Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 30. travnja 2015. godine, objavio je Javni poziv upućen fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, s time da se potpore kreću od 40% do 80%, ovisno o lokaciji same kuće.

Na natječaj se mogu javiti vlasnici obiteljskih kuća građevinske bruto površine do 600 m2 ili maksimalno tri stambene jedinice, a 50% površine mora biti namijenjeno stanovanju. Sufinancira se zamjena vanjske stolarije i toplinska zaštita vanjske ovojnice - vanjski zid, krov, strop, pod i ukopani dijelovi grijanog prostora te pod prema tlu. Također se sufinancira i ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača. 
S državnim poticajem od 80% sufinancira se energetska obnova kuća u područjima posebne državne skrbi, područjima prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode, gdje je moguće ostvariti do 168.000,00 kn. Sa 60% poticaja sufinancira se obnova kuća u brdsko planinskim područjima i područjima druge skupine otoka, gdje je moguće dobiti do 126.000,00 kn, dok se sa 40% poticaja sufinancira energetska obnova kuća u svim ostalim područjima Hrvatske, gdje se može realizirati do 84.000,00 kn. 
Kako bi ostvarili poticaj građani se prijavljuju izravno Fondu, koji će prijave obrađivati prema redoslijedu zaprimanja. Međutim, najprije zahtjev za inicijalnim pregledom kuće moraju uputiti energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora (raspoređenih po županijama), što predstavlja trošak koji u cijelosti snosi Fond. Na inicijalnom pregledu certifikator će provjeriti zadovoljava li kuća propisane uvjete te će, ako zadovoljava, izraditi prvi energetski pregled i pritom pomoći u popunjavanju dokumentacije za prijavu. Na temelju energetskog pregleda, građanin će zatražiti detaljnu ponudu izvođača radova. Ako je zahtjev u konačnici usklađen s propisanim kriterijima Javnog poziva, njegov podnositelj će u roku od 45 dana od Fonda dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od datuma navedenog u spomenutoj Odluci.
Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a maksimalno do konca ove godine. Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na besplatnoj INFO liniji 0800 200 170, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati, ili slanjem upita na e-mail: obiteljske-kuce@fzoeu.hr.
 
 
Područja posebne državne skrbi i prva skupina otoka: do 80%
 
 
Brdsko planinska područja, druga skupina otoka: do 60%