03. Kolegij: Nagrađeni srednjoškolci, sudionici državnih natjecanja

U uredu gradonačeknika, 10. lipnja 2013. godine, održan je 03. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zamolbe Srednje škole Hrvatski karlj Zvonimir da se sukladno odluci o nagrađivanju učenika i učitelja, propisanim novčanim naknadama, nagrade sudionici državnih natjecanja (Mia Bušljeta, Davide Stanić, Antonela Štefančić, Mirna Stjepić, Bartol Žic i Nadja Nekić), kao i njihovi mentori (Stela Prendivoj, Zvjezdana Morožin Karabaić, Gordija Marijan i Ljiljana Karabaić). Sudjelovanje mladih šahista Daniela i Daria Dude iz Krasa, kao predstavna krčke osnovne škole na državnom natjecanju koje će se između 20. i 26. lipnja, ove godine, održati u Splitu, Grad će pomoći iznosom od 1.000,00 kn. Također, isti je iznos odobren i Društvu za ceste Via-Vita Rijeka, i to za potrebe tiska monografije Građenje i održavanje cesta Primorsko-goranske županije koja će na jednom mjestu obuhvatiti sve vidove građenja i održavanja cesta na području naše županije od kasnoantičkog perioda pa sve do danas. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankon, odlučeno je da se polaznike ovogodišnjeg 23. Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krk, njih dvadeset i jedan, pojedinačno, kao i prethodne godine, subvencionira iznosom od 350,00 kn. Ova popularna ljetna škola informatike, koja će se u gradu Krku održati između 19. i 29. lipnja, namijenjena je najboljim mladim informatičarima, darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola te članovima udruga i klubova Hrvatskog saveza informatičara.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je razmotrena zamolba Matije Pavlovića iz naselja Brzac kojom se traži asfaltiranje dijela makadamskog puta u dužini od 210,0 m i širini od 3,5 m. Iako su u tijeku radovi na izgradnji mjesne vodovodne mreže, asfaltiraju se samo one ulice i odvojci, koji su već prethodno bili asfaltirani. Kako predloženi radovi nisu dijelom ovogodišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nastojati će se uvrstiti u sljedeći. Raspravljajući o zamolbi Obrta za ugostiteljstvo Pirok, u vlasništvu Burima Idrizija iz Novigrada, da se ugostiteljski objekt, smješten na adresi Vela placa 4, dodatno označi fotografijama hrane i pića, odlučeno je kako se do ulaznih varata dozvoljava postav panoa dimenzija 1,5x0,5 m. Na inicijativu Turističke zajednice Grada Krka, donošenje konačnog zaključka o postavljanju barke Bodulčice kao izložbenog eksponata ispred Turističko-informativnog centra, odgođeno je za sljedeće zasjedanje, međutim odlučeno je da se organizacija Male škole brodogradnje tijekom koje je izgrađeno to slikovito tradicijsko plovilo, pomogne iznosom od 5.000,00 kn. Uz to, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost da se zabavno-glazbeni program planiran povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 30. lipnja, ove godine, može održati na prostoru Gradske rive i trajati do 03.00 sata ujutro. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog tvrtke Krčki dvori d.o.o., da se radi organiziranja različitih sadržaja tijekom mjeseca lipnja, radno vrijeme ugostiteljskog objeka Casa del padrone, produži do 03.00 sata ujutro. Tvrtki Glavotok d.o.o. daje se suglasnost za postavljanje privremenog objekta (kioska) površine do 12 m2 na z.č. 770/2 k.o. Poljica u Kampu Glavotok radi obavljanja ugostiteljske i trgovačke djelatnosti. Trgovačkom obrtu Irabeki daje se suglasnost za prodaju alkoholnih pića u suvenirskoj ambalaži na lokaciji - autobusni kolodvor.
Na samome kraju Kolegija prihvaćeno je Izvješće o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh.