Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i OPG-ovima

Temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Statuta Fonda te članka 6. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i OPG-ovima.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i OPG-ovima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

 

Postojeća građevina u smislu Javnog poziva je zgrada koja je zakonita:

 1. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti);
 2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

 

Pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 2. vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 3. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 4. podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 5. imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 6. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 8. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 9. ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 10. nisu poduzetnici u poteškoćama;
 11. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 12. ispunjavaju i druge uvjete Javnog poziva;
 13. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost korisnicima će dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove, s uključenim PDV-om:

 

a) Nabava i ugradnja FNE:

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka;
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

b) Provođenje stručnog nadzora:

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka;
 • 40%, ali ne više od 2.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Raspoloživa sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po Javnom pozivu iznose 7.000.000,00 kuna.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljivat će raspoloživa sredstva do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi, i na mrežnim stranicama Fonda objavljivati obavijesti o:

 • privremenom zatvaranju Javnog poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava;
 • ponovnom otvaranju Javnog poziva, bude li potrebno;
 • zatvaranju Javnog poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020. godine.

 

Prijave se mogu podnositi putem mrežnih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: fzoeu.hr u e-Prijave, i to od 23. studenog 2020. u 09.00 sati, pa sve do objave obavijesti o privremenom zatvaranju Javnog poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

 

Više o Javnom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama doznajte iz integralnog teksta Javnog poziva (u prilogu) ili s mrežnih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: fzoeu.hr.

 

logo_fonda_1_0.png