Održan 111. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 111. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem inicijative riječkog Istra filma da se krene u realizaciju gastro vodiča otoka Krka pod radnim nazivom: Gastro Krk. Naime, radi se o zanimljivoj publikaciji koja bi na stotinjak stranica prezentirala cjelovitu gastro ponudu otoka Krka, i to putem njegovih ugostiteljskih objekata. Taj bi višejezični vodič osim naziva, adrese i kontakta pojedinog objekta, također okupljao informacije o njegovim specjalitetima i drugim osobitostima, a tiskao bi se u nakladi od 30.000 primjeraka namijenjenih besplatnoj podijeli turistima i posjetiteljima otoka. Kako je na koncu zaključeno, ova će se inicijativa prezentirati Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka, uz obvezu da se raspravi priključi Turistička zajednica otoka Krka, kao i turističke zajednice jedinica lokalne samouprave. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, riječkoj Udruzi za zaštitu obitelji Uzor odobreno je 2.000,00 kn jednokratne pomoći, i to namijenjene njezinu redovnom radu, obzirom na nedostatna sredstva koje ovo hvalevrijedno udruženje dobiva od Grada Rijeke i Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako je navedena udruga zatražila, ove godine neostvarivu, kontinuiranu financijsku pomoć, Kolegij je predložio javljanje na natječaj za sufinanciranje potreba u društvenim djelatnostima koji se svake godine raspisuje tijekom mjeseca rujna. Inače, ovo socijalno-humanitarno udruženje upravlja skloništem za žrtve obiteljskog nasilja. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za participiranjem u prikupljanju novčanih sredstava potrebnih za pomoć studentima slabijeg imovinskog stanja, a vezanih uz plaćanje troškova studija. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je razmotren prijedlog Anđelke Rimbaldo, vlasnice k.č. 2097/2, površine 421 m2, k.o. grad Krk, za prodaju navedenog zemljišta Gradu Krku. Naime radi se o parceli potrebnoj za formiranje budućeg parkirališta pred gornjim (sjevernim) ulazom u starogradsku jezgru. Kako će uređenjem Školski trg, odnosno Trg krčkih glagoljaša, biti zatvoren za sav promet, na zemljištu smještenom pred gornjim gradskim vratima, predviđa se alternativni parkirališni prostor. Rasprava o prijedlogu Sebastijana Palića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta za prodaju prženih krumpirića odgođena je, kao i donošenje odluke vezane uz inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke, da se djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije uvrste u Plan javnih površina. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Teri Trgovine d.o.o. iz Zagreba za zamjenu nekretnina, i to 1/10 dijela z.č. 1274/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, površine 362, 80 m2, koja ulazi u sastav građevinske parcele Teri Trgovine d.o.o. i čija ukupna vrijednost iznosi 54.420,00 € (150,00 € po m2), za 9/10 dijela z.č. 1274/2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o., površine 1.059,30 m2, koja ulazi u sastav  prometnice na području Detaljnog plana uređenja Sv. Petar i čija ukupna vrijednost iznosi 79.447,50 € (75,00 € po m2). Osim toga, Teri Trgovina d.o.o. u zamjenu, po cijeni od 75,00 €, nudi i novoformirane parcele 1278/2, k.o. Krk, površine 49 m2, te 1278/3, k.o. Krk, površine 3 m2, koje su također ušle u sastav prometnica na navedenom području. Razlika između vrijednosti zamijenjenih nekretnina, priznala bi se u prijeboj potraživanja s komunalnim doprinosom. Konačnu odluku o ovoj zamjeni na skorašnjoj sjednici donjeti će Gradsko vijeće. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je zajednički zahtjev Branimira Poljaka iz Sv. Ivana Zelina, Marijane Barić iz Zagreba, te Vlada Pranjića iz Zagreba za financiranje izrade dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju prometnice na području Kartec u gradu Krku. Kako se ovaj zahtjev odnosi na izradu dokumentacije dijela trase za čije je financiranje Grad s tvrtkom Kavazović-limar d.o.o. iz Krka potpisao sporazum, podnositelje zahtjeva, zbog postizanja dogovora, upućuje se na spomenutu tvrtku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Petru Paliću iz Krka, suvlasniku stambeno-poslovne zgrade smještene u Ulici J. J. Strossmayera 9, grad Krk, dana je suglasnost za rekonstrukciju kata na način da od jedne stambene jedinice na prvom katu rekonstrukcijom dobije dvije, te potkrovlje prenamijeni u treću. Osim toga, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da Grad Krk, kao suinvestitor, treba biti naveden u Rješenju o uvjetima građenja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je prihvaćen prijedlog Ugovora o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Navedeni dokument odnosi se sufinanciranje rada Centra u vremenskom periodu od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015., s time da godišnja obveza Grada iznosi 20.000,00 kn. Nadalje, naglašeno je kako Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu uskoro zatvara natječaj vezan uz ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Progaram Ruralnog razvoja u 2012. godini. (Integralni tekst natječaja preuzmite na kraju članka!) Kako se ovim natječajem otvara mogućnost sufinanciranja nabave sadnica od strane Primorsko-goranske županije (u iznosu od 50% vrijednosti sadnog materijala), a potom i Grada Krka (u iznosu od 25% vrijednosti sadnog materijala, a najviše do 5.000,00 kn), svi zainteresirani o predmetnom natječaju mogu se raspitati pozivom na sljedeći broj: 099-805-01-14. Na samome kraju Kolegija, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom, a vezan uz zakup stranice (1.250,00 kn) u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list koji izlazi jednom mjesečno.