Održan 136. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 136. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odnosno prihvaćanjem idejnog projekta s ciljem ishodovanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne prometnice na k.č. 3671/6, 3666/2 i dijelu 3671/5 u gradu Krku, što su ga inicirali Željko i Đurđica Cvitkušić iz Krka. U nastavku razmotreno je idejno rješenje buduće galerije brodskih maketa Željka Skomeršića smještene u prostoru negdašnje knjižare Pontes. Sukladno, od strane Kolegija, prihvaćenom rješenju sam prostor trebao bi biti podijeljen u dvije cjeline od kojih jednu čini galerijski prostor ispunjen staklenim vitrinama, te radni prostor koji je od galerijskog odijeljen staklenom stijenom. Nakon razmatranja problema vezanog uz spuštanje razine poda zaključeno je kako će se za  uređenje ove galerije dati izraditi dva alternativna troškovnika od kojih će jedan uključivati spuštanje razine poda, a drugi prilagodbu zatečenog stanja uz postav potrebne (termo/hidro izlolacije). Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, u ime Atletskog kluba Krk, dana je suglasnost za korištenje vrtićke sportske dvorane kako bi se omogućilo održavanje atletskih radionica za predškolarace i školarce s područja Grada Krka. Te će se sportske radionice održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.30 do 20.00 sati, i to u vremenu od 15. listopada 2012. do 30. lipnja 2013. godine. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh odobreno je 1.500,00 kn za organizaciju gostovanja književnika Hrvoja Kovačevića. Navedena potpora tako će biti uložena u otkup knjiga gostujućeg autora kako bi se povećao knjižni fond školske biblioteke, odnosno pridonijelo stjecanju navika što ugodnijeg druženja s knjigom. Na zahtjev Jedriličarskog kluba Horizont iz Poreča mladom krčkom jedriličaru Marku Žužiću odobrena je nagrada u iznosu od 3.000,00 kn budući da je, temeljem sudjelovanja na međunarodnom kadetskom natjecanju i članstvom u nacionalnom kadetskom timu, kategoriziran kao daroviti sportaš VI. kategorije. Raspravljajući o nagrađivanju sportaša koji bilježe zapažene rezultate, zaključeno je kako će se do kraja godine definirati Pravilnik o nagrađivanju vrhunskih, vrsnih i darovitih sportaša. Udruzi ovčara Ponikve odobreno je 5.000,00 kn za kupnju električnih pastira kako bi se stoka zaštitila od najezde divljih svinja i tako barem djelomično spriječila značajna šteta. Obzirom da će se krajem srpnja sljedeće godine u gradu Krku iznova održati međunarodno natjecanje u orjentacijskom trčanju Croatia Open, Orjentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost da između 29. listopada i 09. studenog na zapadnom dijelu grada postavi crtača orjentacijskih karata koji će vršiti terenski rad kao preduvjet za izradu novog zemljovida. Vezano uz zahtjev krčke Udruge maslinara Drobnica odlučeno je kako će Grad rebalansom Proračuna, do kraja godine, osigurati još tri bruto plaće tajniku spomenutog udruženja. Na zamolbu Streličarskog kluba Maura Kal iz Krka da im se zbog neadekvatnog prostora u kojem se odžavaju treninzi tijekom zimskih mjeseci, na korištenje dodijeli prostor još uvijek nedovršene sportske dvorane osnovne škole, Kolegij je zaključio kako će se voditi računa o njihovim potrebama kada se dvorana stavi u funkciju, imajući  u vidu i potrebe ostalih sportskih udruženja. Na zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk odlučeno je kako će Grad financijski participirati u nabavi aparata za oživljavanje (defibrilatora) vrijednog 25.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Grad je iskazao interes za suradnju s tvrtkom Contextus d.o.o. iz Rijeke koja se bavi instaliranjem ecolight uređaja, tj. sustava za štednju električne energije u režimu javne rasvjete, i to u rasponu od 16% do 35%. Kako prvi korak predmete suradnje od same tvrtke zatražiti će se prijedlog ugovora kojim bi se reguliralo postavljanje jednog od takvih uređaja na području grada Krka radi izmjere efekta uštede električne energije. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je troškovnik za izradu portuna na Mjesnom groblju Kornić. Ova investicija vrijedna 13.000,00 kn biti će uvrštena u program rada za narednu godninu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotren je nalaz Državne revizije, kao i Ugovor o sufinanciranju Poštanskog ureda Kornić kojem je potrebna dorada. Kako bi se nedavno donesena Odluka o taksi prijevozu na području otoka Krka mogla dosljedno primijeniti potrebno je donijeti program posebnog ispita za auto-taksi vozača kojeg organiziraju jedinice lokalne samouprave otoka u suradnji s turističkim zajednicama. Taj će se ispit sastojati od poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području jedinica lokalne samouprave na kojima se obavlja prijevoz putnika. Dok će jedan član Povjerenstva pred kojim će se polagati ispit biti izabran iz redova Turističke zajednice otoka Krka, preostala dva biti će predstavnici Koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka.