06. Kolegij: Zaštita Puntarske uvale jedan od prioriteta suradnje Grada Krka i Općine Punat

U uredu gradonačeknika, 08. srpnja 2013. godine, održan je 06. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno razmatranjem zahtjeva Ive i Mira Volarića iz Krka koji traže izmicanje rampe postavljene na bočni prilaz sjedišta Javne vatrogasne postrojbe Krk, kako bi ostvarili (drugi) nesmetan prolaz prema svojoj stambenoj građevini. Unatoč tome što je Poglavarstvo Grada Krka pozitivno riješilo njihovu inicijativu, taj se zaključak stavlja van snage, a sam se prijedlog na očitovanje proslijeđuje krčkim vatrogascima, obzirom da bi izmicanje rampe moglo utjecati na brzinu eventualne intervencije. Prihvaćeno je Pismo namjere tvrtke Plodine d.d. o zajedničkom (su)financiranju radova na izgradnji cesta oznaka U 3.2 i U 3.3 na području Detaljnog plana uređenja poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku s time da Grad s TKD Ponikve d.o.o. planira ugovoriti izgradnju vodovodne mreže, fekalne i oborinske kanalizacije, a s tvrtkom Tehno-Val d.o.o. ugradnju kabela javne rasvjete i postavljanje odgovarajućih postamenata, dok Plodinama d.d. preostaje ugovaranje građevinskih radova na izgradnji ceste i građevinskih radova na ugradnji komunalne infrastrukture.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Grad je načelno podržao inicijativu Poljoprivredne zadruge otoka Krka vezane za realizaciju projekta klaonice i sirane, kao svojevrsnog krčkog agro-centra, te je spreman financijski podržati proces prikupljanja potrebne dokumentacije i izgradnju, dok se odabir lokacije prepušta inicijatorima. Kako su na jednoj od prethodnih Skupština TKD Ponikve d.o.o. prihvaćene Smjernice i plan razvoja energetike i telekomunikacija za razdoblje 2013. - 2015. kojima se, pored ostalog, predlaže i osnivanje energetskog tima što bi pridonijelo učinkovitijem provođenju želja svih otočana prema krčkom komunalcu po pitanjima energetike i telekomunikacija, kao predstavnik Grad u spomenuto tijelo imenovan je gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je zamolba Trgovačkog obrta Reful u vlasništvu Vilima Mandekića iz Krka za postavljanje dva stalaka radi prodaje razglednica ispred Tabacco shopa smještenog na adresi Alojza Stepinca 2 u gradu Krku. Zakupnina za pojedini stalak određena je u visini od 200,00 kn. Grad je prihvatio Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije - ovogodišnja proljetna akcija. Zbog prigovora korisnika javnih površina na području Gradske rive i tamošnjih ugostitelja, Udruzi za razvoj i promicanje ulične umjetnosti Street Art iz Zagreba nije moguće pozitivno riješiti zamolbu za korištenje javne površine s ciljem izvođenja kulturno-zabavnog (žonglerskog) programa. Gordani Lukić iz Krka odobreno je postavljanje svjetiljke na ulazu u Atelier Voyager smješten na adresi Matije Gupca 11 u gradu Krku. Budući da je Grad preuzeo obvezu sufinanciranja radova na podizanju novog zida u Ulici Staro selo u naselju Vrh, pored dvije ponude što ih je prethodno dostavio Mjesni odbor Vrh, kao povoljnija izabrana je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo u vlasništvu Vlada Kosića iz Vrha, na iznos od 24.748,00 kn (s PDV-om). Razmotrivši zahtjev Trgovine ISKO u vlasništvu Ismeta Bajrića iz Krka, kojim se traži odobrenje za probijanje zazidanih vratiju u ulaznom holu stambeno-poslovne građevine smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku, zaključeno je kako će se prije donošenja konačne odluke zatražiti mišljenje tamošnjih stanara, ali i prethodnih vlasnika, o tome kada su vrata koja dijele poslovni prostor predlaglatelja i hol spomenute stambeno-poslovne građevine zazidana. Davoru Krstičeviču iz Slavonskog Broda odobrava se sviranje gitare i pjevanje tijekom srpnja i kolovoza, na javnoj površini - Šetalištu sv. Bernardina, i to uvečer od 20.00 do 23.00 sata. Tvrtki Orbis d.o.o. iz Varaždina nije dozvoljena zamjena zakupljene lokacije, obzirom da Grad ne može ponudi alternativu za premještaj uređaja koji samostalno izrađuje fotografije. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Udruzi demo bendova Grada Krka odobreno je 2.000,00 kn za sudjelovanje krčke grupe Buco i Kalašnjikovi na ovogodišnjem Jelen Demofestu koji će se između 18. i 20. srpnja održati u Banja Luci. Na inicijativu Karting kluba Krk, Grad daje pozitivno mišljenje vezano uz postavljanje predmeta i privremenih objekata (kružne karting staze) na z.č. 4147/7 (ulaz u grad Krk), a sam predmet radi davanja prethodne suglasnosti proslijeđuje se Gradskom vijeću. Kako je nakon provedenih lokalnih izbora potrebno imenovati novi Stožer zaštite i spašavanja Grada Krka, u isti su predloženi: Čedomir Miler, za načelnika; Dinko Petrov, za člana; Đimi Skomeršić, za člana; Dejan Hriljac, za člana; Lenjinka Juričić Mamilović, za članicu; Josip Mrakovčić, za člana; Frane Mrakovčić, za člana; Žarko Šunjić, dr., za člana i Marija Jakominić, za članicu. Na ovu temu svoje će mišljenje uskoro imati prilike izreći i gradski vijećnici. Na zahtjev tvrtke Krčki dvori d.o.o., daje se suglasnost za korištenje javne površine, na Šetalištu Sv. Bernardina, s ciljem organizacije jednog od najvećih party programa na Jadranu Red Bul Tam-a, kao i za postavljanje DJ pulta (kamiona) na molu pored terase ugostiteljskog objekta Casa del padrone, i to 12. srpnja, ove godine, između 20.00 i 03.00 sata. Međutim, kako se radi o lokaciji koja je u nadležnosti Lučke uprave Krk, i od njih je potrebno zatražiti suglasnost. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine, Gradske rive, 30. srpnja, ove godine, za realizaciju događanja pod nazivom Adriatic Tour, u trajanju od 20.00 do 01.00 sat.
Izlažući svoje predmete gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler prisutne je upoznao s rezultatima nedavno održanog sastanka predstavnika Grada Krka i Općine Punat na kojem je definirana zajednička suradnja s naglaskom na zaštiti i upravljanju Puntarskom uvalom. Obje jedinice lokalne samouprave tako su suglasne da obostrani interes predstavlja zaštita Puntarske uvale, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se to i ostvarilo. Također, dogovoreno je kako će se uskoro donijeti odluka o formiranju zajedničkog četvročlanog tijela koje će kontinuirano raditi na zaštiti uvale. Sljedeći sastanak na kojem će se iznova naći čelnici Grada Krka i Općine Punat biti će organiziran nakon turističke sezone, kada se planira otvaranje ostalih zajedničkih tema. Na kraju Kolegija, u stručni tim koji će raditi na zaštiti Puntarske uvale od strane Grada imenovani su Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika i Darinka Brusić, gradska vijećnica.  Zadatak ovog tijela je poduzimanje, odnosno predlaganje, svih potrebnih radnji kako bi se utvrdilo trenutno stanje ugroženosti Puntarske uvale te sve potrebne mjere opažanja i upravljanja samom uvalom.