Održan 112. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 112. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Milohnići da se za Društveni dom Brzac, te negdašnju zgradu OŠ Milohnići, omogući besplatan vodovodni priključak, dok će se takva suglasnost za budući društveni dom u naselju Linardići realizirati nakon ishodovanja pravomoćnog Rješenja o uvjetima gradnje. Svi navedeni objekti u vlasništvu su Grada Krka. Nakon razmatranja ponude tvrtke Spencer d.o.o. iz Zagreba da se na javnu površinu tijekom ljetnih mjeseci postavi bazen (dimenzija 8x10 m) s pripadajućim mu pedalinama, odlučeno je kako Grad Krk sukladno Programu javnih površina ne respolaže lokacijom za smještaj takvog sadržaja. U nastavku, raspravljena je inicijativa Hedvige Holjević Knežević iz Rijeke te će se od HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, a sukladno mišljenju riječkih konzervatora, zatražiti što skorije rješenje primjerenije organizacije kabela na fasadi objekta u vlasništvu predlagateljice, a smještenog na križanju ulica Čede Žica i Matije Gupca u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za Prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići prihvaćeno financiranje glavnog projekta društvenog doma u naselju Linardići , i to u iznosu od 15.200,00 kn (uz pripadajući PDV), kojeg će izraditi Ured ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić. Uz to, na znanje je dostavljeno drugostupanjsko rješenje kojim su odbijene žalbe Mirte Markovinović i Elvire Liguori, te potvrđena lokacijska dozvola za put u naselju Pinezići koju je izdala krčka Ispostava Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Također, na znanje je primljena obavijest HUP-a - Udruge geodetsko-informatičke struke i Hrvatske komore ovlašetnih inžinjera geodezije o mogućnostima kreditiranja katastarskih izmjera, što bi se zasigurno pokazalo korisnim ukoliko se, nakon grada Krka, starta s financiranjem izmjera ostalih katastarskih općina. Sukladno prijedlogu Građevinskog obrta Eurogradnja u vlasništvu Idriza Gušterovića iz Krka, a s ciljem rješavanja puta na z.č. 2026/7, 2027/2, 2046/1, k.o. grad Krk, izrađeni su posebna geodetska podloga i idejni projekti za rješavanje pristupnog puta. Kako će preglagatelj u vlastitoj režiji izgraditi potreban potporni zid i urediti pristupni put, za nadzor nad radovima zadužen je ovlašteni nadzorni inženjer Edo Hero. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti SŠ Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju regionalnog natjecanja Gastro 2012., kao jednog od najdugovječnijih i najznačajnijih natjecanja za učenike ugostiteljsko-turističkih škola. Predviđeno je kako će ovo događanje okupiti sedamdesetak učenika iz 12 škola koji će svoja znanja i vještine odmjeriti u devet disciplina, a njegovo održavanje predviđa se 29. veljače 2012. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Rijeka odobreno je 2.000,00 kn pomoći za tisak edukativnih brošura s tematikom naselja u obitelji, kao i nasilja među mladima. KUD-u Vrh dodijeljeno je 1.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg završnog mesopusnog slavlja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je I. Izmjena Plana nabave za 2012., dok se u nastavku raspravljalo o novim izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, te, sukladno naputku Područnog reda za zaštitu i spašavanje Rijeka, o selekciji pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka.