153. Kolegij: Prihvaćen projekt sanacije istočnih bedema grada Krka

U uredu gradonačeknika, 02. travnja 2013. godine, održan je 153. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zamolbe Gradske glazbe Krk da im se iznosom od 3.000,00 kn pomogne kupnja 30 polo majica u kojima bi članovi poznatih krčkih limenjaka nastupali već ovo ljeto. Na znanje je primljeno Izvješće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk vezano uz obveze predškolskih ustanova da svoju djelatnost uskalde po koeficijentima izvodljivosti s odredbama Državnog pedagoškog standarda odgoja i naobrazbe. Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju programa obilježavanja 22. godišnjice osnivanja. Program će se održati 08. travnja, ove godine, s početkom u 15.00 sati u prostorijama udruženja na Kukuljanovu.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je projekt sanacije istočnih bedema grada Krka, i to sekcije između poligonalne kule i zgrade negdašnjeg dječjeg vrtića. Prije početka postupka javne nabave projekt koji potpisuje Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke biti će na razmatranje proslijeđen Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Projekt će biti realiziran u tri faze od kojih se prva odnosi na sanaciju najkritičnijeg dijela zidina smještenog nad klizištem. Uz to, prihvaćena je inicijativa da se Grad Krk uključi u projekt Alterenergy čija je zadaća izabrati jedinicu lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije (s manje od 10.000 stanovnika) u kojoj bi se razvio aplikativni model održivog upravljanja energetskim resursima u malim sredinama, što bi uključivalo izradu planova energetske učinkovitosti i studija, organizaciju radionica te promociju projekta. Jedna od značajnijih aktivnosti koja će se provoditi u odabranoj jedinici lokalne samouprave biti će ulaganje u pokaznu demonstraciju aktivnosti koja će zajednici za vrijeme i nakon trajanja projekta donositi korist u vidu uštede energije ili njezine proizvodnje, a koja neće smjeti generirati profit već kao takva služiti zajednici te u konačnici utjecati na energetsku sliku grada/općine. Nadalje, prihvaćena je inicijativa podruzetnika s područja Grada Krka da se kreditni programi Poduzetnik u turizmu i Poduzetnik u Primorsko-goranskoj županiji ugovore i s Privrednom bankom Zagreb, također prisutnom u gradu Krku. Privrednoj banci Zagreb dana je suglasnost da za svoje klijente, a vezano uz ona plaćanja usmjerena prema Gradu Krku, omogući ugovaranje trajnih naloga.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Aneksa Ugovora o poslovnoj suradnji s Radiom OK radi uvođenja kvartalnog načina plaćanja. Sukladno odluci Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići, Grad Krk daje suglasnost HEP-u, Elektroprimorju Rijeka, da se trafostanica Skrbčići izgradi na novoj lokaciji, odnosno zapadnom dijelu z.č. 1112, u vlasništvu Grada Krka. (Tijekom izvođenja radova privremeno će se izmjestiti postojeća autobusna čekaonica, koja će se na istočni dio parcele vratiti nakon uređenja tamošnjeg okoliša.) Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za postav putokaza prema Turističko-informativnom centru na fasadu zgrade stare Gradske vijećnice, kao i zgrade na početku Strossmayerove ulice, na način usklađen sa uvriježenim signaliziranjem u starogradskoj jezgri, što je definirano i odlukom (bordo platno; kovano željezo).