146. Kolegij: Nastavlja se program kreditiranja Poduzetnik u turizmu

U uredu gradonačeknika, 04. veljače 2013. godine, održan je 146. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih su prisutni bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko - pravne službe, i to donošenjem odluke o skorom raspisivanju prvog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području grada Krka. Radi se o natječaju namijenjenom predlagateljima s desetogodišnjim prebivalištem (sjedištem) na području Grada, a čiji sadržaj u odnosu na prethodni pokazuje nekolicinu novina poput izmještanja četiriju lokacija dosad smještenih ispod gradskih bedema, te davanje prednosti proizvođačima i autorima autohtonih krčkih suvenira s markicom - Dar iz Krka. U nastavku, donesena je i odluka o pokretanju postupka izvlaštenja za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za izgradnju ceste na području Detaljnog plana uređenja Zone 29 u predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Pored dvije pristigle ponude, u postupku javne nabave za nabavu loživog ulja (27.000 lit.) radi potreba Grada u ovoj godini, kao povoljnija izabrana je ona tvrtke Rijeka trans, i to na iznos od 176.445,00 kn. U postupku javne nabave vezanom uz tehničke i poslovne usluge za potrebe Grada u ovoj godini pristigla je, a ujedno i prihvaćena, samo ponuda ovlaštenog inžinjera građevinarstva Eda Hera. Za kupnju, odnosno davanje u zakup, dijela k.č. 1478/1, k.o. Kornić, površine 86 m2, radi formiranja okućnice, temeljem javnog oglasa, prispjela je i prihvaćena jedna ponuda, i to ona Radojke Mrakovčić iz Kornića s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 75,00 EUR po m2. Također, za kupnju, odnosno davanje u zakup, dijela k.č. 1478/1, k.o. Kornić, površine 97 m2, radi formiranja okućnice, temeljem javnog oglasa, prispjela je i prihvaćena jedna ponuda, i to ona Nikole i Katice Končarević iz Kornića s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 75,00 EUR po m2. Nakon otvaranja i analize triju ponuda pristiglih za kupnju k.č. 2251, površine 705 m2, k.o. Linardići, kao najpovoljnija izabrana je ona Sigrid i Alberta Hillen Ellen u iznosu od 95,00 EUR po m2. Prihvaćen je prijedlog Luke i Barbare Makek iz Zagreba za smanjenje početne cijene za kupnju k.č. 2998/4 (z.č. 1775/4), površine 25 m2, k.o. grad Krk, i to sa 150 EUR po m2, na 88 EUR po m2, sukladno procjeni sudskog vještaka. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Vladimira Pohla iz Krka za kompenzaciju iznosa komunalnog doprinosa određenog za rekonstrukciju stambene građevine s vrijednošću površine od 149 m2 u vlasništvu predlagatelja zauzete izgradnjom ceste za koju Grad nudi 50,00 EUR po m2. Prihvaćena je ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske za provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila i uređenja krajobraza na području Grada Krka u ovoj godini. Cijena godišnjeg nadzora istovjetna je prošlogodišnjoj te iznosi 67.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog za priznavanje prava vlasništva Mariji Thoss na z.č. 2538/11, površine 198 m2, k.o. Linardići, obzirom na dogovor njezinih prednika i negdašnje Općine Krk,  da će se navedena parcela dati u zamjenu za onu koja je dana u vlasništvo Općini radi izgradnje Društvenog doma u naselju Brzac. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog kapitalnih projekata vezanih u Grad, a od interesa za razvoj otoka, čime se planira dopuniti Sporazum o zajedničkom financiranju. Kako doznajemo i u ovoj se godini, obzirom da u prethodnoj nije potrošen kreditni fond, nastavlja program kreditiranja - Poduzetnik u turizmu. Korisnici kredita, čije kamate subvencioniraju Primorsko-goranska županija i Grad, tako mogu biti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji ulažu u vlastite smještajne (ugostiteljske) kapacitete i registrirani su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima, odnosno za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića u sljedećim ugostiteljskim objektima - restoranima, gostionicama, krčmama i konobama. (Integralni tekst javnog poziva uskoro će biti objavljen na gradskim Internet stranicama.)
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je analizirano, a potom i prihvaćeno Izvješće o pomoćima i utrošenim financijskim sredstvima iz Programa socijalne skrbi Grada Krka za prošlu godinu. U navedenom razdoblju, sukladno Izvješću, tako je podijeljeno 955 različitih oblika socijalne pomoći ukupno vrijednih 460.000,00 kn. Nadalje, odbijena je zamolba Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza za financijskom potporom strčnom dvomjesečniku obzirom da u Proračunu za traženu aktivnost nema predviđenih sredstava. Također odbijena je i ponuda Doma mladih Rijeka za provođenje akcije Prvi koraci u prometu, budući da sličnu edukaciju u krčkim osnovnim školama već treću godinu za redom provodi Auto klub Krk. Udruzi Vinara otoka Krka Bukaleta odobreno je 1.000,00 kn za jednodnevni edukacijski posjet tvrtki Pavin iz Jastrebarskog, kao i učenicima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za organizaciju večere kojom će se maturanti oprostiti od svojih profesora.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeno je izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventive dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka tijekom prošle godine. Također, prihvaćen je prijedlog ugovora prethodno spomenutih usluga za ovu godinu, odnosno ponuda u iznosu od 68.355,00 kn, kao i prijedlog ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada iliti ponuda na iznos od 20.910,00 kn. Uz to, prihvaćen je i prijedlog ugovora Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. o pružanju veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada za ovu godinu, i to na mjesečni iznos os 1.000,00 kn, koji predstavlja naknadu za održavanje skloništa za životinje, pripravnost i radove izvan radnog vremena, te kontrolu i mjesečni obilazak epizootiološkog područja grada uz pismena izvješća. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prema ponudi Soboslikarskog obrta Goricaj, odobreni su radovi na uređenju Društvenog doma Linardići u ukupnom iznosu od 86.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najprije je prihvaćen prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom za ovu godinu. Mjesečni iznos za jednu zakupljenu stranicu u regionalnom prilogu Otočni Novi list tako iznosi 2.500,00 kn. Također, prihvaćen je i prijedlog ugovora s tvrtkom Geoprojekt d.d. iz Opatije vezan uz izradu projektne dokumentacije prometnice Brzac, odnosno idejnog i glavnog projekta čija izrada zajedno vrijedi 63.000,00 kn.