Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu, od 27. lipnja 2022. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu.

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za učenike srednje škole za 2022./2023. školsku godinu.

II. Grad Krk dodijelit će jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima srednje škole koji su upisani u školsku 2022./2023. godinu i koji imaju prebivalište na području grada Krka te su podnijeli zahtjev za isplatu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

III. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Krka, u prilogu ovog Javnog poziva, ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, II. kat).

IV. Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice učenika;
  • ukoliko je učenik upisan u srednju školu izvan otoka Krka a ne u Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir u Krku, potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u 2022./2023. školsku godinu;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa (izjava se nalazi u sklopu obrasca zahtjeva);
  • presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata.

V. Zahtjevi za isplatu s pripadajućom dokumentacijom zaprimat će se do 30. rujna 2022. godine te se mogu predati: osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (II. kat) ili u pisarnici Grada (I. kat, soba 27), poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili elektroničkim putem na andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

VI. Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica.

VII. Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

VIII. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 051/401-120 ili e-mail adresa: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.