11. Kolegij: Za uspjeh na državnom prvenstvu nagrađen krčki judaš

U uredu gradonačeknika, 09. rujna 2013. godine, održan je 11. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, i to prihvaćanjem prijedloga da se Dini Pašiću iz Krka, sukladno uobičajenoj praksi, dodjeli novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn za osvojeno treće mjesto na ovogodišnjem seniorskom državnom prvenstvu u judu. Prema Riješenju o kategorizaciji, koje izdaje Hrvatski olimpijski odbor, Dino Pašić, ušao je u (IV.) kategoriju vrsnih sportaša čime je definirana visina novčane nagrade. Krčkoj Udruzi ovčara Ponikve odobrena je pomoć od 2.000,00 kn za pokriće dijela troška prijevoza njezinih članova na stočarski sajam u Gudovac koji se ove godine održao između 06. i 08. rujna. Za otkup nove (dvojezične) knjige Tončija Žužića Dvadeset metara pod morem, koja unatoč futurističkoj priči progovara o povijesnim vrijednostima grada Krka, izvojeno je 4.000,00 kn. Također, zaprimljeno je izvješće o djeci rođenoj između 01. siječnja i 30. lipnja, ove godine. Tako doznajemo da je na području grada u prvoj polovici 2013. rođeno njih dvadeset i dvoje, odnosno jedanaest djevojčica i jednako toliko dječaka. U usporedbi s prošlom godinom kada ih je rođeno trideset i četiri, očit je značajan pad novorođene djece, i to za čak dvanaestero.  
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, iznova je raspravljen zahtjev Ive i Mira Volarića iz Krka za izmještanje rampe Javne vatrogasne postrojbe radi nesmetanog prolaza do njihove parcele, no donošenje konačne odluke odgođeno je do primitka pismenog očitovanja krčkih vatrogasaca. Prihvaćen je prijedlog HEP-a Elektroprimorja Rijeka za zaključenje ugovora o zasnivanju prava služnosti na z.č. 1374/3, k.o. Skrpčići, radi izgradnje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Skrpčići 1. Istom predlagatelju dana je suglasnost za polaganje navedenog kabelskog priključka na z.č. 1374/1 i z.č. 1375 k.o. Skrpčići. Međutim predlagatelj je u Odsjeku za komunalno gospodarstvo dužan ishoditi posebne uvjete - suglasnost za prekop javne površine. Vezano uz raspolaganje prostorijama Društvenog centra Krk, odlučeno je kako će se u suradnji s krčkim Centrom za kulturu sačiniti tabelarni prikaz udruženja koja koriste njegove prostorije iz čega bi trebao proizaći podatak o mogućim slobodnim prostorijama, odnosno terminima za njihovo korištenje.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrivši projekt rekonstrukcije krčke trgovine tvrtke DM - drogerie market d.o.o., a u skladu s važećim Urbanističkim planom uređenja naselja Krk, Grad nije suglasan s izgradnjom aprtmana na drugoj etaži. Raspravivši zahtjeve Miljenka Butorca i Ivana Dobrinića za povećanje građevinskog područja naselja Kornić, odnosno naselja Skrpčići, utvrđeno je da su izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka u tijeku te kako Odlukom o izradi Ciljanih izmjena i dopuna PPU-a Grada Krka nije predviđeno mijenjanje njihovih granica.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo odbijena je zamolba Tončija Morića iz Krka da mu se s još dva telefonska broja (kojima se upravlja pilomatom) omogući ulazak u starogradsku jezgru preko novouređenog Trga krčkih glagoljaša.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Mjesnom odboru Poljica dana je suglasnost za održavanje pučke fešte povodom blagdana Sv. Kuzme i Damjana, a kao potpora odobren je iznos od 3.000,00 kn. Također, Mjesnom odboru Vrh dana je suglasnost za održavanje pučke fešte Miholje uz jednaku financijsku potporu.