147. Kolegij: Rekonstrukcijom kotlovnice do značajnih ušteda

U uredu gradonačeknika, 11. veljače 2013. godine, održan je 147. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem prijedloga da se, po cijeni od 150,00 kn, otkupi pet primjeraka knjige dr. Vuka Tvrtka Opačića Vikendaštvo u hrvatskom priobalju: jučer, danas, sutra. Ovaj znanstveni rukopis u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade, pored ostalog, obuhvaćanja opsežno poglavlje o vikendaštvu otoka Krka. Planinarskom društvu Obzova što okuplja članove s područja čitavog otoka i koje djeluje organizirajući planinarske izlete, predavanja i radionice, udovoljava se zahtjevu za financiranje troškova knjigovodstva. Međutim podaci o knjigovodstevnom servisu koji će za Grad obavljati spomenutu uslugu biti će poznati nakon postupka javne nabave koji je u tijeku. Na inicijativu osnovne škole i dječjeg vrtića donesena je odluka da se sa zagrebačkom Udrugom Lijepa naša potpiše Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole, i to na godišnji iznos od 8.000,00 kn (članarina za školu i vrtić). Radi se o inzistiranju na prestižnom statusu koji predstavlja najveće priznanje što ga jedna odgojno-obrazovna ustanova može dobiti za predano ekološko odgajanje svojih korisnika i zaposlenika, odnosno za promicanje načela održivog razvoja. Odgođeno je donošenje odluke vezane uz sufinanciranje završne ekskurzije učenika četvrtih i osmih razreda krčke osnovne škole dok se ne razradi model po kojem bi se (suf)financirali samo školarci - korisnici socijalnog programa Grada. Na inicijativu Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije Rijeka da se u gradu Krku organizira tribina na temu Zaustavimo nasilje nad djecom, Grad odobrava korištenje prostora Male ili Velike vijećnice (ovisno o broju sudionika), a kao kontakt osubu predlaže Marnku Margan. Obitelji djeteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju odobrena je participacija za kupnju prijekopotrebnog pomagala vrijednog 18.250,00 kn, a zahtjev da se priključe akciji biti će proslijeđena Gradskom društvu Crvenog križa Krk i Caritasu. Obzirom da je Klub liječenih ovisnika Gromača nedavno završio s uređenjem klupskih prostorija smještenih uz zgradi na adresi Dinka Vitezića 1/1, u gradu Krku, vodstvo udruženja podnijelo je izvješće u kojem stoji kako je na uređenje prostorija iz sredstava kluba utrošeno 46.231,61 kn, iz sredstava Grada 31.300,00 kn, iz sredstava Općine Dobrinj 2.000,00 kn, dok je vrijednost dobrovoljnih sati rada članova kluba procijenjena na 38.900,00 kn. Ukupno 118.431,62 kn. Plesnoj udruzi Osjeti ritam radi sudjelovanja članova na natjecanju koje će se uskoro održati u Italiji odobrava se skora isplata redovnih sredstava predviđenih za prvi i drugi kvartal. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Mjesnom odboru Milohnići odobreno je 15.000,00 kn (s PDV-om) za izvođenje radova na uređenju mjesnog puta (Bok od Dolca - Kosta) u naselju Milohnići, dužine 200 m i prosječne širine 3 m. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju (prve faze) fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka. Nakon što su prihvaćeni troškovnici tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja za pronalaženje najpodesnijih lokacija za upojni bunar, bušenje i izradu sustava upojnih bonara u dijelu Dubrovačke ulice u gradu Krku te na autobusnoj stanici u naselju Salatići, obzirom na zamolbe stanovnika kojima se voda kod jačih oborina s javnoprometne površine slijeva u stambene objekte, prihvaćena je ponuda za bušenje upojnog bunara u dijelu Ulice Runak u naselju Pinezići (dubine 25 - 30 m), i to na iznos od 12.000,00 (bez PDV-a). Također, odobrena je ponuda tvrtke Mega Mont d.o.o. iz Matulja za obnovu senzora rampe na ulazu u starogradsku jezgru na iznos od 3.510,00 kn, a od iste tvrtke zatražiti će se i da ponudi montiranje rampe na sjevernim gradskim vratima.
U nastavk, razmotreno je idejno rješenje Idisa Turata za nadkrivenu tribinu SRC-a Josip Uravić Pepi nad koju se planiraju postaviti solarni paneli. 
Na kraju zasjedanja, prihvaćena je ponuda tvrtke Rijekaprojekt - energetika d.o.o. za izradu rješenja i rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave. Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji Gradu donosi značajnu uštedu, pokušati će se namaći njegovim prijavljivanjem na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.