04. Kolegij: Podržana inicijativa Grada da krene u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

U uredu gradonačeknika, 20. lipnja 2013. godine, održan je 04. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem inicijative za kupnju z.č. 402, k.o. Skrpčići, površine 136 m2, upisane kao pašnjak, inače vlasništvo Kristine Palaić iz Skrpčića, u naravi pristupni put za građevinsku parcelu čija je vlasnica Petrica Bogović. Grad će za navedeno zemljište ponuditi kupoprodajnu cijenu u visini od 20,00 EUR po m2. Također, prihvaćen je prijedlog Klaudije Sindičić iz Kornića za kupnju dijela z.č. 1478/1, k.o. Kornić, u vlasništvu Grada, površine 169 m2, s ciljem formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagateljice. Donesena je i konačna odluka o prodaji dijela k.č. 3440/13, k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada, površine 309 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine čiji su vlasnici Josip i Zlata Justić. Ova će odluka biti dopunjena uvjetima na način da se plaćanje kupoprodajne cijene uvjetuje u cijelosti, te da se sudjelovanje u natječaju omogući plaćanjem jamčevine (u visini od 10% ponuđenog iznosa). Uskoro će biti raspisan natječaj za davanje u zakup javne površine u gradu Krku (nedaleko Disco bara Jungle) za postavljanje privremenog objekta (kioska) za prodaju cvijeća. Početna zakupnina utvrđena je u iznosu od 19.896,00 kn, a dosadašnji zakupnik ima pravo prvokupa. Po izvršenoj provjeri registracije i kategorizacije, tvrtki Adria Badrov d.o.o. dati će se u zakup dva parkirna mjesta za potrebe Boutique hotela Placa smještenog u starogradskoj jezgri grada Krka. Kako su ovogodišnji natječaji za zakup javnih površina zaključeni, te Grad više ne raspolaže slobodnim lokacijama, odbijen je prijedlog Branke Bobinac iz Zagreba za davanje u zakup javne površine (kod spomenika Pralji) radi prodaje suvenira. Međutim, Grad je spreman izdati suglasnost da se spomenuta djelatnost obavlja na platou ispred Erste & Steiermärkische banke, i to po prethodnom dogovoru s vlasnikom navedenog zemljišta. 
Nakon kraćeg izlaganja gradonačelnika Darija Vasilića zaključeno je kako će se, kao dio programa kojim se obilježava ulazak Hrvatske u Europsku uniju (EU.4ija), 30. lipnja, ove godine, vatromet organizirati na prostoru lukobrana. Tom prigodom nalaže se Komunalnom društvu Vecla da 35 m obalnog prostora od svjetionika u smjeru lukobrana oslobodi od brodica, s time da će Grad poduzeti sve mjere u smislu maksimalnog smanjenja bilo kakvih rizika koji proizlazi iz realiziranja takve aktivnosti. Također, prema tvrtki Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, Grad je preuzeo obvezu financiranja vatrometa u iznosu od 25.000,00 kn. Uz to, Tuističkoj zajednici Grada Krka, daje se suglasnost da 30. lipnja, pozornicu smjesti ispred Sunčanog sata (na prostoru Gradske rive), dok se zakupniku javne površine na toj lokaciji nalaže da za potrebe programa svoju djelatnost izmjesti prema bočnom zidu Velikog parka.
U raspravi o predmetima Odsjeka za gospodarstvo doznajemo kako je nedavno s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sa zadaćom provedbe IPARD programa za Mjeru 301, potpisan Memorandum o razumijevanju čime je podržana inicijativa Grada da krene u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (poljoprivrednih puteva) na području Grada Krka. Iznos sufinanciranja ovog projekta, procijenjene vrijednosti od 4.247.689,00 kn, odrediti će se Ugovorom između Grada i Agencije, i to nakon provedenog postupka javne nabave. Zasad je prihvaćen prijedlog Plana nabave te hodogram aktivnosti. Razmatrujući projekt rekonstrukcije gradskih bedema (istočni dio), prihvaćen je stav Ureda za graditeljstvo Primorsko-goranske županije u cilju ishodovanja potrebne dokumentacije (glavni projekt s posebno razrađenom statikom), tako da se Odsjek za gospodarstvo zadužuje da prikupi dvije ponude ovlaštenih projektanata s licencom Ministarstva kulture za izradu potrebne dokumentacije.  
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je zamolba tvrtke DM - drogerie market d.o.o. iz Zagreba za izvođenje radova na proširenju postojeće trgovine u gradu Krku tijekom sezone, odnosno do 25. srpnja, obzirom da će se većina radova odvijati sa stražnje strane zgrade ili u interijeru. Pored tri prikupljene ponude za postav klima uređaja u novouređenim prostorijama Gradske uprave prihvaćena je ona Elektroobrta u vlasništvu Damira Pajalića iz Krka, i to na bazi jedne vanjeske i tri unutarnje jedinice. Sukladno obavijesti HEP-a o povećanoj priključnoj snazi za mjesec travanj, ali i zbog skorašnje ugradnje novih klima uređaja, Grad će izvršiti dokup priključne snage od važećih 64,16 kW na 70,0 kW. Odbijena je zamolba tvrtke Abrakadabra integrirane komunikacije d.o.o. iz Zagreba za korištenje javne površine ispred terase Koktel bara Volsonis, radi promoviranja kubanske kulture, budući da je riječ o ljeti izuzetno frekventnoj lokaciji.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovse poslove, Milanu Milovcu iz Čačinca, vlasniku obrta Kap prirode, koji je po javnom pozivu svoje mjesto dobio na Trgu Kamplin, odobrena je prodaja rakija i likera u suvenirskom pakiranju na otvorenom. Ravnateljici Centra za kulturu Grada Krka Maji Parentić odobrena je povlaštena parkirna karta tijekom turističke sezone. Tiboru Keseru, studentu Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba, dana je suglasnost za jednodnevno snimanje scene iz budućeg kratkog igranog filma na prostoru lukobrana u gradu Krku tijekom mjeseca lipnja. Na znanje je primljen II. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije te je zaključeno kako će se u predviđenom roku Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije dostaviti mišljenje.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Ljetnu sportsku akademiju koju treću godinu za redom organizira Atletski klub Krk, Grad će sufinancirati iznosom od 150,00 kn po polazniku, s time da će se isplata realizirati prema dostavljenom popisu djece s prebivalištem na području Grada Krka.  Košarkaškom klubu Krk odbijena je zamolba za korištenje sportske dvorane osnovne škole tijekom srpnja i kolovoza, obzirom da je njezin domar, prema koordiniranju Vecle, tijekom ljeta raspoređen na druge poslove. Zajednici Vjera i svjetlo odobreno je 3.300,00 kn  za projevoz članova (djece s poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja) u Zagreb gdje će se održati svečanost obilježavanja dvadesete obljetnice istoimenog pokreta.