Održan 109. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 109. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem Pisma namjere Auto kluba M.R.C. Sport iz Rijeke vezanog uz (su)organizaciju krčkog reli natjecanja suvremenih i historijskih vozila. Predviđeno je da u ovom značajnom sportskom događanju aktivno sudjeluje sedamdesetak ekipa od kojih svaku čine po četiri člana. No, unatoč prednostima koje donosi takva manifestacija, ukupan trošak njezine organizacije u iznosu od 900.000,00 kn, odnosno trošak kojeg bi trebali snositi suorganizatori u visini od 300.000,00 kn, ne dopušta upuštanje u njezinu realizaciju. Također odlučeno je kako u ovoj školskoj godini Grad Krk neće sudjelovati u sufinanciranju učeničkih izleta, budući za za spomenutu namjenu nema planiranih proračunskih sredstava. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju udruga s područja Grada Krka. Isti će s Gradom potpisati čak 85 udruženja, a utošena sredstva kao i prethodne godine korisnici će morati opravdati polugodišnjim izvješćima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je, sukladno Zaključku s jednog od prethodnih Kolegija, prihvaćeno zatraženo objašnjenje ponude tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije za dodatne poslove na izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 Dunat koji se dorađivao zbog usklađenja s II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka. Povećanje površine predmetnog plana za 164% tako je rezultiralo povećanjem obima posla, a shodno tome i povećanjem cijene njegove izrede za 30.000,00 kn. Na traženje Hrvatskog hidrografskog instituta za uključivanje u izradu znanstveno-stručne podloge koja se izrađuje za potrebe novog Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (Analiza luka nautičkog turizma i sidrišta na području PGŽ), zaključeno je kako Grad Krk nije zainteresiran za prethodno planiranu luku nautičkog turizma, već u novom županijskom planu traži predviđanje komunalne. U nastavku, na znanje je primljena ponuda tvrtke Flu-ming d.o.o. iz Rijeke za izradu glavnog projekta odvodnje oboriskih voda Zone B u gradu Krk (Lizeta - DV Katarina Frankopan - Dom zdravlja Krk - ispust u more). Vrijednost ponude iznosi 69.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 84.870,00 kn s PDV-om. Međutim, sukladno zaključku, ove se godine neće krenuti s projektiranjem već će se ispitati mogućnosti kako na spomenutoj dionici riješiti imovinsko-pravne odnose. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca, štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2012. godini. Ovaj Program predložio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja za pronalaženje najpodesnijih lokacija za bušenje upojnih bunara (prikupljanje podataka georudarskom opremom) na lokacijama u dijelu ulica Bartula Kašića i Slavka Nikolića na iznos od 8.000,00 kn bez PDV-a, te za troškove bušenja i izrade upojnih bunara na iznos od 25.000,00 kn bez PDV-a. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa za Društveni dom u naselju Linardići. Kolegij je prihvatio prijedlog Ugovora tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) u prizemlju zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 58.804,00 kn bez PDV-a, odnosno 72.328,92 kn s PDV-om. Ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Osim toga, prihvaćen je i prijedlog Ugovora Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) prvog kata i uređenju hodnika prizemlja zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 69.042,50 kn bez PDV-a, odnosno 84.922,28 kn s PDV-om. I ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izradu elektro-instalacije na kontenjeru za spremanje sportskih rekvizita postavljenom na terenu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Vrijednost navedenih radova iznosi 4.574,63 kn s PDV-om. Također, razmotreno je i prihvaćeno stručno izvješće Hrvatskog restauratorskog zavoda o arheološkim istraživanjima na prostoru buduće osnovnoškolske sportske dvorane. Samo istraživanje, pod vodstvom arheologa Josipa Višnjića, provedeno je između 30. ožujka i 26. svibnja prošle godine. Pronađeni pokretni materijal tako je privremeno pohranjen u radionici HRZ-a, dok su nepokretni arheološki nalazi osim putem geodetske stanice dokumentirani i tehničkim crtežom. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprprije je u postupku javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji Školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša), te izgradnji pothodnika između zgrade osnovne škole i sportske dvorane kao jedina pristigla ponuda izabrana ona zajednička Građevinskog poduzeća Krk i tvrtke Fidal d.o.o. iz Rijeke na iznos od 2.620.571,00 kn s PDV-om. Uz to, prihvaćena je ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske za provođenje stručnog nadzora održavanja površina zelenila i uređenja krajobraza za 2012. godinu na iznos od 69.000,00 kn. Na kraju zasjedanja, kao predstavnik Grada Krka u Povjerenstvo za koncesije na lučkom području Županijske lučke uprave Krk imenovan je Josip Staničić.