Održan 141. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 141. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe,  Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i prihvaćanjem III. Izmjena Proračuna Grada Krka za ovu godinu, o kojima će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Nakon razmatranja prijedloga Udruženja obrtnika otoka Krka vezanog uz sufinanciranje njihovih programskih aktivnosti u narednoj godini, zaključeno je kako je Grad zainteresiran pružiti podršku, ali prethodno očekuje konkretne prijedloge. Nadalje, prihvaćena je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (korištenje okvirnog kredita po poslovnom računu) kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., i to u okvirnom iznosu od 1.500.000,00 kn, prema uvjetima banke kreditora, u razdoblju od 02. siječnja do 30. prosinca naredne godine. Kako se ovogodišnja Grobnička skala planira održati 22. prosinca, nastavno na zaključak Kolegija donesen 31. srpnja, Grad će prethodno dogoverenu potporu festivalu, u iznosu od 10.000,00 kn, realizirati u dva jednaka obroka, i to ove, odnosno naredne godine. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju dvanaestog po redu humanitarnog Božićno-novogodišnjeg koncerta, koji svake godine okuplja više od 400 raspjevanih mališana, odobren iznos od 3.000,00 kn. Ovogodišnji koncert održati će se 20. prosinca u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati, a prikupljena sredstva, biti će donirana potrebitima. Udruzi roditelja poginulih branitelja Primorsko-goranske županije odobreno je 1.000,00 kn pomoći za obilježavanje dvadesete godišnjice osnutka. U nastavku, Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odebrena su sredstva za realizaciju programa edukacije mladih o smislu i vrijednosti suhozida, ujedno i potrebi zaštite okoliša. Traženih 10.000,00 kn biti će izdvojeno iz redovnih sredstava Grada namijenjenih (su)financiranju sličnih programa. U narednoj godini prihvaćeno je sufinanciranje inicijative Doma zdravlja Primorsko-goranske županije pod nazivom Program pripreme trudnice za porod i roditeljsku funkciju. Ovaj će tečaj četiri patronažne sestre i jedan viši fizoterapeut provoditi četiri puta godišnje, a njegovi ukupni troškovi iznose 5.796,00 kn. Zagrebačkom nakladniku Lukodrom d.o.o., također u narednoj godini, odobreno je 5.000,00 kn za objavu Antologije pjesništva otoka Krka urednice prof. Katice Ivanišević. Ova će jedinstvena pjesnička zbirka obuhvatiti četrdesetak pjesnika vezanih uz otok Krk koji su pjesme pisali ili još i danas pišu, od Frana Krste Frankopana i Josipa Petrisa, pa sve do Antuna Bonifačića, Mata Dvorničića ili Nikole Kraljića. Sabini Barbiš i Mariu Depicolzuaneu odobreno je 5.000,00 kn za tisak knjižice Pij! - priča o bukaleti, kojoj je osim upoznavanja s povijesti bukalete zadaća osigurati i njezinu bolju budućnost. Internet portalu Otok Krk za realizaciju projekta Izbor osobe godine odobreno je 1.000,00 kn. Obzirom na zamolbe Zrakoplovnog kluba Krk i Udruge Pokret za život koji svoje programe nisu dostavili na javni poziv za sufinanciranje javnih potrena u društvenim djelatnostima zaključeno je kako će ih se u narednoj godini, ovisno o financijskim prilikama, nastojati uključiti u program financiranja gradskih udruga. Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo doznajemo kako je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske odobrilo 140.000,00 kn za uređenje kupališta Dražica u ovoj godini. Uz to, načelno je podržana inicijativa škole VID - obrazovanje i poučavanje za izradu tiskanog ili digitalnog (Ipad aplikacija) vodiča Rutom grada povijesti i kulture koji bi predstavljao nadgradnju informacijskih ploča postavljenih tijekom 2009. godine. Sufinanciranje istog biti će predmet dogovora Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, a analizirane su i primjedbe zaprimljene tijekom ponovljene javne rasprave Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena zamolba Dalibora Blaževića iz Lakmartina za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Lakmartin, dužine 150,00 m, kako bi se stvorili uvjeti da objekt u vlasništvu predlagatelja bude priključlen na vodoopskrbu naselja Lakmartin. Obzirom da se ova investicija ne nalazi  u planu proširenja vodovodne mreže naselja Lakmartin TKD Ponikve d.o.o., ista će se uvrstiti u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Krka, ali tek nakon 2013. godine. Pored tri zaprimljene ponude za sanacijske radove i izradu nove hidro izolacije na ravnom krovu drugog kata zgrade Gradske uprave, kao najpovoljnija izabrana je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlada Kosića iz Vrha, na iznos od 28.163,75 kn. Uz to, prihvaćena je i ponuda tvrtke Hausler d.o.o. vezana uz radove na sanaciji i uređenju novih uredskih prostorija Gradske uprave, i to na iznos od 10.083,33 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je Prijedlog Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za ovu godinu. Tvrtki Riviera Adria d.d. iz Poreča dana je suglasnost za koncesiju zatvorenog tipa u pomorskom dobru Kampa Krk (ranije Kampa Politin).