12. Kolegij: Kreće istraživanje novog podvodnog arheološkog lokaliteta

U uredu gradonačeknika, 16. rujna 2013. godine, održan je 12. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta što ih je članovima Kolegija predstavio gradonačelnik Darijo Vasilić istakavši na početku kako je u akvatoriju uvale Manganel, jugoistočno od Glavotoka, podno mjesta Brzac, potvrđen novi arheološki lokalitet. Kako bi se ondje locirani antički artefakti (uglavnom ostaci zidova i grnčarija) detaljno istražili prihvaćena je ponuda Sveučilišta u Zadru, Odjela za arheologiju, koja podrazumjeva angažman dvoje profesionalnih izvršitelja, odnosno organiziranje, rukovođenje i dokumentiranje podmorske arheološke akcije te primarnu obradu i interpretaciju izronjenih nalaza, i to uz honorar od 10.000,00 kn. Također, vezano uz navedeno istraživanje, prhvaćena je i ponuda Podvodne zanatske radnje Aquasub iz Rijeke za četverodnevno hidroarheološko rekognisciranje dna uvale Manganel po cijeni od 12.300,00 kn po danu u što je uključena šesteročlana ronilačka ekipa s kompletnom ronilačkom opremom koja će vršiti pozicioniranje, pretraživanje, iskop, markiranje pozicija, foto i video snimanje te izradu izvještaja o zatečenom stanju. Nadalje, na zahtjev krčkog Lovačkog društva Orebica, Lovačke jedinice Zec, izgradnju rashladne komore, odnosno prostora za obradu divljači, lovačkog doma u naselju Strilčići, Grad će pomoći iznosom od 17.000,00 kn.
Rješavajući predmete što ih je okupljenima prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler najprije je prihvaćena ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za kupnju dva (LCD) monitora na odgovarajućem stalku radi potrebe videonadzora u gradonačelnikovom uredu u vrijednosti od 2.419,11 kn. Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Mega mont d.o.o. iz Zagreba za ugradnju novih, funkcionalnijih GSM modula na četiri gradska pilomata (rampe), što će omogućiti povezivanje s web preglednikom, odnosno praćenje korištenja telefona i mobitela kod njihovog otvaranja. Ponuda koja osim ugradnje novih GSM modula uključuje njihovo puštanje u rad, obuku korisnika i kontrolni pregled postojeće opreme iznosi 18.605,00 kn. Uz to, prihvaćen je i prijedlog ugovora iste tvrtke za održavanje četiri gradska pilomata, i to jednom godišnje (pred sezonu) po cijeni od 1.400,00 kn po uređaju. Nakon održanog sastanka s predstavnicima zagrebačkog Planetarisa d.o.o. kojom prilikom su otvorene teme vezane uz eventualnu suradnju s Gradom u cilju razvoja projekata povećanja energetske učinkovitosti, prihvaćena je ponuda spomenute tvrtke za provođenje detaljnog energetskog pregleda, izradu izvješća s mjerama povećanja energetske učinkovitosti te izdavanje energetskog certifikata zgrade Gradske uprave u ukupnom iznosu od 19.500,00 kn. Nadalje, razmotren je i prihvaćen prijedlog Sporazuma o bratimljenju grada Krka i grada Rockenhausena o čemu će se uskoro imati prilike očitovati najprije članovi Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, a potom i gradski vijećnici.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, vezano uz prethodno prihvaćen prijedlog Domagoja Mucića iz Pule za izgradnju puta na području areala Skomeršić, zaključeno je kako će se nakon revidiranja postojećeg troškovnika vrijednost planiranih radova uključiti u program gradnje za narednu godinu. Milanu Ljuboviću iz Kornića odobreno je umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće, nedovršene, manje stambene građevine, ali uz prethodnu dostavu dokaza potrebnih za realizaciju traženog umanjenja. Prihvaćena je zamolba grupe građana iz naselja Pinezići za sufinanciranje uređenja dijela Ulice Vršak, i to sukladno troškovniku tvrtke Eko hrana d.o.o. iz Krka na iznos od 12.000,00 kn, koji uključuje iskop, odvoz viška materijala, planiranje i valjanje posteljice te dobavu i ugradnju tampona, inače pripreme za asfalt. Zaprimljeno očitovanje tvrtke Autotrans d.o.o. ovlaštene za javni prijevoz vezano uz česta nepropisna parkiranja na autobusnom uzgibalištu u naselju Brzac te uz trgovinu u naselju Milohnići biti će proslijeđena Policijskoj postaji Krk, a Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da pored vertikalne prometne signalizacije naloži ucrtavanje horizontalne kako bi se vozačima što jasnije ukazalo na tamošnju zabranu parkiranja. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo definirani su programi razvitka poljoprivrede u narednoj godini čija se realizacija planira u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu, i to: uklanjanje alohtone divljači, obrazovanje i savjetovanje poljoprivrednika (edukacija na području maslinarstva, pčelarstva, smokvarstva i voćarstva), izgradnja sustava za navodnavanje, izrada Studije isplativosti za objekte klaonice i sirane, stjecanje oznake izvornosti Krčkog maslinovog ulja, revitalizacija maslinika, prerada aromatičnog bilja, podizanje trajnih nasada maslina i Drobnica fest.  
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Prihvaćen je Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju na području grada Krka u 2014. godini. Sam Javni poziv biti će objavljen tijekom ovog tjedna, a od novosti u odnosu na prošlogodišnji valja istaknuti drugačiji način transferiranja udrugama dodijeljenih sredstava, i to temeljem posebnog zahtjeva u kojem će, kako bi se ostavrila sredstav, biti potrebno iznijeti obrazloženje. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica dodijeljeno je 2.000,00 kn za organizaciju Drugog prvenstva Jadranskih otoka u stolnom tenisu koje će se krajem rujna održati u Malinskoj. Zrakoplovnom klubu otoka Krka odobreno je 2.000,00 kn za redovan rad obzirom da je udruženje osnovano u listopadu 2012. godine te nije bilo u mogućnosti svoje programe kandidirati na Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u ovoj godini.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, imenovani su: Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.