Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu od 05. srpnja 2021. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za učenike osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu.

 

II. Grad Krk dodijeliti će novčanu naknadu u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za 2021./2022. školsku godinu svim učenicima osnovne škole koji su upisani u 2021./2022. školsku godinu i koji imaju prebivalište na području Grada Krka te su podnijeli zahtjev za isplatu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

 

III. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Krka, u prilogu ovog Javnog poziva, ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, II. kat).

 

IV. Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika);
  • presliku osobne iskaznice (osobnog dokumenta) učenika;
  • ako je učenik upisan u osnovnu školu na području druge općine ili grada, a ne u osnovnu školu na području Grada Krka (OŠ Fran Krsto Frankopan - MŠ Krk ili PŠ Vrh) potrebno je dostaviti i:
    • potvrdu o upisu u osnovnu školu te
    • potvrdu općine/grada na području kojeg se škola nalazi da učenik nije ostvario isto pravo;
  • presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju drugih propisa (izjava se nalazi u prilogu, u sklopu obrasca zahtjeva).

 

V. Zahtjevi za isplatu s pripadajućom dokumentacijom zaprimati će se od 16. kolovoza do 30. rujna 2021. godine te se mogu predati: osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, II. kat) ili u pisarnicu Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, I. kat, soba 27), poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili elektroničkim putem na: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 

VI. Visina novčane naknade iznosi 500,00 kuna te se isplaćuje jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica.

 

VII. Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa ili od drugih isplatitelja.

 

VIII. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 051/401-120 ili e-mail adresa: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.