01. Kolegij: Za kandidiranje na natječaj Fonda u pripremi dva projekta

U uredu gradonačeknika, 27. svibnja 2013. godine, održan je 159. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi J. J. Strossmayera 18 u gradu Krku, s dosadašnjim zakupnikom Marketom Maja d.o.o. iz Krka. Ugovor će se produžiti za naredno petogodišnje razdoblje, i to s cijenom zakupa u iznosu od 640,00 EUR. Uz to, Marketu Maja d.o.o. dana je suglasnost za uređenje info reklamnog izloga s ciljem reklamiranja različitih proizvoda i usluga proizvođača. Prihvaćen je i prijedlog za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi Obala Hrvatske mornarice bb (Kula) u gradu Krku s dosadašnjim zakupnicima Vedranom Dujmovićem i Maricom Mrakovčić. Cijena zakupa za taj poslovni prostor iznosi 910,00 EUR. Najpovoljnijim, ujedno i jedinim, natjecateljem za davanje u zakup poslovne prostorije (broj 5) smještene na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, površine 9,71 m2, utvrđena je tvrtka Etalon d.o.o. iz Krka, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 45,00 EUR. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Asteriks d.o.o. iz Krka za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine za postavljanje škrinje za prodaju sladoleda na terasi kao dijelu ugostiteljskog objekta smještenog na adresi Vela placa 7 u gradu Krku. Prihvaćena je ponuda obrta Pruša u vlasništvu Tihomira Pruše iz Rijeke za izradu oznaka i natpisa za sportsku dvoranu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u gradu Krku. Vrijednost navedenog posla iznosi 25.362,00 kn. 
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavnicom Grada, odnosno članicom Odbora za proglašenje sportaša/ice godine imenovana je vodiceljica Odsjeka Marinka Margan. Domaćinstvo ovogodišnje manifestacije Sportaš godine otoka Krka za 2012. potpisuje Općina Dobrinj. Udruzi Demo bendova grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnog prostora, plaže Porporela, s ciljem organiziranja festivala elektronske glazbe Kviri'n'Bass: KvirInDaHouse, koji će se 31. svibnja, ove godine, odvijati između 16.00 i 02.00 sata. No, obzirom na upozorenje Komunalnog društva Vecla, posebno se ističe obveza organizatora da angažmanom zaštitara osigura tamošnju vrijednu imovinu. Organizacija ovog događanja također je pomognuta iznosom od 2.000,00 kn. Boćarskom klubu Krk za organizaciju turnira trojki, 02. lipnja, ove godine, odobreno je 2.000,00 kn, dok se Karate klubu Krk za organizaciju međunarodnog karate turnira, 01. i 02. lipnja, ove godine, odobrava 4.000,00 kn. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Crikvenice za domaćinstvo Olimpijade prilagođene osobama s najtežim stupnjem motoričkih i senzornih oštećenja odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Na inicijativu krčke HVIDRA-e prihvaćen je prijedlog da članovima tog udruženja Grad preuzme sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću i jaslicama te trošak školske marende i produženog boravaka, i to u visini od 50% ukupnog iznosa. Riječkoj Udruzi Spirit odobreno je 1.000,00 kn za realizaciju međunarodnog festivala Uhvati film koji tematizira invaliditet i život osoba s invaliditetom. Jednodnevni festivalski program održati će se između 15. i 20. lipnja, ove godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka. Gradskom društvu Crvenog križa Krk odobrena je povlaštena parkirna karta za ovogodišnju turističku sezonu. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će u roku od sedam dana biti plaćeno 43.000,00 kn (s PDV-om) za izradu metalne konstrukcije i obloge prijenosne kamene kućice kojom bi se zamijenio postojeći kiosk Športsko ribolovnog društva Lovrata smješten na istezalištu u Krčkoj luci. Kako Grad na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost teži kandidirati dva projekta - rekonstrukciju kotlovnice upravne zgrade Grada Krka i rekonstrukciju javne rasvjete, vezano u prvospomenuti dosad je ishodovano Rješenje o izvanrednom stanju kojim se ozakonjuje zgrada kotlovnice te izrađen glavni projekt rekonstrukcije uz pripadajući troškovnik, dok su vezano uz drugospomenuti dosad iz Studije rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka izdvojene dionice koje imaju najnepovoljnije energetske karakteristike, odnosno najbolje koeficijente povrata investicije, a izvedbeni projekt predan je na pribavljanje potvrde da za isti nije potrebno ishoditi akt kojim se dozvoljava građenje.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, od tri zatražene ponude za izradu betonskog pješačkog stepeništa (spoj parkirališta blizu trgovine Grota i pješačke staze od Ulice Tina Ujevića), zaprimljena je i naposlijetku prihvaćena ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa na iznos od 21.750,00 kn (s PDV-om). Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, za uređenje poljoprivrenog puta na dionici od Oble do Lokve Menkove (cca 450 m), prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop iz Nenadića na iznos od 39.093,75 kn (s PDV-om). Navedena investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Prihvaćena je i zamolba Turističke zajednice Općine Vrbnik za postavljanje reklamnog putokaza (ploče veličine 6 m2) na k.č. 371/3, k.o. Kornić, inače u vlasništvu Župe Vrbnik. Također, prihvaćen je zahtjev tvrtke A.N.B. d.o.o. iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja jednog barskog stola promjera 60 cm ispred ugostiteljskog objekta brze prehrane smještenog na adresi J. J. Strossmayera 18 u gradu Krku. Cijena zakupa određena je u visini od 400,00 kn. Antonu Žužiću iz Krka, odobreno je da jednom tjedno, bez naknade, ispred Kule na Gradskoj rivi, postavi škrinjicu za prodaju vlastitih suvenira. Na zahtjev Obrta za ribarstvo Rarog iz Pinezića, Grad za ovu turističku sezonu predlaže participaciuju od 10.000,00 kn u održavanju plaže Jert ili nabavu/prijevoz 250 m3 vode. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta Rankun iz Kornića za održavanje zelenih površina na Dunatu, u naselju Kornić te uz prometnicu od Dunata do raskrižja na Lizeru, i to na iznos od 38.722,40 kn.
Rješavajući predmete Odjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići za angažiranje djelatnika za krčenje i uređenje ulica i poljoprivrednih puteva na području mjesnog odbora u razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza, ove godine. Nogometnom klubu Krk daje se suglasnost za zaključenje Ugovora za postavljanje zabavnog parka Internacional na parkiralištu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi s time da će Gradu potrošnju struje refundirati nogometni klub.