Održan 110. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 110. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno ugostiteljskog objekta Neptun smještenog na adresi Šetalište Dražica bb u gradu Krku koji se sastoji od interijera površine 49,61 m2 i eksterijera (ugostiteljske terase) površine 40,65 m2. Početna mjesečna zakupnina ovog atraktivnog poslovnog prostora, sukladno zaključku, iznosi 2.145,00 €. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Brzac, i to z.č. 2251 k.o. Linardići, površine 705 m2, po cijeni od 90,00 € za m2. Odbijen je prijedlog Radovana Karabaića iz Krka, vlasnika k.č. 3154, površine 655 m2, k.o. grad Krk, da se pored kupoprodajne cijene spomenute parcele koju je u iznosu od 75,00 € za m2 predložio Grad, vlasniku dodijeli i dio k.č. 2048, površine 600 m2, koja se dijelom nalazi uz predlagateljev satambeni objekt. Prihvaćena je ponuda arheologa Matije Makaruna na iznos od 68.800,00 kn za obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja na Trgu krčkih glagoljaša/Školskom trgu. Na zahtjev Nataše Troha iz Linardića da joj se refundiraju troškovi uređenja pristupnog puta u iznosu od 6.088,00 kn, zaključeno je kako količinu realiziranih usluga, prije eventualne refundacije, mora prethodno provjeriti, a potom i ovjeriti, nadzor. Na inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke uskoro će biti razmotrena mogućnost uvrštavanja djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije u Plan javnih površina. Odbijen je prijedlog Vinka Blaževića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta (štanda) za prodaju ručno izrađene obuće i kožne galantere od prirodnih materijala obzirom da u Planu javnih površina Grad nema izdvojene lokacije za obavljanje navedene djelatnosti. Predlagatelju se savjetuje da inicijativu upiti prema gradskom Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. koje raspolaže i upravlja površinama smještenim na autobusnom kolodvoru. Odbijena je ponuda Obrta za cestovni promet Nino u vlasništvu Ivana Slivara iz Žminja da se nadolazećeg ljeta na području grada Krka uvede prometovanje turističkim vlakićem. Također, odbijena je prijedlog Rudolfa Taummanna Bergera da se na Gradskoj rivi odredi lokacija za postavljanje privremenog objekta, odnosno streljane dimenzija 7,00 x 2,30 m. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je zamolba Udruge Zlatni otok pjeva, kojoj će se u travnju ove godine isplati čitav iznos odobrenih sredstava (10.000,00 kn) kako bi produkcija istoimenog festivala, koji se planira održati početkom svibnja, bila što kvalitetnija. Prihvaćena je i zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, te će se iznosom od 50,00 kn po učeniku subvencionirati završni izlet 34 osmaša Matične škole Krk u Dubrovnik. Odbijena je inicijativa Triatlon kluba Rival iz Rijeke da nakon Malinske, ove godine Grad Krk preuzme domaćinstvo Male lige, jednodnevnog ligaškog natjecanja u trčanju namijenjenog osnovnoškolcima s područja Primorsko-goranske županijeu. Kako su u Općini Punat krenule pripreme za manifestaciju Sportaš godine otoka Krka za 2011., kao člana Odbora za proglašenje sportaša godine Kolegij je imenovao voditeljicu Odsjeka za društvene djelatnosti Marinku Margan. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Konačnu odluku o predmetnom planu donjeti će Gradsko vijeće, i to po pribavljenoj suglasnosti župana i mišljenju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije. Uz to, sukladno rješenju Hrvatskih voda, još ovaj tjedan biti će uplaćeno 6.626,96 kn vodnog doprinosa za izgradnju Boćarskog doma u naselju Linardići, obzirom da o tome ovisi brzina izdavanja građevinske dozvole. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je, obzirom na zamolbu Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka kojom se traži upoznavanje s odlukom koja definira popuste na plaćanje komunalnog doprinosa pri izgradnji obiteljske kuće i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu za branitelje otoka Krka, rečeno kako o tom pitanju jedinice lokalne samouprave otoka još uvijek raspravljaju s time da će se konačna odluka donjeti na sljedećoj Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Nadalje, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija u vlasništvu Ivice Hržića iz Krka za usluge bravarskih radova na uređenju šestero željeznih križeva postavljenih, sukladno prijedlogu Nenada Kocijana, na bočne zidove kosturnice Gradskog groblja Krk. Vrijednost ponude iznosi 5.534,93 kn. Prihvaćeno je i Izvješće Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za razdoblje od 20. ožujka do 31. prosinca 2011. Obzirom da su radovi održavanja zelenih površina povjereni Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o., unatoč novoj radnoj organizaciji, sukladno Izvješću, tijekom prošle godine nije bilo većih smetnji u izvršavanju ugovorenih poslova, te je izvođač u potpunosti odradio obveze vezane uz navedeni vremenski period. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Plana nabave za 2012. godinu, kao i Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat - Punat. Potpisnici navedenog Sporazuma su Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Općina Punat, Grad Krk i Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. Sredstva potrebna za realizaciju rekonstrukcije županijske ceste procjenjena su na iznos od 10.000.000,00 kn, a samo financiranje provesti će se u tri proračunske godine, i to prema sljedećem modelu: Županijska uprava za ceste PGŽ - 40%, Općina Punat - 33%, Grad Krk - 24% (2.400.000,00 kn), te TKD Ponikve d.o.o. - 3%. Na samome kraju prihvaćen je prijedlog Ugovora o načinu utroška dijela sredstava naknade za razvoj prikupljene 2011. na području Grada Krka. Ugovorene strane, TKD Ponikve d.o.o. i Grad Krk, suglasne su da će dio naknade za razvoj, odnosno 67.965,00 kn, utrošiti za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa, II. faza, II. etapa mjesne mreža Brzac - Brajde, I. faza (građevinski radovi).