Održan 119. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 119. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo raspravom na temu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011., koji će na konačno odlučivanje krajem svibnja biti proslijeđen Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Društvu Naša djeca iz Malog Lošinja za organizaciju odgojno-obrazovne inicijative, pod nazivom Program odvojenog sakupljanja otpada, odobreno 500,00 kn. U istu su uključeni učenici četvrtih razreda osnovnih škola s područja Kvarnera, a do sada je u ovoj akciji sudjelovalo čak 2.000 školaraca. Domaćinstvo ovogodišnje manifestacije potpisuje Grad Rab. Odbijena je ponuda autora Gordana Žurga za otkup knjige Zračna luka Rijeka u europskom zračnom prostoru budući da za traženo u Proračunu Grada nema planiranih sredstava. Obzirom na uspješnu prošlogodišnju suradnju, Dječji vrtić Katarina Frankopan i Osnovna škola Fran Krsto Frankopan pozvani su da likovnim radovima sudjeluju na izložbi Prozori svijeta, prozori u svijet, koju zajednički priređuju Grad Šibenik, Međunarodni dječji festival Šibenik i šibenska Gradska knjižnica Juraj Šižgorić. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice odobreno je 1.000,00 kn potpore za organizaciju poligona kojim će se prezentirati vještine ruku, nogu, te kretanja za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ovogodišnji Državni susreti tako će okupiti 150 sudionika iz različitih ustanova i udruga s područja Hrvatske, Slovenije, te Bosne i Hercegovine. Za sufinanciranje tiska knjige Svećenici i župe na području Krčke biskupije autora Antuna Bozanića, čija se promocija planira u sklopu programa obilježavanja blagdana sv. Kvirina, izdvojeno je 5.000,00 kn. Ekonomistima krčke srednje škole odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju maturalne večeri. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Željkom Skomeršićem, vlasnikom obrta za izradu maketa brodova Leut, i to za prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku. Ugovor se produžuje na daljnjih pet godina s dosadašnjom zakupninom od 90 € mjesečno. Razmotrivši prijedlog Zeljka Skomeršića da mu se dodijeli veći prostor za osnivanje (pomorskog) muzeja koji bi na primjeren način mogao primiti njegove vrijedne artefakte, Kolegij je isti načelno prihvatio, predloživši kako bi se muzej mogao realizirati u prostoru negdašnje Knjižare Pontes, tako da bi u narednom razdoblju trebao pokrenuti izradu idejnog rješenja. Djelomično je prihvaćen prijedlog Trgovine Krk d.d. sa sjedištem u Malinskoj da se ulaganje u uređenje poslovnog prostora smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Skrpčići kompenzira zakupninom. Naime, na inicijativu tamošnjeg mjesnog odbora u radove definirane postojećim troškovnikom trebalo bi uključiti i izgradnju armiranobetonske ploče između prizemlja i prvog kata zbog dotrajalog drvenog grednika. Kako bi se regulirali međusobni odnosi donesena je odluka o zaključenju ugovora o korištenju poslovnih prostora za one koji ih koriste bez plaćanja zakupnine (Udruga umirovljenika Grada Krka, Šahovski klub Krk, Caritas, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, Dječji pjevački zbor Mići Boduli, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Krka, Gradska glazba Krk, Gradska knjižnica Krk i Jedriličarski klub Plav). Na zamolbu akademske kiparice Ivane Popović da joj je dodijeli atelje, zaključeno je kako Grad trenutno ne raspolaže adekvatnim poslovnim prostorom za traženu namjenu. Kako u prostoru negdašnjeg Centra za socijelnu skrb nema raspoloživog prostora odbijen je prijedlog Športskog ribolovnog društva Lovrata za dodijelu prostorije radi obavljanja administrativnih poslova iz djelokruga kluba. U nastavku, Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je za vođenje evidencije nerazvrstanih cesta i izdavanje uvjerenja o parcelama koje čine nerazvrstane ceste. Nakon što je Biserka Šnidarić odustala od lokacije za prodaju suvenira i nakita na Trgu Kamplin, kao sljedeći najpovoljni natjecatelj izabrana je Marija Grbić. Odbijen je prijedlog Nevenke Kovač za davanje lokacije, površine 1 m2, na Šetalištu Sv. Bernardina, za prodaju posuda od gline, boca za maslinovo ulje i jadranskih spužvi, s plaćanjem dnevnog zakupa tijekom čitave turističke sezone. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena mogućnost da se na ulazu u naselje Skrpčići (iz smjera Krka) predloži lokacija za budući deponij građevinskog materijala. Kako je navedeno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske zaključeno je da će se nadležnom ministarstvu proslijediti upit o kupnji, zakupu ili dodjeli spomenutog zemljišta. Obzirom na inicijativu grupe mještana naselja Brzac za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Brzac (305 m), zaključeno je kako Grad u ovogodišnjem Planu gradnje komunalnih vodnih građevina nema predviđenu izgradnju spomenute dionice, te kako će se ista biti implementirana u plan za narednu godinu. Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Rijeka, odobreno je korištenje javne površine (istočni zid Velikog parka, prostor ispred Sunčanog sata i Kule, te Ribarski mul) s ciljem organiziranja akcije Kupujmo hrvatsko, koja bi se trebala održati 09. lipnja ove godine. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja za izvođenje vantroškovničkih radova koji nisu dio Ugovora o rekonstrukciji poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 9 (Turističko-informativni centar). Cijena navedenih radova iznosi 68.703,75 kn. Također prihvaćena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izgradnju javne rasvjete u luci Sv. Fuska u naselju Pinezići, i to na iznos od 26.000,00 kn. Naime, radi se o rješenju s dva rasvjetna tijela. Rješavajući predmete Odsjeka opće, pravne i kadrovske poslove prhvaćena je zamolba Mjesnog odbora Kornić kojom se od Grada traži angažman kako bi se Poštanski ured Kornić održao otvorenim. Također, prihvaćena je zamolba Farme Plavnik d.o.o. za financijsku pomoć u nabavi cijevi i pripadajućih spojeva za opskrbu vodom otočića Plavnik. Za realizaciju predloženog zadužuje se Javna vatrogasna postrojba.