Održan 118. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 118. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Javne ustanove Priroda vezane za sufinanciranje istraživanja supova na području otoka Krka, s time da je kao razlog traženja takve podrške istaknuta ovogodišnja nemogućnost Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da financijski podrži navedeni projekt. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako će se ova inicijativa važna za očuvanje populacije supova sufinancirati iznosom od 5.000,00 kn. Kako je na Kolegiju održanom 24. listopada 2011. donesen zaključak kojim se benediktinkama s ciljem sanacije i adaptacije zapadnog krila samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije odobravaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, Odsjeku za proračun i financije naložena je skora uplata polovoce navedenog iznosa, dok će im preostali dio na raspolaganju biti sljedeće proračunske godine. U nastavku Kolegija, raspravljeno je izvršenje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2012. Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo na upit Turističke zajednice otoka Krka da im se financijski pomogne organizacija nadolazećeg predstavljanja otoka u Zagrebu, odgovoreno je kako se sve aktivnosti vezane uz promidžbu odvijaju u Turističkoj zajednici Grada Krka, pa je stoga i navedenu zamolbu potrebno proslijediti na njezinu adresu. Nadalje, Grad je iskazao interes za program POS-a kojeg provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), obzirom da su novim Urbanističkim planom uređenja naselja Krk, kao i naselja Kornić predviđene lokacije za izgradnju POS-ovih stanova. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obzirom na zamolbe, tvrtke MAR.VEL.CORP d.o.o. iz Omišlja, zbog izuzetno loših vremenskih prilika s početka godine, odobreno je produženje roka izvođenja radova na stambeno-poslovnoj zgradi smještenoj na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku do 30. travnja 2012., kao i produženje roka izvođenja radova na uređenju kupališta Dražica u gradu Krku do 20. travnja 2012. Nakon što je razmotrena financijski zahtjevna ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta odvodnje oborinskih i sanitarno-potrošnih voda, te vodoopskrbe na Trgu Krčkih glagoljaša (Školskom trgu), zadužuje se Idis Turato, inače projektant trga, da Gradu dostavi tri ponude ovlaštenih projektanata za izradu navedenih projekata. Obzirom na zamolbe Šefika Džaferovića i Darka Jeneia, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izradu troškovnika za asfaltiranje dijela Ulice Kosići u naselju Vrh, s napomenom kako je Grad spreman ući u financiranje asfaltiranja i polaganja vodovodnih cijevi, jedino uz pedesetpostotnu participaciju predlagatelja. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost da na Glavnom mulu svoje automobile mogu parkirati sudionici eko-akcije koja će se 12. svibnja održati u sklopu ovogodišnjeg Scuba festa. Također, zaključeno je kako će Lučkoj upravi Krk biti proslijeđen dopis kojim se traži pristupanje radovima sanacije fuga na Glavnom i Ribarskom mulu obzirom na oštećenja nastala zbog velikih hladnoća, a uz napomenu kako je Grad navedene radove spreman podržati pedesetpostotnom participacijom. Nadalje, prihvaćeno je izvješće o rezultatima dodatnog georadarskog snimanja i bušenja upojnih bunara u dijelu ulica Slavka Nikolića i Bartula Kašića u gradu Krku, zaprimljenog od strane tvrtke GEOS d.o.o. iz Rovinja, kao izvoditelja radova. Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, kao i plan/program održavanja županijskih i lokalnih cesta što su uspoređeni aktivnostima Hrvatskih cesta d.o.o. Nakon analize financijski zahtjevne ponude za izradu građevinsko-prometnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića u gradu Krku, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da prikupi nekolicinu ponuda za izradu idejnog projekta dijela spomenute ulice. U nastavku, razmotrena je dinamika izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom iNovine d.d. iz Rijeke za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 10,27 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Također, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Tisak d.d. iz Zagreba za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 8,34 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Kako je najpovoljniji natjecatelj Boris Maligec odustao od zaključenja ugovora o zakupu javne površine na lokaciji podno Gradskih zidina, najpovoljnijom ponudom utvrđena je sljedeća s najvišim iznosom zakupnine, i to ona Sanide Maligec iz Krka u iznosu od 26.200,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je istaknuto kako će se manifestacija Sportaš godine otoka Krka za 2011. održati 26. travnja 2012. u Narodnom domu Punat s početkom u 18.00 sati. Udruzi Demo bendova grada Krka odobreno je 5.000,00 kn za realizaciju glazbenog dijela ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora koji će se na Plaži Plav održati 27. i 28. travnja. Društvu Josip Broz Tito za izdavanje knjige Rijeka i regija u Titovo doba, svojevrsnog zbornika koji okuplja radove četrnaestero autora, odobreno je 2.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, kao i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.