02. Kolegij: Gradu Krku četiri Hotspot lokacije do početka srpnja

U uredu gradonačeknika, 03. lipnja 2013. godine, održan je 02. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Mladen Pavačić, viši stručni referent za financijsko i materijalno poslovanje te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem izvješća s 15. sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja, ove godine. Kako se ondje navedi članovi Vjeća prihvatili su 14 socijalnih pomoći, od čeka je petero korisnika ostvarilo pravo na besplatan boravak djeteta u vrtiću i jaslicama, šestero na subvenciju troškova učeničkih putovanja i troje na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00 kn. Uz to, četvero je zahtjeva odbijeno budući da su ukupni prihodi domaćinstva razmatranih predlagatelja veći od iznosa utvrđenog Odlukom o socijalnoj skrbi. Društvu naša djeca iz Malog Lošinja na inicijativa Osnovne škole Fran Krsto Frankopan odobreno je 1.000,00 kn za sudjelovanje krčkih osnovnoškolaca na kvizu znanja o odvojenom sakupljanju otpada. Domaćin ovogodišnjeg događanja koje mališane educira o zaštiti okoliša je Osnovna škola Frane Petrić iz Cresa.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, odbijen je zahtjev Steva Kranjeca iz Krka kojim se predlaže davanje u zakup djela parkirališnog prostora u Zagrebačkoj ulici, obzirom da isti ima karakter javnog parkirališta koje nije predviđeno za traženu namjenu. Također, odbijen je projedlog Udruge Grad na gori iz Batomlja za dodjelu prostora u kojem bi mogli realizirati dio svojih programskih aktivnosti, budući da Grad u ovom trenutku ne raspolaže takvim slobodnim poslovnim prostorom.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije prihvaćena je I. Izmjena plana nabave za ovu godinu.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, zaprimljena je obavijest o dodijeli sredstava u iznosu od 24.000,00 kn za četiri Hotspot lokacije na području grada Krka. Riječ je o programu poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama kojem je cilj, između ostalog, ojačati promociju hrvatskih odredišta i privući nove goste, a time i utjecati na podizanje ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma. Realizacija ovog projekta, kojeg finacijski nosi Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, trebala bi biti zaključena do 01. srpnja, ove godine.
Rješavanjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, doznajemo kako će uskoro s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti potpisana dva ugovora, jedan o sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila - samopodizača - za skupljanje komunalnog otpada, a drugi o sufinanciranju nabave komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada. Sukladno prvospomenutom ugovoru Fond će kupnju vozila pomoći sredstvima u iznosu od 397.800,00 kn, što čini 60% ukupno planiranih troškova (663.000,00 kn), a vezujući se uz drugospomenuti Fond će u kupnju vozila pomoći iznosom od 245.100,00 kn, što također čini 60% ukupnih planiranih troškova (408.500,00 kn). Preostali dio troška nabave spomenutih vozila (40 %) preuzeti će krčko Trgovačko-komunalno društvo Ponikve. Prihvaćanjem I. dodatka Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije dijela Županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat, Grad će u dodatne radove na izradi potpornog zida uz navedenu dionicu najprije uložiti 185.825,00 kn. U ukupnoj vrijednosti dodatnih radova po I. dodatku Ugovora, teških 1.165.962,50 kn, sa 728.727,50 kn participirati će Županijska uprava za ceste, a s 251.410,00 kn Općina Punat. Uz to, prihvaćen je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u ovoj godini.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Soboslikarskom obrtu Goricaj iz Dunjkovca dana je suglasnost za produžetak izvođenja završnih obrtničkih radova na Društvenom domu Linardići obzirom da ugovorene radove nije bilo moguće izvršiti u zadanom roku iz sljedećih razloga: loših vremenskih uvjeta, izrade električnih instalacija te dovoda i odvoda vode, naknadnog zidanja dimnjaka i postavljanja vanjskih prozorskih klupčica. Nadalje, prihvaćena je ponuda Servisa za plamenike i automatiku Elektroterm iz Čavla, za servisiranje klima uređaja postavljenih na zgradi Gradske uprave. Vrijednost radova, koji uključuju zamjenu propelera ventilatora i izradu izlolacija cijevi klima uređaja, procijenjena je na 12.375,00 kn.  Prihvaćen je i ptijedlog Izmjena i dopuna Plana rada javne rasvjete za 2013. godinu, i to u dijelu koji se odnosi na njezino proširenje.