473.406,25 kn, a odlučeno je kako će se ove godine na predmetni natječaj kandidirati dio investicije u iznosu od 1.500.000,00 kn, i to prema modelu kojim 60% (900.000,00 kn) čini ulaganje Fonda, odnosno 40% (600.000,00 kn) ulaganje Grada. Takođe, na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata vezanih uz korištenje obnovljivih izvora energije biti će kandidirane dvije inicijative: rekonstrukcija kotlovnice Grada Krka procijenjena na 815.000,00 kn te rekonstrukcija sustava grijanja zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, odnosno uvođenje dizalice topline, što je procijenjeno na 250.000,00 kn. I ovi se projekti sufinanciraju sredstvima Fonda do 60% ukupne financijske konstrukcije ulaganja, i to do iznosa od 1.400.000,00 kn po ponudi. Nadalje, načelno je podržana inicijativa areheologa Matije Makaruna za sufinanciranje arheoloških istraživanja na lokalitetu sv. Lovro, areal vile Šinigoj, u gradu Krku. Kako je planirano da se sredstva za navedeno istraživanje osiguraju zajedno s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, a obzirom da ih ono u konačnici nije odobrilo, financiranje navedenih radova odgođeno je za drugu polovicu ove godine. Na zamolbu Zračne luke Rijeka d.o.o. Grad je prihvatio partnerstvo u projektu obnove, modernizacije i razvoja krčkog aerodroma. Ova investicija vrijedna 16.000.000,00 EUR prijavljena je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao regionalni razvojni projekt.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeno je rješenje nadzornog inžinjera Eda Hera za stepenište koje će povezivati novouređenu pješačku stazu u Ulici Tina Ujevića u gradu Krku s obližnjim (javnim) parkirališnim prostorom. Kako je prijedlog prihvaćen, Odsjeku je naloženo da krene u prikupljanje ponuda, budući da se prema dostavljenom troškovniku radi o investiciji vrijednoj 40.687,50 kn. Članovima Kluba Marcedes Benz, Kseniji i Karlu Sajovic iz Austrije, dana je suglasnost da 02. rujna, ove godine, na Obali Hrvatske mornarice izlože dvadesetak mercedesovih oldtimera. Planirano je da se ova putujuća izložba priredi ujutro, između 10.00 i 12.00 sati.
Raspravljajući o temama Odsjeka za proračun i financije, razmotreni su financijski rezultati Grada u prvom kvartalu, odnosno izvršenje Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka, ove godine. Unatoč tome što se prihodi u prvom kvartalu sporije ostvaruju, a ne smiju se zanemariti ni rashodi preneseni iz prethodnih godina, ostvaranje Proračuna, kada se u obzir uzmu ukupni prihodi (15.151.152,00 kn) i rashodi (15.170.783,00 kn) znatno je bolje nego li prošlogodišnje.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najprije je prihvaćen prijedlog Plana prijema u službu Grada Krka za tekuću godinu. Sukladno Riješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektora inspekcijskog nadzora, Grad će izvršiti sanaciju građevinskog deponija Lizer. Objavljivanje preventivne brošure Nasilje i mladi koju izdaje Hrvatska Sekcije IPA-e (International Police Association) pomognuto je iznosom od 2.500,00 kn. Deanu Karabaiću iz Krka dana je suglasnost za korištenje prostora na lokaciji između Kaštela i parka na Trgu Kamplin kojeg je o svome trošku dužan primjereno održvati. Mjesnom odboru Vrh odobreno je 11.000,00 kn za sanaciju poljoprivrednih puteva u pravcu Magriža na području Sv. Juraj.