Održan 120. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 120. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik).Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije Karate klubu Krk Croatia odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju četvrtog po redu Krk Cupa koji ove godine namjerava okupiti tristotinjak natjecatelja različitih uzrasta, a planira se, u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, održati 09. lipnja. Razmotrivši inicijativu Nogometnog kluba Rijeka zaključeno je kako Grad Krk i Nogometni klub Krk, obzirom na nedostatna financijska sredstva, ove godine nisu u mogućnosti potpisati organizaciju 60. međunarodnog omladinskog turnira Kvarnerska Riviera, već je predloženo da se na nogometnom terenu SRC-a Josip Uravić Pepi odigra tek jedna četvrtfinalna utakmica. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Atletskom klubu Krk za organizaciju pete po redu utrke Krk-trk izdvojeno je 2.500,00 kn. Spomenuto događanje planira se održati 03. lipnja, i to kao dio programa proslove Dana grada. Veteranima Nogometnog kluba Krk za organizaciju tradicionalnog Memorijalnog turnira Tonči Skomeršić odobreno je 2.000,00 kn. Ova sportska inicijativa planira se odigrati 02. lipnja. Prihvaćena je zamolba otočke Udruge pčelara Kadulja da se program edukacije za zvanje pčelar/ica, i to za dvanaestero njezinih članova/ica s područja Grada Krka subvencionira s 1.000,00 kn po polaznik/ci. Navedena potpora realizirati će se putem Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Zračnoj luci Rijeka, kao podrška u provođenju humanitarne akcije kojom se prikupljaju sredstva za liječenje bolesne djece jednog od njezinih zaposlenika, izdvojeno je 1.000,00 kn. Razmotrivši zamolbu Kluba podvodnih aktivnosti Bios, zaključeno je kako spomenuto udruženje trenutno nije moguće uvrstiti u Program javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012., međutim sredstva potrebna za njezino djelovanje pokušati će se osigurati u drugoj polovici godine. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, temeljem provedenog javnog natječaja prihvaćen je prijedlog da se tvrtki Tehno-Val d.o.o. iz Njivica, obzirom da je na isti pristigla tek njezina ponuda, ustupe komunalni poslovi održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka za sljedeće trogodišnje razdoblje. Konačnu odluku o ovom predmetu uskoro će donjeti gradski vijećnici. Iako nije donesen konkretan zaključak, molba Kluba liječenih alkoholičara Gromača za adekvatnim rješenjem prostora za obavljanje djelatnosti iz djelokruga udruženja, navela je članove Kolegija na raspravu o nedovoljnom iskorištavanju potencijala gradskih poslovnih prostora koji su na korištenje dodijeljeni gradskim udrugama, kao i alternativama u rješavanju ovog pitanja. Prihvaćen je prijedlog Ankice Šišinački iz Kornića za dodjelu dnevnog zakupa javne površine na Trgu Kamplin za prodaju reciklažnog nakita od aluminija. Uskoro će, kako je odlučeno, biti raspisan natječaj za zakup javne površine na prostoru Stare tržnice (lokacija 40) obzirom da za istu nije utvrđen najpovoljnoji natjecatelj, odnosno natjecatelji koji su dali ponudu od nje su u međuvremenu odustali. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeno je Izvješće o prethodnoj raspravi provedenoj u tijeku izrade Urbanističkog plana uređenju UPU 25 - Kamp Glavotok. Nadalje slijedi javna rasprava. Obzirom na molbu Peradarskog obrta Oblić za izmještanje peradarske farme iz naselja Vrh na lokaciju Kimpi, s ciljem dobivanja povratne informacije o mogućem ishodu ove iznova pokrenute inicijative, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja biti će proslijeđen dopis. Prihvaćen je zahtjev Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka za izradom ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk. Prije nego li ovaj zahtjev bude implementiran u dnevni red nadolazećeg Gradskog vijeća, predlagatelj je dužan dostaviti način financiranja ciljanih izmjena, kao i predložiti izvođača istih. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Poljica za realizacijom dijela njihovog programa, i to izradu idejne skice na geodetskoj podlozi, kao i izradu troškovnika za izgradnju novih grobnih mjesta na Mjesnom groblju Poljica, prema ponudi tvrtke IN-KO d.o.o. iz Krka, na iznos od 20.000,00 kn; izradu i montažu vanjske stolarije na Društvenom domu Bajčići , prema ponudi tvrtke ALU Krk iz Krka, na iznos od 4.912,62 kn; te nabavu nekolicine sprava za dječje igralište, prema ponudi tvrtke Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira, na iznos od 12.400,00 kn. Također, prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Kornić za nabavu sprava za dječje igralište u naselju Kornić, prema ponudi tvrtke Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira, na iznos od 20.000,00 kn. Rješavajući predmete Osjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj agenciji Kompas travel d.o.o. iz Poreča dana je suglasnost za održavanje etape biciklističke manifestacije Radlfrühling Kvarner 2012. koja prolazi gradom Krkom, a planira se realizirati između 09. i 16. lipnja. Prihvaćena je zamolba Obrta za ribarstvo Rarog, u vlasništvu Kruna Mršića iz Pinezića, za odobrenje javnih okupljanja vikendom u uvali Jert, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna ove godine, kao i produženje radnog vremena od 21.00 do 04.00 sata. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Odsjeku za proračun i financije naloženo je da Regionalnoj energetskoj agenciji Kvarner uplati participaciju u iznosu od 23.000,00 kn kako bi se dovršio program Zelena energija u mom domu. Na samome kraju, prihvaćena je ponuda Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava iz Zagreba za izradu elaborata zaštite okoliša Ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture s ciljem ishođenja potvrde Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti ulaganja s minimalnim nacionalnim standardima, te o usklađenosti ulaganja s europskim standardima iz područja zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Cijena izrade elaborata iznosi 18.750,00 kn.