151. Kolegij: Povodom uskršnjih blagdana - poklon paketi za najpotrebitije

U uredu gradonačeknika, 11. ožujka 2013. godine, održan je 151. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga drugog po redu natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka s ponuđenim pozicijama koje su gotovo identične onim prošlogodišnjim. Prihvaćen je i prijedlog postupka izvlaštenja parcela koje ulaze u sastav ceste U 3.2 i U 3.3 na području uređenom Detaljnim planom uređenja Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Radi se o postupku o kojem će uskoro imati prilike razgovarati i gradski vijećnici. Kako bi radovi na proširenju Rapske ulice bili dovršeni do početka turističke sezone najavljen je postupk javne nabave za izgradnju potporno-ogradnog zida na dijelu k.č. 3771, k.o. grad Krk. Procijenjena vrijednost tih radova iznosi 125.000,00 kn (bez PDV-a). Prihvaćen je prijedlog produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi J. J. Strossmayera 13 u gradu Krku dosadašnjem zakupniku Zdenku Petraku iz Krka, i to na naredno petogodišnje razdoblje. Podzakupniku Luki Dekaniću iz Krka dopuštena je izmjena djelatnosti u gradskom poslovnom prostoru smještenom na adresi J. J. Strossmayera 23 iz trgovine suvenirima i nakitom u prodajnu galeriju slika te u manjoj mjeri ručno izrađenih suvenira i nakita. Vezano uz inicijativu Marice Depope iz Skrpčića, Grad daje koncesijsko odobrenje za postavljanje kioska do 12 m2 na dijelu z.č. 895/3, k.o. Skrpčići (uvala Jert, Pinezići) radi obavljanja jednostavnih ugostiteljskih usluga. Također, daje se suglasnost za prekop javne površine kako bi se za kiosk mogao postaviti elektroenergetski kabel, međutim Grad nije spreman financijski sudjelovati u izgradnji infrastrukture za navedenu lokaciju. Obzirom da su zakupnine regulirane propozicijama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka koju je donijeo Gradsko vijeće, Kolegij nije u mogućnosti udovoljiti prijedlozima za smanjenje zakupnine - Tisku d.d., Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Tomislavu Kirinčiću iz Krka. Razmatrajući prijedlog tvrtke SAK d.o.o., zastupane po direktoru Milanu Sabadošu iz Krka, zaključeno je kako se za izradu prijedloga ugostiteljske terase za potrebe Konobe Bacchus zadužuje Odsjek za komunalno gospodarstvo. Prihvaćen je prijedlog Ivana Kraljića iz Kornića za kupnju z.č. 1478/1, površine 109 m2, k.o. Kornić, s ciljem formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je zamolba Šahovskog kluba Krk za isplatu dijela ove godine odobrenih sredstava potrebnih za rad tijekom naredna tri mjeseca obzirom na pojačanu dinamiku aktivnosti. Klubu će tako za ožujak, travanj i svibanj biti isplaćivano po 4.500,00 kn mjesečno. Nadalje, prihvaćena je suradnja s Udrugom Žmergo iz Opatije kojoj je jedna od zadaća lokalnoj zajednici prezentirati sve mogućnost korištenja GIS sustava. Kako bi se tijekom srpnja ili kolovoza održale udrugama namijenjene radionice Grad će osigurati adekvatan prostor. Slikarici Dagmar Franolić iz Krka odobreno je 2.500,00 kn za tisak kataloga koji će pratiti izložbu polaznika njezinih likovnih radionica. Sama izložba odvijati će se u krčkoj Galeriji Decumanus između 22. ožujka i 05. travnja. Kao i svake godine, odlukom Socijalnog vijeća Grada Krk, povodom uskršnjih blagdana, delegacija Grada posjetiti će 77 potrebitih obitelji kojima će tom prigodom biti uručeni prigodni poklon paketi, ukupno 67 obiteljskih (u vrijednosti od 300,00 kn) i 13 dječjih (u vrijednosti od 150,00 kn). Poklonima će se iznenaditi i korisnici raznih županijskih ustanova s područja Grada Krk, dok će se bonom od 200,00 kn pomoći onima koji su zbog čitavog niza životnih okolnosti  smješteni u domovima ili kod udomitelja izvan županije, a također imaju prebivalište na području Grada. Iznosom od 120,00 kn Grad će participirati u kupnji poklon paketa što će ih svojim članovima (starijim od 80 godina) dijeliti Udruga umirovljenika Grada Krka i Udruga umirovljenika Poljica-Šotovento. Ukupna sredstva izdvojena za ove plemenite namjene iznose 38.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za uspostavljanje hotspot (wireless) lokacija na turistički frekventnim otvorenim površinama (Gradska uprava, Vecla, Punta di Galeto, Ribarski mul, Turistička zajednica, Kamplin, plaže Dražica i Koralj). Ponuda koja uključuje i godišnje održavanje sustava iznosi ukupno 77.169,25 kn. Ovaj će projekt biti kandidiran za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva turizma u okviru programa Hotspot Croatia. Osim toga, prihvaćena je i ponuda za izradu projektne dokumentacije nerazvrstane gradske ceste U-3.2 i U-3.3 s propadajućom infrastrukturom u Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obzirom na inicijativu vlasnika stambenih objekata u Zadarskoj ulici u gradu Krku koji traže izgradnju javne kanalizacije prihvaćeno je tehničko rješenje i troškovnik Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. kojim su (građevinski i monterski) radovi procijenjeni na iznos od 110.674,60 kn (bez PDV-a). Ova investicija dijelom je Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za ovu godinu. Nadalje, na zahtjev Mjesnog odbora Kornić i Lovačkog društva Kamenjarka iz Kornića prihvaćena je ponuda Soboslikarsko-ličilačkog fasaderskog obrta Goricaj iz Dunjkoveca za izradu vanjske fasade, unutarnjeg žbukanja stropova i zidova te izradu podnog estriha u Lovačkom domu Kornić. Vrijednost ponude iznosi 70.437,50 kn. S ciljem izrade nove vanjske i unutarnje stolarije prvog kata zgrade smještene na adresi Vela placa 3, pored tri prikupljene ponude, izabrana je ona tvrtke Nolit d.o.o. iz Nenadića na iznos od 64.600,00 kn (s PDV-om) koja obuhvaća izradu i montažu osam kasetiranih prozora s griljama od drvene građe (ariša), ostakljene termopan staklom i ofarbane bijelim vodenim ralom. Razmotrivši zamolbu Nogometnog kluba Krk kojom se traži rješenje problema odvodnje viška oborinskih voda na prostoru SRC Josip Uravić Pepi, zaključeno je kako će se najprije provjeriti upojnost ondje locirane prirodne jame.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotreni su prijedlozi Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka, Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka te prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, kao i radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Ovi će akti na konačnu raspravu i usvajanje uskoro biti proslijeđeni Gradskom vijeću.