Održan 117. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 117. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti.Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćem troškovnika tvrtke Lumin d.o.o. iz Krka za nabavu i sadnju bilja u vrijednosi od 57.646,70 kn potrebnih za uređenje kružnog toka na ulazu u grad. Spomenuta površina trebala bi, po projektu ovl. kraj. arh. Dobrile Kraljić, biti uređena do početka ljeta. Odobrava se zamolbi tvrtke Vali d.o.o. iz Krka za postavljanje dvaju suncobrana na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt Caffetteria XVIII. stoljeće kako bi se od sunca zaštitile dvije sjedeće garniture s time da suncobrani ne izlaze iz gabarita same terase. Prihvaća se inicijativa tvrtke Frigus Vecla d.o.o. iz Krka da se HEP-u proslijedi zahtjev za izradu električnog priključka na lokaciji Portapisana radi prodaje sladoleda za koje je inicijator ishodovao koncesijsko odobrenje. Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da od HEP-a zatraži prijedlog ugovora. S ciljem rasprave na prvoj nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, i to s utvrđenim visinama popusta za branitelje Domovinskog rata sukladno prethodno usvojenim rješenjima otočkih općina koje su slične odredbe već uključile u svoje Odluke. Nadalje, prihvaćena je ponuda obrta IV AMBIJENTA iz Punta, na iznos od 29.400,00 kn, za izradu i montažu vanjske drvene stolarije (vratiju, prozora i izloga) na poslovnom prostoru novog Turističko-informativnog centra u gradu Krku. Kako je u rujnu prošle godine prihvaćen prijedlog tvrtke Hoteli Krk d.o.o. za izgradnju nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice (od Vile Lovorike do spojnog puta između Ružmarinske ulice i Šetališta Dražica) s ciljem realizacije navedenog zatražene su ponude. Pored dvije pristigle (Zidarski obrt Zidar Ivo u iznosu od 21.576,60 kn; Građevinsko poduzeće Krk d.d. u iznosu od 25.230,00 kn) prihvaćena je ona povoljnija Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Tomiju Kosiću iz Vrha, radi legalizacije garaže, dana je suglasnost na razmještanje nerazvrstane ceste uz prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju i na vlastiti trošak, s napomenom kako je istu puno jednostavnije realizirati po Zakonu o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno negdašnjeg Bistroa Neptun. Pored tri pristigle ponude (SAK d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.328,00 €; Krčki dvori d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 3.700,00 €; Željka Cvitkušić Lužina - Ugostiteljski obrt Mare s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.610,00 €) kao najpovoljnija odabrana je ona Krčkih dvora d.o.o. iz Krka. Nadalje, utvrđeni su najpovoljniji natjecatelji za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka za 2012. godinu. Nakon kraće rasprave, donesena je odluka o početku postupka javnog natječaja za dodjelu koncesija za dimnjačarskih poslova obzirom da se o istoj mora očitovati Gradsko vijeće, a važeći ugovor za obavljanje navedenog posla istječe 01. srpnja ove godine. Dogovorena početna koncesijaska naknada iznosi 16.000,00 kn. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za davanje u zakup javne površine za postav privremenog objekta do trgovine Fortuna, budući da važeći ugovor istječe 30. lipnja ove godine. Dogovorena početna godišnja zakupnina iznosi 13.500,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Vladilira Šebelje iz Krka, vlasnika Uslužnog obrta Žižula, za produženje ugovora o obavljanju poslova održavanja spomen obilježja vezanih uz NOB i Domovinski rat, te uz mjesečnu naknadu od 4.729,00 kn. Pekari Vrbnik dana je suglasnost za postavljanje jednostavne građevine (kioska) isključivo u dvorištu škole s time da je vlasničke odnose potrebno riješiti sa samom školom. Odbijen je prijedlog Nives Pavlešić iz Krka za kupnju z.č. 1904/1, k.o. grad Krk, površine 51 m2, koja prema navodima predlagateljice pripada stanu smještenom na adresi Galija 30. Obzirom na učestalo posklupljenje goriva prihvaćen je prijedlog Miljenka i Marina Crnčića, vlasnika Prijevozničkog obrta Miljenko, za povećanje cijene karte turističkog autobusa za nadolazeću turističku sezonu sa sadašnjih 5,00 na 8,00 kn. Međutim, česti korisnici ovog prijevoza imati će i nadalje prilike po staroj cijeni pribaviti karte, i to u boloku od 20, odnosno 10 karata, po cijeni od 100,00 kn, odnosno 50,00 kn. Nadalje, prihvaćena je inicijativa tvrtke Vali Krk d.o.o. za davanje u zakup privremene ugostiteljske terase za postavljanje triju stolova s manjim garniturama uz rub Caffetterie XVIII. stoljeće, prema Veloj placi. Prihvaćen je prijedlog Nevenke Kovač iz Osijeka za dnevni zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina tijekom ovog travnja radi prodaje ručno izrađenih glinenih posuda. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti riječkoj Udruzi FOSS MedRi koja djeluje pri Medicinskom fakultetu, za organizaciju Humanitarnog bala medicinara, koji će se u svibnju održati u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji, dodijeljeno je 1.000,00 kn. Za sufinanciranje redovne godišnje skupštine Udruge umirovljenika Grada Krka izdvojeno je 5.000,00 kn. Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za obilježavanje jubileja nizom prigodnih aktivnosti dodijeljeno je 1.000,00 kn. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Omišalj, za organizaiju državnog natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika odobreno je 1.000,00 kn. Predviđa se kako će ovo natjecanje okupiti oko dvjesto sudionika, a osim samog natjecanja biti će organizirano i nekoliko stručnih ekskurzija. Humanitarnoj organizaciji Dora iz Zagreba koja pomaže potrebite mališane za sufinanciranje jednodnevnog izleta svojih štićenika i volontera na otok Krk dodijeljeno je 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Kolegij je najprije raspravio prijedlog Hrvatske pošte o sufinanciranju gubitka u iznosu od 53.283,00 kn proizašlog iz rada poštanskog ureda Kornić, zaključivši kako Grad isti nije u mogućnosti podmiriti. Na samome kraju razmotren je radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, a unatoč neizvjesnoj sudbini, podržan je projekt izgradnje autoceste Rijeka - Žuta Lokva.kao i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.