Održan 137. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 137. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, točnije raspravom o preraspodjeli sredstava boravišne i ekološke pristojbe, odnosno zaključkom kako je u Proračunu za narednu godinu određene projekte koji se odnose na podizanje kvalitete turističke destinacije potrebno povezati sa spomenutim izvorima prihoda. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, odgođeno je donošenje zaključka vezanog uz zamolbu Kluba podvodnih aktivnosti Bios I da im se pomogne u podmirivanju računa proizašlog iz kupnje materijala potrebnih za adaptaciju klupskih prostorija, sve dok se prethodno ne realizira uvid. Riječkoj Udruzi Livingston za organizaciju izložbe fotografija na otvorenom naziva Mediteranski eseji koja je u gradu Krku priređena krajem mjeseca kolovoza odobreno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćen prijedlog dodjele stipendija srednjoškolcima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za tekuću šk./ak. godinu. Po objavi natječaja Odsjek je zaprimio ukupno 53 zamolbe: 15 učeničkih koje u cijelosti udovoljavaju propozicijama natječaja, među kojima su i tri zamolbe učenika proizvodnih zanimanja, zatim 34 studentske, među kojima je šest zamolbi studenata prve godine studija, od kojih 28 udovoljava propozicijama natječaja, te četiri zamolbe poslijediplomanata. Ove će godine Grad tako podijeliti 47 stipendija (šestero više nego li prošle) čiji će korisnici obzirom na jednu od triju prethodno navedenih kategorija, između 01. studenog 2012. i 01. srpnja 2013., primati mjesečne stipendije u visini od 500,00 kn, 700,00 kn ili 1.000,00 kn. Nakladniku Poslovnoj zoni Rijeka A5 d.o.o., odobrava se 1.000,00 kn potpore za izdavanje brošure Nasilje i mladi koja predstavlja rezultat suradnje Primorsko goranske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, te Policijske uprave PGŽ koji u županijskim srednjim školama zajednički provode (petogodišnji) program Promocija sigurnosti i javnozdravstvene svijesti - S.A.M. Kako doznajemo, početkom sljedeće godine trebao bi izaći prvi broj časopisa Krčki val, zamišljen kao mjesečnik za kulturu življenja na otoku Krku. Jedna od osnovnih zadaća ovog projekta, kojeg potpisuje Denis Lešić, otvaranje je novog medijskog prostora koji bi trebao pridonijeti povezivanju i približavanju otočke zajednice. Stoga, načelno se prihvaća inicijativa da jedinice lokalne samouprave otoka, pa tako i Grad Krk, ovaj hvalevrijedan projekt pomognu s 2.000,00 kn mjesečno, iliti otkupom 100 primjeraka samog časopisa. U nastavku, razmotreno je izvješće o prispjelim prijavama po objavljenom javnom pozivu za sufinanciranje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, odnosno programa građana koji djeluju u Gradu Krku za narednu godinu. Po objavi javnog poziva prispjela je ukupno 91 prijava, a sami rezultati biti će uskoro predstavljeni. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za nabavu robe/opreme za sportsku dvoranu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Pored četiri pristigle - Tome d.o.o. Omišalj (302.093,75 kn), Ghia Sport d.o.o. Pazin (320.336,25 kn), Final Sport d.o.o. Zagreb (523.852,81 kn) i Školski servis d.o.o. Zagreb (327.148,75 kn) - kao najpovoljnija izabrana je ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja na iznos od 302.093,75 kn. U nastavku, prihvaćeni su prijedlozi odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje: 1) k.č. 2281/10 (z.č. 851/10), površine 72 m2, te k.č. 2281/4 (z.č. 851/4), površine 154 m2, obje k.o. grad Krk, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 87,12 €/m2; 2) z.č. 735/162 površine 107 m2, k.o. Kornić, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 85,00 €/m2; 3) k.č. 2164 (dio z.č. 1051/3) površine 136 m2, k.o. grad Krk, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 87,12 €/m2. Na zananje je primljena obavijest Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, o isteku Ugovora o koncesiji za plaže Ježevac i Politin, kao i prijedlozi novih lokacija za utvrđivanje granica pomorskog dobra, koji se na daljnju raspravu upućuju TKD Vecla d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša načelno je prihvaćena inicijativa Alojzije Franolić iz Malinske, tvrtke Muškalet d.o.o. iz Bogovića, te Gorana Marevića iz Krka za pokretanje ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Grada Krka s namjerom uvrštavanja odredbi za gradnju turističkih apartmana s dvije smještajne jedinice. Ista će se razmatrati prilikom donošenja novog Prostornog plana uređenja Grada Krka, koji je potrebno uskladiti s onim Primorsko goranske županije. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, TKD Ponikve d.o.o. oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka, i to za I. i II. fazu. Na samome kraju prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije (jesenja akcija).