Održan 139. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 139. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem prijedloga raspodjele sredstava vezanih uz financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju na području Grada Krka za narednu godinu. Po objavi javnog poziva Odsjek je zaprimio 91 prijavu, a odlučeno je kako će se obzirom na propozicije natječaja, ali i ostale kriterije, financirati ukupno 76 programa. U kategoriji socijelno-humanitarnih udruga (društava, klubova i ustanova) od 30 prispjelih prijedloga, s 280.000,00 kn, financirati će se ukupno 26 programa, među kojima su i programi dvaju novih udruženja: Udruge Grad na gori iz Batomlja i Udruge žena operiranih dojki Nada iz Rijeke. U kategoriji sportskih udruga od 22 prispjela prijedloga, s 1.000.000,00 kn, financirati će se ukupno 19 programa, među kojima se kao nov izdvaja program Kluba podvodnih aktivnosti Bios iz Krk. U kategoriji udruga u kulturi od 19 prispjelih prijedloga, s 340.000,00 kn, financirati će se ukupno 16 programa, među kojima se kao premijeran izdvaja program Multimedijalne udruge Krčka beseda iz Krka. U kategoriji udruga u tehničkoj kulturi (kojoj su pridružene građanske inicijative), sa 150.000,00 kn (130.000,00 kn + 20.000,00 kn), financirati će se ukupno 9 programa (8 + 1), među kojima se kao premijeran izdvaja program Foto kluba Krk. U kategoriji udruga u poljoprivredi sa 150.000,00 kn, financirati će se ukupno 6 programa, među kojima su i programi dvaju novih udruženja: Udruge vinara otoka Krka i Udruge pčelara Kadulja iz Krka. Integralni rezultati natječaja uskoro će se moći preuzeti sa stranica Odsjeka za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćena je ponuda obrta Redagara Art (u vlasništvu Antona Žužića iz Krka) za organizaciju pričaonica koje će se u adventsko vrijeme održati u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk i Gradskoj knjižnici Krk. Radi se o nastupu vrijednom 1.250,00 kn koji uključuje scenografiju, lutke, osvjetljenje i razglas. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, usvojen je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015., koji sadrži jednu koncesiju, i to onu za obavljanje pogrebnih poslova (procijenjene godišnje naknade u iznosu od 10.000,00 kn) na rok od pet godina (od 2014. do 2019.). Također, prihvaćen je prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. za ugovarnje izgradnje vodovodne mreže na način da Grad Krk u narednoj godini financira 10% iliti 1.977.704,73 kn, a Hrvatske vode preostalih 90% projekta ukupno vrijednog 19.777.047,14 kn. U nastavku, raspravljena su dva programa kreditiranja poduzetnika trenutno aktualna na području Primorsko-goranske županije - Poduzetnik u PGŽ (mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge) i Poduzetnik u turizmu (poduzetnici registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti), nakon čega je zaključeno kako se Grad namjerava uključiti u subvencioniranje (kamatne stope), ali uz uvijete koje tek treba definirati. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe,  načelno je prihvaćen prijedlog Petra Oršića iz Krka za zamjenu nekretnine u predlagateljevu vlasništvu (zemljište nadomak nogometnog igrališta), no prije donošenja konačne odluke valja izvršiti izmjeru i procjenu. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta EMICO (u vlasništvu Željka Grbca iz Kastva) za montažu i demontažu božićno-novogodišnje dekorativne rasvjete, kao i dobavu novog rasvjetnog materijala za servisiranje postojeće opreme. Vrijednost ponude iznosi 87.081,25 kn. Prihvaćena je zamolba Milana Žužića iz Krka za obročno plaćanje komunalnog doprinosa vezanog uz gradnju stambene građevine na k.č. 1452/145 k.o. Vrh - naselje Salatići, pod uvjetom da podnositelj zamolbe pruži odgovarajuće jamstvo. Također, prihvaćena je zamolba Gordane Munjaković (vl. Salona cvijeća Verbena iz Sv. Ivana Zeline) za prigodnu prodaju božićnih drvca i ostalih aranžmana u razdoblju između 20. i 24. prosinca 2012., na površini preko puta Malenog parka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na znanje je primljena ponuda agencije Adria Marketing iz Rijeke za izradu gradskog glasnika, te je zaključeno da je Grad Krk događanja odlučio pratiti isključivo putem službenog Internet portala. Razmatrajući predmete zamjenika gradonačelnika, odlučeno je kako će se prezentacija pod nazivom Grad Krk - siguran grad, održati 04. prosinca 2012. u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 10.00 sati. Također, prezentacija Energetske zadruge otoka Krka planira se organizirati 23. studenog 2012., a točni podaci o njezinom održavanju biti će uskoro objavljeni. Na samome kraju Kolegija, raspravljalo se o ideji da Gradska uprava jednom tjedno (najvjerojatnije srijedom - u skladu sa županijskom ispostavom) radno vrijeme produži na čitav dan (maksimalno do 18.00 sati), tako da stranke koje nisu u mogućnosti u regularno radno vrijeme realizirati svoj potrebe vezane uz Grad, to mogu učini u popodnevnim satima. O tome treba li jednom tjedno Gradska uprava imati produženo radno vrijeme, molimo vas, da odgovorite u našoj anketi.