13. Kolegij: Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa preostala dva radna mjesta

U uredu gradonačeknika, 23. rujna 2013. godine, održan je 13. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno donošenjem odluke o početku postupka nabave za uređenje prizemlja dvorane te stubišta i dijela hodnika prvog kata zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići. Radovi na uređenju dvorane prizemlja procijenjeni su na 68.750,00 kn, a radovi na uređenju stubišta i dijela hodnika prvog kata na iznos od 23.520,00 kn. Također, donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinsko-obrtničkih radova te ugradnju instalacija i nabavu opreme sa zadaćom uređenja gradske galerije smještene u prizemlju zgrade, u Ulici J. J. Strossmayera 14, u gradu Krku. Navedeni radovi procijenjeni su na iznos od 407.860,00 kn. Zbog nepoštivanja propozicija natječaja i odredbi ugovora vezanih uz obavljanje djelatnosti, donesena je odluka o otkazu ugovora zakupcima javne površine Lei Radetić i Grguru Jurju Radetiću. Obzirom da Grad trenutno ne raspolaže slobodnim (poslovnim) prostorima odbijen je prijedlog tvrtke G.G.M. Idea d.o.o. iz Krka za davanje u zakup uredskog prostora približne površine 20 m2, odnosno molba Zrakoplovnog kluba Krk za davanje na korištenje prostora približne površine 30 m2 s ciljem obavljanja redovne djelatnosti udruženja. Vjerskoj zajednici Jehovini svjedoci dana je suglasnost za postavljanje mobilnog štanda (površine 1 m2) radi predstavljanja publikacija zajednice, i to na potezu DM trgovina - Robna kuća Krk, a kako tražena lokacija nije u gradskom vlasništvu, vlasničke odnose potrebno je riješiti izravno s vlasnicima. Istom predlagatelju odbijena je molba za davanje na korištenje gradskog prostora približbe površine 55 m2, obzirom da ih Grad trenutno nema na raspolaganju. Prihvaćen je prijedlog Udruge za razvoj civilnog društva Žaba iz Poreča za otkup štanda koji su članovi iste koristili na Trgu Kamplin.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je raspravljena obavijest o dostavi izvješća za radoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine (PR-RAS-NPF uz opis realiziranih programa) koji su krčke udruge bile dužne dostaviti do 30. kolovoza, ove godine. Kako doznajemo zatraženo izvješće, sukladno ugovorenim obvezama, nije predalo 13 udruga, što znači da će im se do daljnjega obustaviti novčani transferi. Na zahtjev Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento, prihvaćeno je subvencioniranje tečaja informatike što će ga provoditi prof. Boris Bolšec. Cijena tečaja po polazniku (za okvirno 55 sati) iznosi 700,00 kn, a Grad će po osobi pokriti 50% traženog iznosa. Također, prihvaćen je prijedlog Udruge umirovljenika Grada Krka da se sekciji boćarica iznosom od 1.200,00 kn pomogne kupnja jednog kompleta boća. Za organizaciju Dana učitelja kojeg kolektiv Osnovne škole Fran Krsto Frankopan prigodnim programom obilježava svake godine izdvojeno je 2.000,00 kn. Ovogodišnja proslava održati će se 04. listopada u Hotelu Dražica.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Mjesnom odboru Poljica odobren je vodovodni priključak za Društveni dom Bajčići bez plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inžinjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja, u iznosu od 10.000,00 kn, za izradu posebne geodetske podloge s ciljem rješavanja projektne dokumentacije za parkiralište i autobusno stajalište na predjelu Doma zdravlja. Također, prihvaćene su još dvije ponude istog Ureda, u iznosu od 6.000,00 kn, odnosno 10.000,00 kn, za izradu posebne geodetske podloge s ciljem rješavanja projektne dokumentacije za ulicu na predjelu Portapizana, i to prema idejnom urbanističkom rješenju arhitekta Zdenka Novosela te izradu posebne geodetske podloge s ciljem rješavanja projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Stjepana Radića, od raskršća s Ulicom Borik do raskršća s Ulicom Narodnog preporoda. Kako se ponuda tvrtke E.S.A. d.o.o. iz Kastva vezana uz saniranje elektroinstalacija Društvenog doma Bajčići, a sve u cilju legalizacije za koju je pokrenut postupak, smatra previsokom, za navedeni posao biti će zatražene još dvije. Nakon rasprave o prihvaćenim i odbijenim primjedbama, usvojeno je Izvješće o javnoj raspravi za Urbanistički plan uređenja UPU 23 - Torkul. Iako je podržana inicijativa Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka za usklađivanje Prostornog plana uređenja Grada Krka i Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk s Člankom 52. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, i to bez provođenja prethodne i javne rasprave, prije pokretanja procedure zatražiti će se prethodno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. (U ovom slučaju usklađivanje se odnosi na utvrđenu gustoću od 120 kreveta/ha u turističkoj zoni unutar naselja koja je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji bila ukinuta.)
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Centru za kulturu Grada Krka odobreno je korištenje javne površine - Gradske rive - za realizaciju dijela programa manifestacije Štorija o galiji Cristo Ressussitato koji će se u poslijepodnevnim i večernjim satima održati 04. i 05. listopada, ove godine. Nakon rasprave, na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka bez zasnivanja radnog odnosa, što se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izabrane su dvije osobe - viši stručni suradnik za pravne poslove i viši stručni suradnik za proračun i financije. Za dva preostala radna mjesta (viši stručni suradnik za investicije i razvoj te viši stručni suradnik za komunalne i druge poslove), sukladno Planu prijema, i nadalje će biti otvoren natječaj.