149. Kolegij: Pokrenut kreditni program Poduzetnik u PGŽ

U uredu gradonačeknika, 25. veljače 2013. godine, održan je 149. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga Josipa Justića iz Krka za jednogodišnji zakup gradske parcele, točnije dijela k.č. 3440/13, k.o. grad Krk, površine 309 m2, s ciljem korištenja iste kao okućnice, i to po cijeni od 1,00 kn po m2. Temeljem inicijative Ljiljanke i Dragodina Lukića iz Krka za kupnju gradske parcele radi formiranja okućnice, točnije k.č. 2155/3, k.o. grad Krk, površine 241 m2, početna kupoprodajna cijena (budućeg natječaja) određena je u iznosu od 87,12 EUR po m2. Nakon što su vlasnici parcele, k.č. 3771, k.o. grad Krk, koja ulazi u sastav Rapske ulice, s Gradom potpisali kupoprodajne ugovore, kako bi startali radovi na njezinu proširenju i izgradnji potpornog, odnosno ogradnog zida, donesena je odluka o pokretanju postupka javne nabave. Prihvaćen je prijedlog Vladimira Pohla iz Krka za kompenzaciju iznosa komunalnog doprinosa proizašlog iz rekonstrukcije stambene građevine s vrijednošću parcele u vlasništvu predlagatelja, točnije k.č. 2434/4, površine 149 m2, k.o. grad Krk, zauzete izgradnjom ceste. Kako se radi o izgrađenoj cesti njezina vrijednost procijenjena je na 25,00 EUR po m2. Prihvaćen je prijedlog Velimira Rušina iz naselja Brzac za prodaju z.č. 1784/3, površine 68 m2 i z.č. 1784/6, površine 75 m2, obje k.o. Linardići, inače zemljišta predviđena za izgradnju puta u naselju Brzac. Predlagatelju Antu Čabraji iz Krka daje se u zakup gradska parcela, k.č. 2038/1, površine 117 m2, k.o. grad Krk, s ciljem korištenja iste kao okućnice, i to po cijeni od 1,00 kn po m2. Vladimiru Galoviću iz naselja Brzac, priznato je pravo vlasništva na dijelu z.č. 2255, k.o. Linardići, u naravi gospodarski objekt (mošuna) star više od sto godina. Prihvaćen je prijedlog Imovinsko-pravne službe da se izvrši procjena tržišne vrijednosti z.č. 1277/1, z.č. 1277/2, z.č. 1277/3 i z.č. 1277/4, u naravi zemljišta koja se nalaze u privrednoj zoni grada, a na kojima je Grad vlasnik 1/3 dijela, radi raspisivanja natječaja za prodaju suvlasničkih djelova. Prihvaćen je prijedlog Gordane Lukić iz Krka za sporazumni raskid ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, i to za k.č. 987/5, površine 471,00 m2, k.o. grad Krk. Vezano uz inicijativu novoosnovane Udruge Mađara otoka Krka da im se na korištenje dodijeli prostor, zaključeno je kako Grad trenutno ne raspolaže slobodnim prostorima namijenjenim radu udruga, ali, uz konkretno definirano vrijeme, omogućava im se korištenje Velike i Male vijećnice. Vezano uz inicijativu tvrtke Helena d.o.o. iz Krka, predloženo je da se financiranje uređenja betonskih površina ispred gradskih zidina (terasa Koktel bara Volsonis) realizira tako da polovicu plati inicijator, a polovicu Grad, obzirom da se radi o privremenom, a ne trajnom projektnom rješenju. Vrijednost radova na uređenju navedenog poteza procijenjena je na 47.582,00 kn. Prihvaćeni su prijedlozi Tomislava Krstanovića iz Jablanovca i Deana Uroševića iz Pule, inače prošlogodišnjih zakupnika javnih površina, da se lokacija za oslikavanje tijela vrati na početak Velikog parka, odnosno lokacija za izradu sprej-slika na Šetalište Sv. Bernardina. Prihvaćen je i prijedlog Cemila Ayduguna iz Krka da se nedaleko Sunčanog sata ugostiteljskom objektu Toš dodijeli privremena ugostiteljska terasa za postav škrinje i suncobrana. Centru za kulturu Grada Krka dozvoljeno je korištenje Gradske rive, 01. i 02. lipnja, ove godine, za obavljanje aktivnosti vezanih uz proslavu Dana grada. Također, istom se predlagatelju daje suglasnost da 01. lipnja blizu Sunčanog sata postavi prigodan štand. Poljoprivrednoj zadruzi otoka Krka za prodaju autohtonih poljoprivrednih proizvoda određena je lokacija na Trgu Bana J. Jelačića, preko puta Malog parka.