31. Kolegij: 1.010.835,00 kn osigurano za proširenje javne rasvjete

U uredu gradonačelnika, 12. veljače 2018. godine, održan je 31. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, rok za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju krčkog interpretacijskog centra pomorske baštine smještenog u dijelu palače Cetinić (korpus negdašnje knjižare Pontes), a koji se provode u sklopu projekta Mala Barka 2, produljen je do 15. ožujka, s time da se uređenje samog postava planira dovršiti do kraja svibnja ove godine. Na inicijativu poduzetničko-potporne institucije Step Ri iz Rijeke, koja se bavi osnovnim i naprednim poslovnim savjetovanjem i edukacijom, Grad Krk podržao je projekt pod nazivom WIF - Women In Finance, a kojem je zadaća (nakon eventualnog prolaska na natječaju što ga je raspisalo Veleposlanstvo SAD-a Zagreb) unaprijediti financijsku pismenost (budućih) poduzetnica, održavanjem niske jednodevnih edukacija.
U raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog plana raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za tekuću godinu. Naime, na javni poziv raspisan sredinom prosinca prošle godine tako su pristigle 84 prijave, s time da su pravo na financiranje ostvarie čak 83, od čega 19 prijava čine programi sportskih udruženja (1.100.000,00 kn), 20 programi udruga u kulturi (450.000,00 kn), deset programi udruga u tehničkoj kulturi (155.000,00 kn), 20 program socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), osam programi udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te šest programa građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Detaljni rezultati natječaja bit će uskoro dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Nastavno na rezultate natječaja, usvojen je i prijedlog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 2018. godinu, uz kojeg će svi korisnici dobiti pripadajuće Upute, kao i Zahtjev za isplatom u Proračunu osiguranih sredstava. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matičke škole Krk i Područne škole Vrh, te Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Budući da sve tri odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti tri godišnje članarine u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, temeljem ponude Uslužnog obrta D&D Frigo iz Drage Bašćanske, osiguran je budžet od 2.500,00 kn, za popravak kvara na instalaciji vrtićkog klima uređaja. Na inzistiranje vodstva Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, najavljen je sastanak, na kojem će predstavnici Škole, Grada te Organizacijskog odbora Sportskih igara mladih, razmotriti mogućnost organiziranja 22. izdanja ove poznate sportske manifestacije upravo u gradu Krku. Na zahtjev roditelja, Sebastianu Leshdedaju iz Krka, inače mladom sportašu koji rukomet trenira u riječkom Rukometnom klubu Zamet, kao i ostaloj dosad prijavljenoj djeci i mladima s područja Grada Krka koji su uključeni u sportske (i kulturne) aktivnosti izvan otoka Krka, odobrena je pomoć na način da mu se troškovi prijevoza sufinanciraju iznosom od 0,40 kn po km, ali uz obveznu mjesečnu dostavu izvješća o broju realiziranih treninga, vježbi, natjecanja i slično, ovjerenog od strane kluba ili udruge.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave radi dobave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u ovoj godini, pored dvije zaprimljene ponude (Jami oprema d.o.o. iz Rijeke i Arpa promet d.o.o. iz Rijeke), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Jami oprema d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 122.471,63 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ovogodišnje održavanje, informatičku podršku i konzultacije vezane uz gradski informacijski sustav, i to pozivom na dostavu ponuda, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 191.940,00 kn. Po realiziranom postupku jednostavne nabave radi dobave brodskog motora za nedavno, putem projekta Mala barka 2, uređeno tradicijsko plovilo - bragoc, pored tri zaprimljene ponude (BU Power sistemi d.o.o. iz Viškova, Marizo d.o.o. iz Krka i JLM-Perković d.o.o. iz Matulja), najpovoljnijom prihvaćena ona tvrtke JLM-Perković d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 93.641,25 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na prvoj fazi rekonstrukcije Plavničke ulice u gradu Krku, i to pozivom na dostavu ponuda, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 609.416,31 kn. Po realiziranom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na trećoj fazi uređenja sunčališta na kupalištu Plav u gradu Krku, također pozivom na dostavu ponuda, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 415.450,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji prve faze nogostupa od crkvice sv. Lucije do Kampa Krk u gradu Krku, i to pozivom na dostavu ponuda, pored dvije zaprimljene ponude (Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha i GP Krk d.d. iz Krka), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 159.333,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela poljskog puta Lizer - Kimpi, također pozivom na dostavu ponuda, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Imgrad d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 90.500,00 kn. U nastavku, donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju puta za uvalu Japlenica, što predstavlja investiciju procijenjenu na 96.500,00 kn, bez pribrojenog PDV-a. Pored toga, prihvaćen je prijedlog Romea Jurine iz Krka za kupnju dijela k.č. 4032/17, k.o. grad Krk, površine od 28 m2, u naravi zemljiša koje se nalazi unutar okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije su, radi kretanja u nabavu, razmotreni i prihvaćeni troškovnici za građevinski i monterski dio radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka, i to sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Procijenjena vrijednost monterskih radova tako iznosi 835.037,50 kn, dok na one građevinske otpada 175.797,50 kn, što ukupno, s uračunatim PDV-om, teži 1.010.835,00 kn. Vezujući se uz spomenuto, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za nadzor nad izvođenjem ovogodišnjih radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka. Nastavno na raspravu s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, razmotreni su tehničko rješenje i troškovnik, što ih potpisuje tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke, a koji se odnose na uređenje javne površine u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku, uz rješavanje problema oborinske odvodnje. Kako je tvrtka Hoteli Krk d.o.o. iz Krka, kao predlagatelj radova pristala sudjelovati u njihovim troškovima, tehničko rješenje i troškovnik ove investicije s uračunatim PDV-om procijenjene na 287.918,75 kn, naposljetku su prihvaćeni, te će se s ciljem realizacije iste, uskoro krenuti u postupak nabave. 
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunlno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu. Hrvatskoj udruzi Zdravi domaći proizvodi iz Ludbrega dana je suglasnost za održavanje Festivala zdrave hrane i starih zanata, i to na dijelu platoa Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku, između 12. i 17. ožujka ove godine. Pored toga, udovoljeno je zamolbi Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. da se i u ovoj godini s 50% iznosa sufinancira provođenje usluge sterilizacije i kastracije (slobodnoživućih) mačaka s područja Grada Krka, s time da se po kućanstvu odobrava sterilizacija, odnosno kastracija, najviše tri mačke.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku za 2018. godinu, kojim se Nogometnom klubu Krku za navedenu aktivnost dodjeljuju sredstva u iznosu od 150.000,00 kn.