Održan 108. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 108. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanje predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti kojem je prethodilo podnošenje kratkog izvješća o djeci rođenoj tijekom prošle godine. Tako je, prema podacima Odsjeka za društvene djelatnosti, na području Grada Krka u spomenutom razdoblju rođeno 68 djece, od čega 34 djevojčice i 34 dječaka. U odnosu na prošlu, ove ih je godine rođeno šestero manje, a statistika po mjestima je sljedeća: Krk - 50, Vrh - 6, Kornić - 6, Bajčići - 2, Žgaljići - 1, Brzac - 1, Nenadići - 1, te Poljica - 1. U nastavku, krčkom ogranku Udruge Pokret za život Krčke biskupije odobreno je 3.000,00 kn pomoći za obilježavanje dvadesete godšnjice rada koja se uz bogat i prigodan program planira održati uoči Dana života, 04. veljače 2012., u Hotelu Malin u Malinskoj. Nakon razmatranja prijedloga Doma mladih Rijeka da Krk uključe u akciju Prvi koraci u prometu kojom se osnovnoškolci (prvašići) osposobljavaju za sigurnije kretanje od kuće do škole, zaključeno je kako će ovu edukaciju, kao i prethodne godine, provesti Auto klub Krk budući da se rad ovog udruženja financira iz proračunskih sredstava Grada, a njegov program, pored ostalog, obuhvaća i spomenute radionice. Nadalje, prihvaćen je Sporazum o suradnji Udruge Lijepa naša i Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk glede inzistiranja na statusu Eko-škole. Ovim se Sporazumom Grad Krk obvezao obnavljanje statusa škole za 2012. financirati iznosom od 8.000,00 kn. Na taj način omogućava se realizacija temeljnog cilja programa međunarodne Eko-škole da se odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj ugrade u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktiovnosti. Visina participacije usklađena je s Odlukom o visini godišnje članarine koju plaćaju općine i gradovi za osnovne i srednje škole, dječje vrtiće i đačke domove sa svog područja koji imaju status Eko-škole. Kako ove godine nisu planirani traženi izdaci odbijena je zamolba Regionalne organizacije zaštite potrošača Karlovac (ROZP) da im se, sukladno broju stanovnika grada Krka u okviru regije koja obuhvaća pet županija (Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Sisačko-moslovačku i Karlovačku), dodjeli financijska potpora. Udrženju je predloženo da se sljedeće godine javi na natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u društvenim djelatnostima koji se tradicionalno raspisuje početkom rujna. Udruzi umirovljenika grada Krka odobrena je zamolba za financiranje vodiceljice Pjevačkog zbora Nono koji je formiran u sklopu udruge, i to iznosom od 200,00 kn po probi koje se održavaju tri ili četiri puta tjedno. Obobrena je zamolba Božidara i Anice Žužić, roditelja mladog i uspješnog jedriličara Marka Žužića, da se iznosom od 1.000,00 kn pomogne njegovo sudjelovanje na 2. Zadar Sailing Olimpic Week koji će se između 27. siječnja i 04. veljače održati u Zadru. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je predstavka Nevenke Dijanić iz Krka vezana uz regulaciju prometa Ulice Kralja Tomislava. Naime, podnositeljica iste traži da se u navedenoj ulici zbog nepostojanja nogostupa izvrši reguliranje prometa, odnosno preregulacija iz dvosmjerne u jednosmjernu, te postave uspornici što bi pridonjelo smirivanju prometa, te većoj sigurnosti pješaka. Nakon analize predloženog, Kolegij je zaključio kako će se najprije Policijskoj postaji Krk proslijediti zamolba da se u navedenoj ulici izvrši mjerenje prometa, a potom pokrenuti inicijativa za postavljanje uspornika. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Ugovora između TKD Ponikve d.o.o. i Grada Krka o načinu korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac. Kolegij je podržao Pismo namjere Sveučilišta u Rijeci kojim se poziva na sudjelovanje u radionicama Arhitektura Grada u sklopu projekta osnivanja poslijediplomskog specjalističkog studija iz arhitekture i urbanizma - Urban Architecture. Na samome kraju, prihvaćen je prijedlog Privatne stomatološke ordinacije dr. Karoline Kokić Borić iz Krka za pružanje preventivne zdravstvene zaštite djece u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, u Krku i Vrhu, te se na teret Proračuna za 2012. odobrava iznos od 28.000,00 kn.