29. Kolegij: Učenicima odobrena potpora za odlaske na školska natjecanja

U uredu gradonačelnika, 22. siječnja 2018. godine, održan je 29. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Šahovskom klubu Goranka iz Ravne Gore odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn za snimanje dokumentarnog filma o šahovskoj družini koja je 50-ih godina prošlog stoljeća prerasla u jedan o najrespektabilnijih šahovskih kolektiva u Hrvatskoj. Naime, Šahovska škola Goranka svoju je djelatnost s vremenom proširila ne samo na Gorski kotar, već i dio otoka Krka gdje se i nadalje odvijaju poznate Ljetne škole šaha. Rad na ovome jednosatnom dokumentarnom filmu povjeren je poznatom hrvatskom filmašu Rasimu Karaliću. Nakon što je na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija podržana zamolba Udruge Knezovi Krčki Frankopani za sufinanciranjem izrade nekolicine povijesnih odora, prihvaćena je ponuda Obrta Sirenablu iz Viškova temeljem koje se za netom spomenuto izdvaja budžet od 6.500,00 kn. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ispostavi Krk, kao i prethodnih godina dodijeljeno je 10.000,00 kn za realizaciju programa Prevencija bolesti ovisnosti i drugih devijantnih ponašanja, a koji se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama provodi diljem otoka. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobrena je potpora u iznosu od 20.500,00 kn kojom će se sufinancirati troškovi odlazaka učenika na županijska i državna (pred)natjecanja u tekućoj školskoj godini. Traženi iznos koristit će se za podmirenje troška prijevoza učenika do škola u kojima će se odvijati natjecanja, zatim za organizaciju obroka učenicima i mentorima te za kupnju potrebnog potrošnog materijala. Prema podnesenom izvješću, na nedavno zaključen Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini, ukupno je prispjelo 65 prijava (Razvoj sporta i rekreacije - 15, Promicanje kulture - 17, Promicanje tehničke kulture - 9, Socijalna skrb: humanitarno-socijalni rad - 13, Potpore u poljoprivredi - 7 i Potpore građanskim inicijativama - 4) s time da će o konkretnim financijskim vrijednostima biti više riječi na jednom od sljedećih Kolegija.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najavljeni su počeci postupaka jednostavnih nabava, i to za: kupnju brodskog motora za nedavno, putem projekta Mala barka 2, uređeno tradicijsko plovilo - bragoc, zatim za ustupanje radova na trećoj fazi uređenja sunčališta na kupalištu Plav u gradu Krku, za ustupanje radova na izgradnji prve faze nogostupa od crkvice sv. Lucije do Kampa Krk u gradu Krku te, naposljetku, za ustupanje radova na rekonstrukciji Plavničke ulice u gradu Krku. Na prijedlog Vesne Badurine iz Malinske, usvojena je izmjena Ugovora o zakupu poslovnog prostora što se nalazi u Ul. Slavka Nikolića 38 u gradu Krku, površine od 33,56 m2, na način da se zbog odlaska predlagateljice u mirovinu Ugovor nastavi s njezinim sinom Jurjem Badurinom iz Malinske, inače vlasnikom Obrta za računovodstvene usluge Nautilus. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s ciljem rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, zajedno s prijedlogom obračuna cijena, a raspravljeni su i radni prijedlozi Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka te Izmjena i dopuna Poslovnika gradskog vijeća Grada Krka koji su rezultat odredbi nedavno donesenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljen plan razvoja projektnog prijedloga pod nazivom Multimedijski praktikumi za digitalnu baštinu kako bi se isti, angažmanom Udruge Telecentar iz Zagreba, prijavio na natječaj Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Nastavno na to, Grad Krk prihvatio je sudjelovanje u prijavi i provođenju ove inicijative, a kao moguće mjesto organizacije (možebitnog) obrazovnog programa Multimedijske akademije (digitalno pripovijedanje - video i film, radio, glazba, fotografija, grafički, web i produkt dizajn, mobilno novinarstvo, programiranje, 3D i virtualna realnost, gaming i slično), u početnoj fazi projekta, određen je prostor Velike gradske vijećnice, dok se adekvatan prostor ne uredi u budućem Multimedijalnom kulturnom centru Krk. U nastavku, odlučeno je da se na nedavno objavljen Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije Republike Hrvatske za razvoj otoka u ovoj godini prijavi projekt izgradnje dijela primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1.