Održan 122. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 122. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Boćarskog kluba Krk kojem se za organizaciju tradicionalnog turnira Dan grada Krka odobrava 2.000,00 kn. Poljoprivrednoj zadruzi otoka Krka odobrena je donacija u iznosu od 1.400,00 kn za troškove računovodstva i knjigovodstva. Vezano uz inicijativu Antona Justinića iz Krka koji predlaže oglašavanje na portalu Booking Croatia, odlučeno je da se za jednogodišnje razdoblje prihvati osnovni paket (vrijedan 3.990,00 kn), odnosno napredni paket (vrijedan 6.990,00 kn) ukoliko se u financiranje uključi i Turistička zajednica Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odbijen je zahtjev za sufinanciranje sureta osoba s invaliditetom u organizaciji Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke, kao i zamolba Dragutina Crnića iz Škrljeva da mu se financijski pomogne tiskanje knjige Legenda o Škrljevu i okolici od grada Klisa do Grobnika. Nakon ponovnog razmatranja zamolbe Hrvatskog saveza informatičara da grad Krk naredne godine bude domaćin Srednjoeuropske informatičke olimpijade, donošenje odluke odgođeno je sve dok se ne utvrde detalji vezani uz ukupno financijsko opterećenje Grada koje donosi organizacija takvog događanja. Kulturno umjetničkom društvu Vrh odobreno je 2.000,00 kn za gostovanje na smotri folklora koja će se početko lipnja ove godine održati u Tisnom na otoku Murteru. Za organizaciju Europskog prvenstva u motociklizmu i Svjetskog prvenstva motora s prikolicom Moto klubu Kvarner iz Rijeke odobreno je 5.000,00 kn. Zoranu Štimcu iz Krka za tisak knjige Gastronomija, koja sabire transkripte istoimene radio emisije, odobreno je 3.000,00 kn, i to na način otkupa 60 knjiga pojedinačne cijene od 50,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog tvrtke Olimpia d.o.o. iz Zagreba za prodaju k.č. 3861/6 k.o. grad Krk, površine 163 m2, u vlasništvu predlagatelja, inače zemljište za izgradnu puta na području Mali Kartec. Isplata naknade za zemljište izvršiti će se prijebojem vrijednosti komunalnog doprinosa koji će predlagatelj biti obvezan platiti Gradu za izgradnju stambene građevine na k.č. 3861/7 k.o. grad Krk. O prijedlogu tvrtke Konzum d.d. iz Zagreba za prodaju z.č. 1268/5, površine 773 m2, k.o. Krk, u vlasništvu predlagatelja, inače zemljište koje ulazi u sastav puteva na području uređenom Detaljnim planom uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Kolegij je izrazio pozitivan stav, najavivši provjeru povijesnog gruntovnog izvatka. Na prijedlog Željka Skomeršića iz Krka da mu se Ugovor o zakupu poslovnog prostora produži, ali bez plaćanja zakupnine, zaključeno je kako obzirom na propozicije Zakona o zakupu poslovnog prostora nije moguće potpisivanje ugovora pod drugačijim kondicijama (ukoliko se prethodno ne raspiše natječaj), te one ostaju iste dok predlagatelj ne prijeđe u novi poslovni prostor. Vezano uz prethodno, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da prikupi ponude za interijersko uređenje poslovnog prostora, inače budućeg muzeja, smještenog na adresi Strossmayerova 24. Kako Grad ne raspolaže adekvatnim prostorom odbija se prijedlog Malonogometnog kluba Krk za davanje na korištenje prostorije koja bi služila za održavanje sastanaka članova kluba, te odlaganje dresova i sportske opreme. Nakon razmatranja troškovnika vezanog uz radove na izgradnji pješačke staze, odnosno pješačkog spoja ulica Tina Ujevića i Slavka Nikolića u vlasništvu Grada Krka, odlučeno je kako će se tijekom ljeta provesti postupak prikupljanja ponuda. S tvrtkom Ernesto d.o.o. iz Rijeke zaključen je Ugovor o zakupu javne površine, odnosno ugostiteljske terase za objekt na Trgu Kamplin za koji su izdani minimalno tehnički uvjeti, a koji će poslovati pod nazivom Caffe/Coctail bar Smokvica. Vezano uz prijedlog Dinka Durakovića iz Krka za davanje u zakup javne površine na Trgu Kamplin radi postavljanja privremenog objakta za prodaju suvenira, odlučeno je kako najprije treba provjeriti postoji li slobodna lokacija, a ukoliko postoji, ista će biti dana u dnevni zakup. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije su razmotreni prijedlozi Mjesnog odbora Kornić, Zapisnik Savjeta za prostorno uređenje, te primjedbe samog Odsjeka, vezani uz raspravu na temu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Kornić. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Zidarskoj radnji Fuga u vlasništvu Mihovila Kosića iz Krka dana je suglasnost za dovršenje radova započetih na sanaciji benediktinskog samostana, i to do kraja lipnja ove godine. Prihvaćena je ponuda Zajedničkog zanatskog obrta Alu Krk u vlasništvu Ivice Šamanića i Davora Magaša iz Krka, za izradu i montažu vanjske i unutarnje prozorske stolarije (s IZO - termopan staklom) prostorija drugog kata zgrade Gradske uprave. Vrijednost radova iznosi 49.945,00 kn. Pored tri dostavljene ponude za izradu linijske rešetke u dijelu Ulice Golubić u Pinezićima (Zidarski obrt Zidar Ivo - 32.342,50 kn; Mariška d.o.o. - 29.937,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 39.112,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika na iznos od 29.937,50 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Pored tri dostavljene ponude za izradu linijske rešetke u dijelu Ulice Luvere u Pinezićima (Zidarski obrt Zidar Ivo - 21.241,25 kn; Mariška d.o.o. - 21.137,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 25.850,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika na iznos od 21.137,50 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Pored tri dostavljene ponude za izradu slivnika i oborinskog kanala u dijelu naselja Salatići (Zidarski obrt Zidar Ivo - 7.386,26 kn; Mariška d.o.o. - 13.362,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 8.662,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo u vlasništvu Vlada Kosića iz Vrha na iznos od 7.386,26 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su preporuke Policijske postaje Krk vezane uz nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te poslove privatne zaštite na javnim površinama. Orijentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost za organizaciju natjecanja u orijentacijskom trčanju na području grad Krka - 25. srpnja 2012. između 10.00 i 21.00 sat.