Održan 103. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 103. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćenjem prijedloga Primorsko-goranske županije da vrijednost nabave parketa za Sportsku dvoranu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iznosi 250.000,00 kn. Za navedenu investiciju iz Proračuna Primorsko-goranske županije planirano je izdvajanje od 150.000,00 kn (60%), a iz Proračuna Grada Krka izdvajanje od 100.000,00 kn (40%). Uz to, Grad Krk kao suradnika zaduženog za skrb o tome da dokumentacija i postupak nabave parketa budu usklađeni sa Zakonom o javnoj nabavi imenovao je nadzornog inžinjera Eda Hera. Nadalje, okupljene članove Kolegija s nekolicinom predmeta upoznao je Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Najprije se razmatrala inicijativa Krune Mršića da turističku ponudu grada Krka obogati polupodmornicom koja bi turistima nudila mogućnost izleta osobito atraktivnih noću. Tako je naposlijetku odobren privez u zoni vezova za gospodarske djelatnosti, ali i postavljanje pontona radi pristupa polupodmornici koja će obzirom na potrebnu dubinu biti odmaknuta od obale. Postavljanje pulta za prodaju karata i promociju izleta odobreno je na lokaciji preko puta Sunčanog sata. U nastavku, prihvaćena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka za izradu metalne konstrukcije u obliku konture grada Krka koja će se koristiti kod uređenja rotora smještenog na ulazu u sam grad. Vrijednost ponude iznosi 13.000,00 kn. Uz to, zaključeno je kako će Grad zajedno s Turističkom zajednicom Grada Krka u narednoj godini osigurati 20.000,00 kn za prezentaciju krčke pomorske baštine na Festivalu mora i mornara u Brestu (Francuska) kao najvećem ovakvom događanju u Europi. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk dana je suglasnost za sufinanciranje programa izborne nastave - informatike i talijanskog jezika - obzirom da će iste dijelom financirati i nadležno Ministarstvo. Za realizaciju Humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta kojeg jedanaestu godinu za redom organizira Osnovna škola Fran Krsto Frankopan izdvaja se 4.000,00 kn. Ovaj koncert na kojem inače nastupa više od 400 mladih pjevača s područja čitavog otoka održati će se 22. prosinca 2011. u Sportskoj dvorani Srednje škole Hravatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati. Tradicionalni prijem krčkih stipendista ove se godine planira upriličiti 28. prosinca u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 11.00 sati. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda firme   Omega Engineering d.o.o. iz Dubrovnika za izradu konzervatorske podloge PPU Grada Krka. Vrijednost same izrade iznosi 61.500,00 kn, s time da je naglašeno kako je posao na podlozi završen, te kako je ista verificirana. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo nakon razmatranja zahtjeva tvrtke Thema d.o.o. iz Rijeke da se izgradi ogranak dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Linardići, kako bi se stekli uvjeti priključenja stambene građevine na vodovodnu mrežu, zaključeno je kako izgradnja mjesnih vodovodnih mreža nije planirana Proračunom Grada Krka, obzirom da se još uvijek grade transportni cjevovodi za naselja Žgaljići, Linardići, Milohnići i Brzac. Nakon rasprave o prijedlogu Nikše Franova iz Krka da se u dijelu Ulice Mali Kartec postavi jedan stup javne rasvjete zato što je razmak između postojećih prevelik, zbog nedostatka financijskih sredstava ova investicija, iako planirana u 2011., prebačena je u Program gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo najprije je zaključeno kako će 2012. Grad u suradnji s Županijom i nadležnim Ministarstvom pokušati ostvariti zajednički program subvencioniranja lokalnog poduzetništva. Osim toga, prihvaćen je prijedlog članova Energetskog tima koji će djelovati konzultacijski tijekom izrade Enegetskog akcijskog plana Grada Krka. Osim Čedomira Milera i Igora Hrasta u ovo su tijelo imenovani Dean Kosić (TKD Ponikve d.o.o.), Darko Fanuko (Frisd d.o.o.), Radovan Karabaić (Elektron d.o.o.), Robert Rušin (HEP) i Robert Dujmović (Muraj d.o.o.).