152. Kolegij: Definirana nova taksi stajališta na području grada Krka

U uredu gradonačeknika, 25. ožujka 2013. godine, održan je 152. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvenoj djelatnosti, odnosno prihvaćanjem prijedloga vodstva Dječje plesne skupine Pover Keko iz Krka da se u ovoj godini članicama i članovima navedenog udruženja s 5.000,00 kn pomogne nabavka nove obuće. Udruzi Livingstone iz Rijeke odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju putujuće fotografske izložbe na otvorenom pod nazivom Prijatelj mora - velikani hrvatske fotografije '50-ih, koja će između 26. lipnja i 04. srpnja, ove godine, biti postavljena duž Krčke rive. U financiranje ovog izložbenog projekta s jednakim se iznosom uključila i Turistička zajednica Grada Krka. Udruzi žena operiranih dojki Nada iz Rijeke odobreno je 1.000,00 kn pomoći za nabavu ultrazvučnog aparata s linearnom sondom za pregled dojki, i to za potrebe Kirurške klinike KBC-a Rijeka. Također, odobrana je zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se za 32 učenika koja su tijekom godine nagrađivana na različitim školskim natjecanjima (18 iz Matične škole Krk i 14 iz Područne škole Vrh) financira kupnja poklona, odnosno prigodne publikacije, pojedinačno vrijedne 59,00 kn. Za ovu namjenu Grad će izdvojiti ukupno 1.888,00 kn. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Grad će sudjelovanje četvero školaraca u poznatoj školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja se ove godine odvija između 20. i 27. travnja, pomoći iznosom od 2.115,00 kn po učeniku. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, kako bi se 04. travnja obilježio Svjetski dan zdravlja, daje se suglasnost za korištenje javne površine. Tom prigodom, na nekoj od frekventnijih gradskih lokacija, između 12.00 i 14.00 sati biti će organizirano javno mjerenje krvnog tlaka. 
Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe, napovoljnijom natjecateljicom za kupnju k.č. 2155/3, površine 241 m2, s ciljem formiranja okućnice, izabrana je Ljiljanka Lukić iz Krk, predloživši cijenu u iznosu od 87,12 EUR po m2. Najpovoljnijim natjecateljima za kupnju k.č. 2998/4, površine 25 m2, s ciljem formiranja okućnice, izabrani su Barbara i Luka Makek iz Zagreba predloživši cijenu u iznosu od 88,00 EUR po m2. Najpovoljnijim natjecateljem, pored dvije pristigle inicijative, za kupnju ili zakup k.č. 3440/13, površine 309 m2, s ciljem formiranja okućnice, izabran je Josip Justić iz Krka predloživši kupnju predmetnog zemljišata po cijeni od 111 EUR po m2. Najpovoljnijim natjecateljem za zakup k.č. 2038/1, površine 117 m2, s ciljem formiranja okućnice, izabran je Ante Čabraja iz Krka, predloživši godišnju zakupninu u iznosu od 150,00 kn. Nadalje, donesena je odluka o pokretanju postupka izvlaštenja novoformirane k.č. 3859/2, k.o. grad Krk, obzirom da ulazi u sastav ceste. Također, donesena je o odluka o skorašnjem raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovne prostorije u gradu Krku, smještene na adresi Kvarnerska 15, površine 9,71 m2, i to po cijeni od 53,4 EUR (5,5 EUR po m2), mjesečno. Prihvaćen je prijedlog Petra Brauta iz Kornića za kupnju ili zamjenu zemljišta, i to dijela k.č. 1478/1, površine 171 m2, k.o. Kornić, s ciljem formiranja okućnice. Prihvaćen je i prijedlog Marka Bizjaka iz Ljubljane za davanje u jednogodišnji zakup dijela z.č. 697/3, k.o. Skrbčići, površine 100 m2, radi korištenja istog za uređenje vrta.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, načelno je prihvaćeno tehničko rješenje za izgradnju vodovoda i kanalizacije na predjelu Mali Kankul u gradu Krku. Sukladno priloženom troškovniku građevinski i monterski radovi ukupno vrijede 229.301,91 kn (bez PDV-a). Kako u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. navedeni radovi nisu planirani, sredstva će se, s ciljem realizacije navedene investicije, osigurati izmjenom Plana. Vezano uz zahtjev Udruženja obrtnika otoka Krka kojim se traži određivanje dodatnih taksi stajališta na području Grada Krka, a sukladno Odluci o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, zaključeno je kako će se tri postojeće lokacije u samom središtu grada Krka, dopuniti s dva mjesta na početku parkirališta preko puta Malenog parka (gledajući uzdužno prema Robnoj kući) te dva mjesta neposredno uz autobusni kolodvor na početku Ulice Lukobran (uz vanjsku morsku stranu). Kako bi rezervirali taksi mjesta na području pristaništa Valbiska, podnositelje zahtjeva upućuje se prema Lučkoj upravi Krk. Načelno je, uz prethodnu provjeru dosad izvršenih radova, prihvaćena ponuda obrta Zemljani radovi Linardić, u vlasništvu Josipa Linardića iz Malinske, za izgradnju pristupne prometnice u zoni Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku. Kako bi se krenulo u prikupljanje ponuda, prihvaćeni su prijedlozi troškovnika ovalaštenog inžinjera građevine Eda Hera za sanaciju odrona na stepenicama koje s kupališta Dražica vode prema Hotelju Koralj (50.000,00 kn) te izradu kamenog zida ispod vidikovca na istome kupalištu (38.000,00 kn).
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Ista se na konačno odlučivanje prosljeđuje Gradskom vijeću. Također, Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2012. godine. Višak prihoda poslovanja tako je utvrđen iznosom od 16.423,45 kn, a utrošiti će se u dokumentaciju za projekt - Izgradnja prometnice i pripadajuće komunalne infrastrukture za cestu U-3.2 i U-3.3 u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.