Održan 121. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 121. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno razmatranjem, a potom i prihvaćanjem prijedloga Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. koja će se uskoro naći na dnevnom redu Gradskog vijeća. Naime, II. izmjena Proračuna Grada Krka za ovu godinu koja podrazumjeva povećanje od 5.100.000,00 kn, osim zbog naknadnog uvrštavanja (potencijalne) donacije regije Veneto u iznosu od 800.000,00 kn za obnovu dijela gradskih zidina, kako je istaknuto, potrebna je i da bi se osigurala sredstva za kapitalni projekt izgradnje osnovnoškolske sportske dvorane, što obuhvaća izgradnju i opremanje same dvorane, te rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša. Budući da u vrijeme donošenje ovogodišnjeg Proračuna i njegove izmjene nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za navedenu namjenu sredstva pomoći planirana su u iznosu od 4.500.000,00 kn. No, kako je odobreno tek 1.500.000,00 kn predloženo je da se razlika pokrije zaduživanjem. Uz izmijenjene Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2014. i Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014., raspravljeni su i prihvaćeni, također s ciljem proslijeđivanja gradskim vijećnicima, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012., prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku, te prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Auto klubu Krk odobreno je 1.050,00 kn za nabavu kaciga dvanaestero najuspješnijih polaznika edukacije vezane uz sigurnost u prometu. Ova akcija u suradnji s djelatnicima Policijske postaje Krk provedena je u svim otočkim osnovnim školama, a sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela. Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka iz Zagreba odobrena je donacija u iznosu od 2.000,00 kn, a u znak zahvale Grad će primiti 20 primjeraka raritetnog izdanja Krčkog kalendara iz 1955., te 35 primjeraka knjige Društvo krčkih Hrvata u Zagrebu, autora Tomislava Galovića. Udruzi Demo bendova grada Krka odobreno je 1.000,00 kn potpore za organizaciju festivala Kviri'n'Bass koji se 01. lipnja, između 19.00 i 02.00 sata, planira održati na plaži Lukobran. Međutim ova će se potpora realizirati nakon dobivanja odobrenja za korištenje javne površine, odnosno nakon ishođenja prijave javnog okupljanja. Udruzi Spirit iz Rijeke odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju projekcije filmova s Međunarodnog festivala Uhvati film koja se planira prirediti u Koktel baru Volsonis. Ovdje se radi o novosadskom festivalu koji iz različitih diskursa tematizira invalidnost. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir da se sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i mentora nagrade sudionici državnih natjecanja. U nastavku razmotreno je izvješće Odbora za društvene djelatnosti čija je sjednica održana 08. svibnja, a u kratkom izlaganju na temu zaključaka Odbora, pored ostalog, izdvojene su primjedbe na rad Nogometnog kluba Krk, model potencijalne suradnje Centra za kulturu Grada Krka i udruga u kulturi, kao i princip raspodjele sredstava gradskim udruženjima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku, te će o istoj uskoro imati prilike raspravljati gradski vijećnici. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno projektu izvedenog stanja i snimanja priključnih ormarića na javnim površinama grada Krka, prihvaćena je ponuda Elektroinstalaterskog obrta Elbo u vlasništvu Kenislava Rušina iz Brsca za njihovu rekonstrukciju, i to: 12.188,75 kn za ormarić na Šetalištu Sv. Bernardina; 11.311,25 kn za ormarić iza cvjetarne na Trgu Bana J. Jelačića; 6.090,00 kn za ormarić kod Velikog parka; 7.236,25 kn, za prvi ormarić iza Kule na Obali Hrvatske mornarice; 23.400,00 kn za drugi ormarić iza Kule na Obali Hrvatske mornarice; te 19.731,25 kn za ormarić na Trgu Kamplin. Ukupno 79.957,50 kn. Nadalje, prihvaćena je zamolba Kulturno umjetničkog tradicionalnog sastava Andes abya yala art iz Vuke za prezentacijom glazbeno-plesne baštine Bolivije, ali bez mogućnosti predstavljanja i prodaje tamošnjih rukotvorina. Također, prihvaćena je inicijativa Grupe Dos Lunas Ecuador, za predstavljanje glazbeno-plesne tradicije Ekvadora. Kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta V. R. Dodić u vlasništvu Roberta Dodića iz Matulja, za farbanje stupova javne rasvjete na području grada Krka, i to na iznos od 46.437,50 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojena je zamolba Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da se angažira osoba koja će tijekom ljetnih mjeseci održavati ulice i puteve na području mjesnog odbora.