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Plodinama d.d. dana je suglasnost da s gradske parcele višak kamenog agregata deponiraju na odlagalište Lizer, i to sukladno odredbama važeće odluke. Temeljem zamolbe Milke Stupan, Savezu za promjene dana je suglasnost da na javnoj gradskoj površini između 25. i 27. veljače, ove godine, provede planirane referendumske aktivnosti.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Športskog ribolovnog društva Lovrata za izgradnju novog montažnog objekta na Šetalištvu Sv. Bernardina (Škveriću) obzirom na dotrajalost postojećeg kioska. Kako je prethodno napravljena podloga i dovedena infrastruktura, Grad je tijekom ove godine spreman preuzeti trošak izrade i montaže kamene kućice u iznosu od 68.800,00 kn (bez PDV-a). Obzirom na nedavno objavljen poziv Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije za podnošenje zahtjeva za kapitalnom pomoći na pomorskom dobru, zaključeno je kako će Grad podnijeti zahtjev vezan za uređenje plaža Bor i Tamaris u gradu Krku. Radi se o investiciji vrijednoj 280.000,00 kn u čiju su realizaciju zajednički krenuli Grad, Hoteli Krk i Hotel Bor. Erste & Steiermärkische banka d.d., radi velikog interesa poduzetnika, pokrenula je kreditni program Poduzetnik u Primorsko-goranskoj županiji. Korisnici ovog programa tako mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, s time da prednost imaju oni koji obavljaju proizvodne djelatnosti, ulažu u nove tehnologije i otvaraju nova radna mjesta. Kreditni fond ograničen je na 20 milijuna kn, a iznos kredita od 100.000,00 kn do 2 milijuna kn. Rok otplate je do deset godina, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 6%. Dogovoreno je da će Primorsko-goranska županija kamatnu stopu subvencionirati s četiri postotna poena, dok je Grad odlučio kako će kamatnu stopu za investicije do 500.000,00 kn subvencionirati s dva, ainvesticije iznad 500.000,00 kn s jednim postotnim poenom.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Udruzi umirovljenika Poljica - Šotovento odobreno je 6.840,00 kn za kupnju poklon paketa kojima se svake godine, pred uskrsne blagdane, daruju najstariji i bolesni članovi udruženja. Udruzi umirovljenika Grada Krka za istu namjenu odobreno je 3.960,00 kn. Uredu za pastoral braka i obitelji Krčke biskupije odobreno je korištenje Velike vijećnice za organizaciju tribina koje se planiraju održati 06., 13. i 20. ožujka, ove godine. Iznosom od 4.000,00 kn pomognuta je objava knjige vlč. Antona Bozanića - Biskup Antun Mahnić, čovjek nepokolebljive vjere, jasnih vizija i smjelih djela. Na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Grad će završne ekskurzije učenika četvrtih i osmih razreda subvencionirati iznosom od 100,00 kn po učeniku.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u Savjet za nove tehnologije imenovana su tri nova člana - Zlatko Herić, Dinko Jakovljević i Nataša Jurina, a aktualni angažmana Savjeta vezan je uz projekt optičke mreže Grada Krka. Na samome kraju, Marinka Margan imenovana je čanicom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katraina Frankopan.