14. Kolegij: Razmotrene odluke o snivanju dvaju novih trgovačkih društava

U uredu gradonačeknika, 30. rujna 2013. godine, održan je 14. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćem Izvješća o priznatim oblicima socijalne pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka. Ove su godine tako dodijeljene 62 socijalne pomoći, od čega se šest odnosi na pravo besplatnog boravka djeteta u dječjem vrtiću, sedam na pravo besplatne školske marende, pet na pravo besplatnog produženog boravka, tri na pravo besplatnog javnog prijevoza, pet na pravo mjesečne novčane pomoći za školovanje, 18 na pravo sufinanciranja školskih udžbenika, jedna na pravo psihološke pomoći te 16 na pravo ogrijeva. O dodijeljenim oblicima socijalne pomoći prethodno je raspravljalo i Socijalno vijeće Grada Krka. U nastavku razmotren je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za 2013./2014. školsku/akademsku godinu te je zaključeno kako će propozicije Natječaja, čija se objava planira 07. listopada, biti jednake prošlogodišnjim. Krčkom Streličarskom klubu Maura kal odobrena je isplata financijskih sredstava za treći kvartal, a korištenje sportske dvorane osnovne škole radi provođenja redovnih treninga omogućeno im je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16.00 do 20.00 sati. Mjesnom odboru Skrpčići-Pinezići dana je suglasnost za održavanje pučke fešte povodom blagdana sv. Franje Asiškog, a kao potpora odobren je iznos od 3.000,00 kn. Uz to, prihvaćena je inicijativa krčke Udruge sportske rekreacije Pepice da im se u dvorani, koju koriste u sklopu Sportsko-rekreativnog centra Josip Pepi Uravić, riješi problem cirkulacije zraka te se po tom pitanju Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužuje da iznađe što kvalitetnije tehničko riješenje.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, s ciljem proširenja deponije građevinskog materijala na području Lizer, najprije su razmotreni podaci vezani uz vlasništvo parcela koje okružuju postojeću deponiju. Najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup z.č. 1478/1 k.o. Krk, temljem oglasa objavljenog u Narodnim novinama 30. kolovoza, ove godine, utvrđen je Stjepan Maglić iz Krka. Radi nepoštivanja ugovornih odredbi, donesene su odluke o otkazu ugovora zakupnicima javne površine - Nikoli Paliću iz Krka te Petru Paliću iz Krka.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda opatijske tvrtke Geoprojekt d.d. za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka, na iznos od 58.000,00 kn (+PDV). Analiziravši idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Pinezići - uvala Sv. Fuska, odlučeno je kako će se krenuti u podnošenje zahtjeva s ciljem ishođenja lokacijske dozvole. Raspravivši tri urbanistička rješenja za cestu u naselju Brzac zaključeno je kako će se sastaviti četvrta varijanta prema kojoj će biti zatražene ponude za ugovaranje građevinske i lokacijske dozvole.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je ponuda Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za izradu Programa i provedbu stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom na području Grada Krka za 2014. godinu. Riječ je o poslovima ukupno vrijednim 12.815,00 kn. Obzirom na inicijativu grupe građana koji su s Gradom potpisali ugovor, a potom i podmirili ugovorenu obvezu, izdana je suglasnost da se, sukladno njihovom tehničkom rješenju, krene s radovima izgradnje javne kanalizacije u Zadarskoj ulici, u gradu Krku. Prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Grupacije Valamar za izgradnju javne rasvjete na potezu od novouređenog Kampa Krk do Ulice Narodnog preporoda. Prema tome, dio ovog zahtjevnog projekta biti će uvršten u program gradnje za narednu godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odbijen je prijedlog tvrtke Melody d.o.o. da grad Krk naredne godine bude domaćin festivalske večeri Melodija Istre i Kvarnera. U nastavku, razmotrene su odluke o osnivanju dvaju novih trgovačkih društava. Naime, radi provedbe usklađivanja Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. s odredbama Zakona o vodama, započet je postupak statusnih promjena s time da prvi korak predstavlja osnivanje dvaju novih trgovačkih društva: Ponikve eko otok Krk d.o.o. te Ponikve usluga d.o.o. I dok se Ponikve d.o.o. nastvaljaju baviti vodoopskrbom i zbrinjavanjem otpadnih voda, Ponikve eko otok Krk d.o.o. preuzeti će zbrinjavanje otpada i upravljanje odlagalištem Treskavac, dok će se Ponikve usluge d.o.o. Krk baviti financijsko-računovodstvenim poslovima obaju spomenutih društava kao i fakturiranjem odnosno naplatom njihovih usluga.