154. Kolegij: U tijeku nabava opreme za novu školsku sportsku dvoranu

U uredu gradonačeknika, 08. travnja 2013. godine, održan je 154. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno utvrđivanjem najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka, a vezano uz ovogodišnji drugi po redu natječaju. Uz to, prihvaćen je prijedlog za zaključenje ugovora o nabavi i montaži zavjesa, vodilica i jastuka za potrebe opremanja novoizgrađene školske sportske dvorane, i to, sukladno ponudi riječke tvrtke Datadecor d.o.o., na iznos od 25.053,00 kn (s PDV-om). Nastavno na prethodni zaključak, prihvaćen je prijedlog za zaključenje ugovora o nabavi strunjača za švedske ljestve i strunjača s protukliznim dnom te izradu/montažu obloga stupova, i to, sukladno ponudi riječke tvrtke Ri-tex d.o.o., na iznos od 40.967,00 kn (s PDV-om). Uz odlukom predviđenu naknadu, prihvaćen je prijedlog tvrtke Asterix d.o.o. iz Krka za postavljanje škrinje za sladoled na ugostiteljskoj terasi Caffe bara Vela placa. Obzirom da 01. lipnja, ove godine, Raiffeisenbank Austria d.d. ističe ugovor o zakupu javne površine radi postavljanja bankomata na adresi Vela placa 1 u gradu Krku, prihvaćen je prijedlog produženja ugovora o zakupu za naredne tri godine s mjesečnom zakupninom u iznosu od 1.100,00 kn. Također, prihvaćen je prijedlog Hrvatskog Telekoma d.d. iz Zagreba za produženje ugovora o zakupu javne površine, odnosno dijela z.č. 1533/34, k.o. grad Krk, radi korištenja iste kao parkirališnog prostora za naredne tri godine s mjesečnom zakupninom u iznosu od 3.500,00 kn. Prihvaćen je i prijedlog za produženje ugovora o zakupu javne površine s Ivanom Marićem i Šimom Opačakom, oboje iz Krka, za zemljište uz park Dražica, površine 100 m2, koje se za potrebe Hotela Bor koristi kao parkiralište. Na inicijativu tvrtke Oleal d.o.o. iz Punta prihvaćen je prijedlog sporazumnog raskida ugovora za zakup kamene kućine na Dunatu, a odlučeno je i da se krene u postupak procjene ulaganja u spomenuti objekt.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je zahtjev tvrtke Plodine d.d. iz Rijeke za postavljanje označnika (dimenzija 4,0 x 1,0 x 0,5 m) na k.č. 2180/13, k.o. grad Krk, s time da će se točna mikrolokacija, zbog područja opterećenog podzemnom komunalnom infrastrukturom, odrediti u dogovoru s Veclom d.o.o. i nadzornim inžinjerom koji održavaju i proširuju instalacije kabelsko-distributivnog sustava. Radi problema u poslovanju na koje su bitno utjecali izgradnja sportske dvorane i uređenje obližnjeg trga, prihvaćen je prijedlog tvrtke Bimal d.o.o. iz Krka za otpis potraživanja komunalne naknade i spomeničke rente za Konobu - pizzeriju Galija, i to za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja, ove godine. Prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Kornić za popravak makademskog puta u dijelu naselja Kornić, što je prema ponudi Obrta Gromača procijenjeno na 3.680,00 kn (bez PDV-a). Odbijena je zamolba Miroslava Akrapovića iz Zagreba za dnevni najam javne površine radi prodaje drvenih dječjih igračaka obzirom da se za takvu vrstu prodaje raspisuju natječaji koji su za ovu godinu u cijelosti realizirani. Razmotrivši zamolbu kojom Ante Anić iz Krka i Ivan Anić iz Drenovaca traže mogućnost nesmetanog prolaza vozila gostiju do parkirališta u dijelu Ulice Jurja Križanića, zaključeno je kako će ulaz u starogradsku jezgru preko gornjih gradskih vrata biti omogućen svima koji u vlasništvu ili zakupu imaju lokaciju, odnosno osigurano parkiralište, u dvorištu privatne parcele. Vezano uz uređenje pješačke staze iza krčkog Doma zdravlja, prihvaćen je troškovnik kojim su predmetni radovi procijenjeni na 15.000,00 kn. Radi nastavka izgradnje nogostupa u Ulici Krčkih iseljenika biti će naručena izrada geodetske situacije.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, dana je suglasnost na Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan, a vezano uz pomicanje vremena upisa u prvu polovicu mjeseca svibnja. Prihvaćena je zamolba Obrta za ribarstvo Rarog iz Pinezića za održavanje javnih okupljanja (vezanih uz kulturno-zabavne sadržaje) u uvali Jert, i to vikendom u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna, ove godine, kao i inicijativa za produženje radnog vremena, u navedenom razdoblju, za tamošnji ugostiteljski objekt do 04.00 sata. Također, Krčkim dvorima d.o.o. iz Krka odobrena je zamolba za produženje radnog vremena Caffe baru Casa del Padrone u gradu Krku, vikendom, tijekom travnja i svibnja, do 03.00 sata. Odbijena je zamolba Kliničko-bolničkog cebtra Rijeka za sufinanciranje organizacije X. Kongresa Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata koji će se početkom lipnja održati u Malinskoj, obzirom da za navedenu namjenu, u ovogodišnjem Proračuna, nema planiranih sredstava.