Održan 123. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 123. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno djelomičnim prihvaćanjem zamolbe Udruge Zlatni otok pjeva kojom se traži pomoć vezana uz plaćanje dosad nepokrivenih računa proizašlih iz organiziranja smotre mladih pjevača. U svrhu navedenog odobreno je 5.000,00 kn. Ženskom odbojkaškom klubu Rijeka odbijena je zamolba za sponzorstvo obzirom da za traženo u Proračunu nema planiranih sredstava. Šahovskom klubu Krk za sudjelovanje dviju natjecateljica, Antonele i Katarine Bogdanić, na pojedinačnom državnom prvenstvu koje će se u drugoj polovici lipnja održati u Osjeku izdvojeno je 2.000,00 kn. Izdavanje knjige Mirjane Kovačić i Čedomira Dundovića Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma Kolegij je podržao s 1.000,00 kn. Nakon ponovnog razmatranja zamolbe Hrvatskog saveza informatičara da grad Krk naredne godine bude domaćin Srednjoeuropske informatičke olimpijade, odlučeno je kako će se u Proračunu za 2013. osigurati 30.000,00 kn kojima se planira sufinancirati prehrana sudionika ovog događanja (njih stotinjak), a što će biti regulirano izravno s osnovnom školom. Ovogodišnji saziv Ljetne sportske akademije čiju organizaciju potpisuje Atletski klub Krk Grad će subvencionirati iznosom od 100,00 kn po djetetu s prebivalištem na području Grada Krka. Nedavno održanu proslavu 20. godišnjice Mićih Bodula i nabavu prigodnih majica Kolegij je podržao s 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe, najprije je najpovoljnijim natjecateljem za zakup javne površine na lokaciji do trgovine Fortuna, za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, izabran Stevo Kranjec iz Krka, ponudivši zakupninu u iznosu od 14.000,00 kn. Najpovoljnijom natjecateljicom za zakup javne površine na prostoru stare tržnice, za obavljanje djelatnosti prodaje nakita, suvenira i natječaja, izabrana je Nevenka Kovač iz Osjeka, ponudivši zakupninu u iznosu od 10.500,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Cemila Aydugana za formiranje ugostiteljske terase na Portapisani, te se obzirom na spomenuto Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužuje da odredi njezine gabarite. Prihvaćen je prijedlog Marka Augustinovića iz Krka, vlasnika Obrta za upravljanje nekretninama Euro objekt, za davanje u zakup dijela k.č. 2018, k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada Krka, za postavljanje kontenjera za odlaganje alata. Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da odredi njegovu točnu lokaciju. Prijedlog Antona Jurine iz Krka za zaključenje kupoprodajnog ugovora za k.č. 3790/3, k.o. grad Krk, površine 116,5 m2 (parcela za izgradnju puta), odgađa se do uvida u građevinsku dozvolu. Prihvaćen je prijedlog Milana Kukića iz Karlovca za davanje u dnevni zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina za sviranje, pjevanje i animaciju djece u večernjim satima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrene su izmjene u prometnom rješenju za neizgrađeni dio građevinskog područja Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, kao i, na inicijativu izrađivača tvrtke Urbanistica d.o.o., problemi vezani uz sportske objekte unutar stambenih zona, sportsko-rekreacijsku zonu Josip Uravić Pepi, odnosno definiranja minimalne kvadrature pripadajućih parcela, rješavanje platoa ispred Erste banke, te određivanje lokacija za dječja igrališta. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke za izradu podloge vezane uz legalizaciju objekta Sportsko rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, i to na iznos od 7.000,00 kn. Također, prihvaćena je inicijativa tvrtke Riviera Adria d.d. iz Poreča (upućena Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje) da se turističke zone Ježevac i Politin uvrste u građevinsko područje naselja Krk, kao i ponuda ovlaštenog inžinjera geodezije Antona Grškovića za izradu prometnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića kako bi se dobila lokacijska dozvola, i to na iznos od 9.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odlučeno je kako će se od Komunalnog društva Vecla zatražiti da dostavi ponudu koja će obuhvatiti košnju (nekoliko puta godišnje) danas zapuštenih bankina županijske ceste od tabele ulaza u grad do tabele prestanka naselja, što obuhvaća ulice Stjepana Radića, Narodnog Preporoda, dio Vršanske, te dio nerazvrstane ceste koja vodi prema Konzumu. Prema zahtjevu tvrtke Frigus Vecla d.o.o. iz Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izvedbu i ugradnju mjerno-priključnog mjesta na kupalištu Portapisana. Vrijednost radova iznosi 9.036,50 kn. Kolegij je podržao zamolbu Mjesnog odbora Poljica da se zgrada negdašnje osnovne škole u naselju Poljica priključi na tamošnju vodoopskrbnu mrežu. Prihvaćena je i ponuda Zanatskog obrta Zemljani radovi u vlasništvu Ivana Mršića iz Krasa za izradu potpornog zida ispred place u naselju Pinezići, na iznos od 19.500,00 kn. Kolegij je uvažio zamolbu Građevinskog poduzeća Krk d.d. da se gradnja sportske školske dvorane nastavi tijekom čitave turističke sezone. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika srpske nacionalne manjine Grada Krka. Sukladno navedenom prijedlogu, o kojem će imati prilike raspravljati i gradski vijećnici, predstavnik nacionalne manjine u Gradu Krku ostvaruje pravo na mjesečnu nagradu  u visini od 263,40 kn, što predstavlja 43,9% od iznosa naknade za rad vijećnika Grada Krka. U nastavku, iznova je razmotren problem korištenja igrališta u naselju Skrpčići, te je zaključeno kako će na ogradu igrališta biti obješena ploča s definiranim terminima njegova korištenja. Tako će se tijekom ljetnih mjeseci igralište moći koristiti između 08.00 i 13.00, odnosno 17.00 i 23.00 sata, a u skladu s time biti će regulirana i tamošnja rasvjeta. Na zamolbu Ljubice Gržičić otkupljene su tri grafičke mape (deset listova) s motivima Krk, inače radovi njezina pokojnog supruga arhitekta Zdravka Gržičića. Cijena pojedinačne mape iznosi 1.500,00 kn. Mladim šahistima Danielu i Dariu Dudi iz Krasa za sudjelovanje na pojedinačnom državnom prvenstvu koje će se održati u Osjeku odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Na samome kraju, zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler otvorio je raspravu o mogućnosti sudjelovanja Grada u osnivanju Energetske zadruge Kvarner kao najboljeg i najednostavnijeg načina koji građanima omogućava da dođu do najkvalitetnije i financijski najpovoljnije opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, te energetski učinkovitih poslovnih i stambenih objekata.