15. Kolegij: Za subvencioniranje školskih udžbenika izdvojeno 151.654,00 kuna

U uredu gradonačeknika, 07. listopada 2013. godine, održan je 15. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem izvješća o broju subvencija koje su dodijeljene za nabavu školskih udžbenika i pribora. Kako je sredinom srpnja, ove godine, odlučeno da će se krčke osnovnoškolce i srednjoškolce subvencionirati pojedinačnim iznosom od 200,00 kn, istu je primilo 468 polaznika osnovne i 196 polaznika srednje škole. Na subvenciju osnovnoškolaca, za koju se u trgovinama umanjivao račun, tako je izdvojeno 93.600,00 kn, dok je na subvenciju srednjoškolaca, koja se primala izravno na kućnu adresu, izdvojeno 39.800,00 kn. Prema socijlanom programu za nabavu udžbenika i školskog pribora izdvojeno je 18.854,00 kn. Prema tome, navedenu je subveniciju pimilo ukupno 664 učenika za što je iz Proračuna izdvojeno 132.800,00 kn, odnosno 151.654,00 kn pribrojimo li prethodnom iznosu subvencije ostvrene po programu socijale. Obzirom na inicijativu varaždinske Škole informatike Ivor da se među krčkim osnovnoškolcima provede edukacija, zaključeno je da za istu nema interesa budući da se u krčkoj školi otprije uspješno provodi izborna nastava informatike. Prihvaćen je prijedlog Multimedijalne udruge Krčka beseda da im se doznače preostala (redovna) financijska sredstva u iznosu od 2.500,00 kn radi skorašnje realizacije programa Utoplimo krčku zimu. 
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog rješenja Multimedijalnog centra Krk u iznosu do 69.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Bonaca d.o.o., Podružnice Krk, da Grad po cijeni od 75,00 EUR po m2, kupi česticu veličine 33 m2 (nedaleko krčkog Centra za socijalnu skrb) koja ulazi u obuhvat trotoara. Kako se Grad upisao na parcelu u naselju Žgaljići biti će pokrenut postupak da se, trenutno uzurpirana, ondje izgrađena kamena mošuna također vrati u posjed Gradu.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljeni su zahtjevi Jasne Hržine Melkić iz Zagreba i Ivana Mrakovčića iz Rijeke za povećanje građevinskog područja naselja Lakmartin, odnosno naselja Muraj, te je utvrđeno kako su izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka u tijeku te kako Odlukom o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka nije predviđeno mijenjanje njihovih granica. Prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije za izradu idejnog projekta pristupne ceste za turističku zonu Torkul. Ponuda obuhvaća izradu posebne geodetske podloge po cijeni od 4.000,00 kn, odnosno izradu idejnog projekta po cijeni od 20.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ermana Lužine, vlasnika Caffe bara Vignole, za produženje radnog vremena spomenutog ugostiteljskog objekta, i to vikendom do 02.00 sata. Raspravivši prijedlog Turističke zajednice Kvarnera vezan uz sufinanciranje avio prijevoza za 2014. godinu, zaključeno je kako Grad za navedenu namjenu nema osigurana sredstva, stoga nije u mogućnosti sudjelovati u sufinanciranju. Na inicijativu tvrtke Eko Hrana d.o.o. iz Krka, kao jednog od ulagača u karting klub čija je staza otvorena na lokaciji Lizer u gradu Krku, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, dana je suglasnost za postavljanje ugostiteljskog objekta (kioska), površine do 12 m2, na parcelu smještenu neposredno uz samu stazu.