Održan 113. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 113. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem prijedloga riječke izdavačke kuće Adamić za otkup nekolicine primjeraka novog izdanja knjige pod nazivom Pusne kuharice koja donosi izbor najpoznatijih jela što se spremaju u karnevalsko vrijeme. Tako je odlučeno da se po pojedinačnoj cijeni od 45,00 kn otkupi deset primjeraka navedene publikacije. Također, odobrena je zamolba Nogometnog kluba Krk za mjesečnu financijsku pomoć u iznosu od 10.000,00 kn, i to za potrebe održavanja zelenog terena Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, obzirom na činjenicu kako klub iz vlastitih sredstava nije u mogućnosti realizirati spomenute poslove. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Udruge gradova iz Zagreba za sufinanciranje filma o Vukovaru, budući da za traženo u ovogodišnjem Proračunu nema planiranih sredstava. Kolegij je zaprimio i izvješće o šteti koja je za vrijeme nedavnih vremenskih neprilika na Sportsko-rekretivnom centru Josip Uravić Pepi prouzročila štetu procijenjenu na 20.000,00 kn, a koju će podmiriti osiguravajuća kuća u kojoj je osigurana gradska imovina. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod prošlogodišnjeg komunalnog doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 29.911,68 kn. Tako je od ukupno 2.871.181,18 kn na izgradnju i uređenje javnih površina utrošeno 758.777,12 kn, nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, groblja 161.351,96 kn, javne rasvjete 329.133,79 kn, te pripremanje gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 386.640,12 kn. Do kraja ožujka o ovom se Izvješću moraju očitovati i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod prošlogodišnje komunalne naknade u iznosu od 4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. Tako je od ukupno 5.801.635,25 kn na čišćenje javnih površina utrošeno 1.452.256,48 kn, održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 588.642,72 kn, održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te održavanje groblja 63.204,30 kn. Do kraja ožujka i o ovom će Izvješću konačnu odluku donjeti gradski vijećnici. Raspravljajući o pojedinim stavkama iz navedenih izvješća zaključeno je kako usluge veterinarske stanice (za ovariotomiju i kastraciju mačaka) ubuduće ne bi smjele prijeći iznos od 10.000,00 kn. Nakon analize zahtjeva grupe mještana naselja Brzac za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže (aproksimativne dužine od 200 m) zaključeno je kako će se najprije od Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o., sukladno glavnom projektu izgradnje vodoopskrbe naselja Brzac, zatražiti tehničko rješenje s troškovnikom radova, a potom predložiti sufinanciranje u dijelu montažerskih radova. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe definiran je sadržaj natječaja za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata u gradu Krku, a njegovo objavljivanje najavljeno je za sljedeći tjedan. U nastavku Kolegija nekolicinu predmeta obrazložio je gradonačelnik, a među njima i tijek radova na spomeničkoj skulpturi Pralja koja će biti postavljena na prostoru trga iznad Krušije. Nakon što je dovršen njezin glineni model u prirodnoj večilini, slijedi izrada gipsanog kalupa, a potom i lijevanje. Upravo vezano uz posljednje, prihvaćena je ponuda tvrtke Martins-invest d.o.o. iz Ogulineca za lijevanje brončane skulpture (veličine 2 m) uz ostale pripadajuće poslove, i to na iznos od 68.500,00 kn (uz pripadajući PDV-om). U skladu s istom Grad se obvezao osigurati broncu potrebnu za izradu spomeničke plastike koju potpisuje naša poznata kiparica Marija Ujević Galetović. Zamjenik gradonačelnika izlažući svoje predmete istakao je kako se nova Odluka o komunalnom redu trenutno nalazi u fazi dorade, a prije nego li se konačno zaključi njezin sadržaj biti će proslijeđena gradskim vijećnicima, Odborima Gradskog vijeća, te tvrtkama i ustanovama koje se u njoj na bilo koji način spominju. Nakon razmatranja ponude tvrtke Lipapromet d.o.o. iz Zagreba prihvaćena je izrada studije koja će obuhvatiti analizu postojećeg stanja čitave javne rasvjete Grada Krka. Vrijednost ovog posla procijenjena je na iznos od 14.500,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove ukratko su raspravljeni: prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu.