30. Kolegij: Predstavljeno izvješće o broju prošle godine rođenih mališana

U uredu gradonačelnika, 29. siječnja 2018. godine, održan je 30. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, isprva je predstavljeno izvješće o broju djece tijekom prošle godine rođene na području Grada Krka. Sukladno analiziranoj statistici, tako ih je na našem području rođeno ukupno 66 (što predstavlja prosjek ako se zadržimo na posljednjem petogodišnjem razdoblju), od čega 40 djevojčica i 26 dječaka, s time da ih je u odnosu na prošlogodišnje razdoblje rođen jednak broj. Prema naseljima godišnji podaci su sljedeći. U gradu Krku rođeno je 43 mališana, u naseljima Vrh i Kornić po šestero, u Pinezićima četvero, u Bajčićima i Skrpčićima po dvoje te, naposljetku, u Žgaljićima, Nenadićima i Linardićima po jedno. Osvrnemo li se, pritom, na posljednje desetogodišnje razdoblje možemo zaključiti kako Grad Krk nije dijelom loše demografske slike Hrvatske jer je, između 2007. i 2011., prosjek sa 60 rođenih godišnje, između 2012. i 2017. godine porastao na 66. Boćarskom savezu Primorsko-goranske županije dodijeljena je potpora vrijedna 500,00 kn za sufinanciranje godišnjaka kojim će biti obuhvaćene sve prošlogodišnje aktivnosti Saveza, a za što je Gradu Krku, obzirom na pruženo sponzorstvo, omogućeno korištenje oglasnog prostora na stranicama predmetne publikacije. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Doma zdravlja Primorsko-goranske županije da se realizacija novog ciklusa besplatnih tečajeva za trudnice kojeg provodi njegova patronažna služba pomogne iznosom od 5.796,00 kn. Ova se edukacija tijekom godine organizira u četiri ciklusa, u trajanju od 18 školskih sati, čime je pored vježbi obuhvaćeno i usvajanje teorijskih znanja. Temeljem zamolbe Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Grad Krk pristao je sufinancirati retrospektivnu izložbu te izdavanje monografije kojima će biti obuhvaćeno cjelokupno stvaralaštvo rano preminule akademske kiparice Ivane Popović. Budući da njezino multidisciplinarno djelovanje (na umjetničkom, kulturnom, društvenom, kazališnom, estradnom i aktivističkom području) zahtjeva cjelovitu valorizaciju čitav je projekt podijeljen u dvije faze, i to na način da se u ovoj godini prikupi i obradi sva dostupna građa za što je iz gradskog Proračuna izdvojena potpora od 10.000,00 kn, dok se naredne planira retrospektivna izložba, kao i izdavanje monografije, za što će se osigurati budžet od 20.000,00 kn. Na prijedlog Dječjeg vrtića Katrina Frankopan, s Centrom za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice bit će potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici, a kojim se djeci s oštećenjem u razvoju, kao i njihovim roditeljima, podrška pruža putem serije jednodnevnih radionica čije je provođenje povjereno stručnom timu. Za realizaciju ovog programa na godišnjoj razini izdvojena je pomoć u vrijednosti od 16.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne služne, temeljem provedenog javnog natječaja (objavljenog u Narodnim novinama), komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, na vrijeme od tri godine, povjereni su tvrtki GP Krk d.d. iz Krka, o čemu će svoje mišljenje uskoro imati prilike iskazati i gradski vijećnici.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice vezano uz izvršavanje za prošlu godinu ugovorenih veterinarsko-higijeničarskih usluga. Prema iskazanim podacima ostvaren je trošak u ukupnom iznosu od 37.610,00 kn, od čega mjesečni paušal iznosi 12.000,00 kn, usluge hvatanja životinja, sakupljanje uginulih životinja, smještaj u stacionaru te sterilizacije i eutanizacije 10.210,00 kn, korištenje automobila 7.878,00 kn te obračunati PDV 7.522,00 kn. Pored toga, razmotren je i prihvaćen prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da je paušalna cijena ponuđenih usluga ostala na prošlogodišnjoj razini. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u prošloj godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe navedenih mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, zatim nije bilo potreba ni poziva od strane građana ili nadležnih službi za provedbom posebnih interventnih DDD mjera, iz čega se može zaključiti kako je prisutnost štetnih organizama na površinama i u objektima obuhvaćenim provedbom DDD mjera na zadovoljavajućoj razini. Nakon što je prihvaćeno Izvješće, usvojen je i Provedbeni plan obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije za područje grada Krka tijekom ove godine. Za realizaciju druge faze izgradnje betonske ograde u dijelu Park šume Dražica u gradu Krku, na dijelu šetališta od vidikovca prema Hotelu Valamar Koralj, temeljm ponude Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, osiguran je ukupni budžet od 40.462,50 kn, s time da će se za betoniranje staze od stepenica koje vode prema spomenutom hotelu do asfaltiranog dijela Šetališta Dražica, uskoro zatražiti ponude.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, kao i zajedničkih programa u 2018. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju Turističkog ureda iznosi 70.628,40 kn (25,59% od ukupno planiranog iznosa), dok je za programsku aktivnost predviđeno izdvajanje od 57.321,60 kn (25,59% od ukupno planiranog iznosa).